Cấu hình e của cr

     

Bài viết phía dẫn phương pháp viết cấu hình electron của Cr, chromium (crom) theo chương trình sách mới của ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp học tập sinh dễ dàng nắm vững giải pháp viết thông số kỹ thuật electron của Cr, chromium (crom).

Bạn đang xem: Cấu hình e của cr

Chromium là kim loại chuyển tiếp, gồm kí hiệu hóa học là Cr, số hiệu nguyên tử Z = 24. Cấu hình electron của nguyên tử Cr được biểu diễn như vậy nào? Cách phân bổ electron bên trên ô orbital ra sao? Mối liên hệ gì giữa thông số kỹ thuật electron và tính chất, địa điểm của Cr vào bảng tuần hoàn? nội dung bài viết dưới đây để giúp em câu trả lời những vướng mắc trên.


1 853 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Cấu hình electron của Cr, chromium (crom) công tác mới

1. Thông số kỹ thuật electron nguyên tửchromium(Z = 24)

-Crcó số hiệu nguyên tử là 24⇒nguyên tử Cr có 24 electron.

- Do có sự chèn mức năng lượng, các electron được phân bổ như sau:

1s22s22p63s23p64s23d4

- vì trạng thái này không bền buộc phải 1 electron nghỉ ngơi phân lớp 4s gửi sang phân lớp 3 chiều để đạt trạng thái phân phối bão hòa bền chắc hơn.

- Sau đó, sắp tới xếp những phân lớp theo đúng thứ tự lớp nhằm thu được thông số kỹ thuật electron của nguyên tử Cr:1s22s22p63s23p63d54s1.

Viết gọn:3d54s1.

2.Cấu hình electron của nguyên tử chromium(Z = 24)theo ô orbital

-Cấu hình electron của nguyên tử chromium(Z = 24)theo ô orbitallà:

*

- Nguyên tử Cr tất cả 6 electron độc thân, trong đó 5 electron đơn chiếc thuộc AO 3d, 1 electron đơn độc thuộc AO 4s.

3. Mối quan hệ giữa thông số kỹ thuật electron với địa điểm trong bảng tuần hoàn và đặc thù nguyên tố

- địa điểm Cr trong bảng tuần hoàn:

Từ cấu hình electron của Cr là 1s22s22p63s23p63d54s1ta xác minh được:

+ Cr ở trong ô số 24 (do Z = 24)

+ Chu kì 4 (do tất cả 4 lớp electron)

+ team VIB (do bao gồm 6 electron hóa trị, thành phần d).

+ Là nguyên tố d (do Cr là nguyên tố đội B, nguyên tử có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng với phân lớp sát ngoại trừ cùng là 3d54s1).

- đặc thù nguyên tố:

+ Cr thuộc nhóm VIB đề xuất Cr là kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.

+ các mức oxi hóa đặc thù của Cr trong hòa hợp chất: +2, +3, +6.

4. Ví dụ

Câu 1.Chromium được sử dụng nhiều trong luyện kim để chế tạo hợp kim chống bào mòn và đánh bóng bề mặt. Nguyên tử chromium có thông số kỹ thuật electron viết gọn là 3d54s1. địa điểm của chromium vào bảng tuần hoàn là

A. ô số 17, chu kì 4, nhóm IA.

B. ô số 24, chu kì 4, đội VIB.

Xem thêm: Thuyết Minh Về 1 Danh Lam Thắng Cảnh: Động Phong Nha, Thuyết Minh Về Động Phong Nha Kẻ Bàng

C. ô số 24, chu kì 3, team VB

D. ô số 27, chu kì 4, team IB.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Nguyên tử chromium có cấu hình electron viết gọn là 3d54s1. Suy ra:

- Số electron = địa điểm của ô thành phần = 24.

- bao gồm 4 lớp electron⇒thuộc chu kì 4.

- có tổng số electron lớp ngoài cùng với phân lớp sát ngoài cùng là 6⇒thuộn đội VIB.

Câu 2:Nguyên tố M là nhân tố d trong bảng tuần hoàn. Nguyên tử của yếu tắc M có tổng số electron phân lớp s là 7. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử M là (biết số electron hóa trị của M không quá 10 electron)

A. 1s22s22p63s23p63d44s2.

B. 1s22s22p63s23p63d54s1.

C. 1s22s22p63s23p63d54s2.

D. 1s22s22p63s23p63d104s1.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Nguyên tử của yếu tắc M gồm tổng số electron phân lớp s là 7.

⇒Các phân lớp s của nguyên tử M là 1s2, 2s2, 3s2, 4s1.

Mà yếu tắc M là nguyên tố d trong bảng tuần hoàn.

⇒Phân lớp 3 chiều bán bão hòa (3d5) hoặc bão hòa (3d10).

Xem thêm: Cho Hai Số Tự Nhiên Thỏa Mãn: Và . Khi Đó, Cho Hai Số Tự Nhiên Thỏa Mãn: Và

Lại có số electron hóa trị không quá 10

⇒Cấu hình electron của M là 1s22s22p63s23p63d54s1.