CÁCH TẠO DANH MỤC BẢNG TRONG WORD 2010

     

Việc tạo hạng mục bảng biểu theo chương, phần là vấn đề bắt buộc có trong mỗi bài báo cáo, luận văn… thực hiện theo chương, phần góp mình tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian tương đối nhiều vì nó sẽ tự động hóa không cần phải ngồi gõ tay từng số sản phẩm tự.

Hiểu rõ về qui định đánh số sản phẩm công nghệ tự cho danh mục bảng biểu:

Theo hình thức thì Bảng, biểu buộc phải đánh số trang bị tự tự động nhảy theo chương hoặc phần của báo cáo.

Ví dụ:

Bảng/Biểu 1.1 thể hiện đấy là Bảng/Biểu đầu tiên nằm trong chương/phần sản phẩm công nghệ 1Bảng/Biểu 1.2 thể hiện đó là Bảng/Biểu thứ 2 nằm vào chương/phần thiết bị 1…Tượng tự mang đến Bảng/Biểu 2.1 là Bảng/Biểu trước tiên nằm vào chương/phần 2

Để làm xuất sắc phần này mình phải nắm giỏi vững bài bác Tạo Mục Lục từ Động Theo Chương, phần nằm trong Word năm 2016 – 2019


Nội dung bài bác viết


Thực hiện chế tác Heading theo chương, bên trong word

Bước 1: Đánh title Heading đến Chương/Phần. Chọn tiêu đề Chương/Phần yêu cầu đánh số lắp thêm tự --> tại tab Home chọn Current List

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài phía dẫn giải pháp tạo danh mục bảng biểu tự động hóa theo chương, bên trong word 2016, 2019 sẽ kết thúc. Chúng ta có thắc mắc gì sung sướng bình luận bên dưới bài viết. Chúc các bạn thành công!