CẤU TẠO HÓA HỌC LÀ GÌ

     

Phần hoá hữu cơ luôn luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong vấn đề hiểu cùng ghi nhớ kiến thức. Vì vậy Kiến Guru vẫn biên soạn bài xích Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ một bí quyết đầy đủ, dễ nhớ tuyệt nhất về hiđrocacbon để cung cấp các em.

Bạn đang xem: Cấu tạo hóa học là gì

Bạn vẫn xem: cấu trúc hóa học tập là gì

I. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Đại cương cứng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon trừ các hợp chất dễ dàng như CO, CO2, các muối cacbonat, những hợp chất xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải gồm cacbon, thông thường sẽ có hiđro, hay gặp mặt oxi cùng nitơ, sau đó đến những halogen, giữ huỳnh, photpho...

+ liên kết hoá học chủ yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, kém bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn các hợp chất vô cơ.

+ những phản ứng thường ra mắt chậm với không hoàn toàn, không áp theo một hướng tuyệt nhất định.

+ con số các hợp chất hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon không no (có cả links đơn và các liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần yếu tắc và phương pháp phân tử:

+ Công thức tổng thể (CTTQ): cho thấy thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy chất cơ học đó mang lại chứa tía nguyên tố C, H và O.

+ Công thức đơn giản nhất (CTĐGN): cho thấy tỷ lệ về con số các nguyên tử vào phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ thành phần C : H : O = 1: 2 :1.

+ bí quyết phân tử (CTPT): cho biết thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta gồm C2H4O2.

Để xác định được cách làm phân tử cần phải biết thành phần những nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó.

- so với định tính và định lượng những nguyên tố:


*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ


*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Xác định khối lượng mol phân tử:

+ dựa vào tỉ khối so với bầu không khí hoặc so với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ các chất khó, hoặc không bay hơi: khẳng định bằng phương pháp nghiệm lạnh tốt nghiệm sôi.

2. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

- cách làm cấu tạo:


*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ vào phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo như đúng hoá trị cùng theo một lắp thêm tự độc nhất định. Máy tự liên kết đó được gọi là cấu trúc hoá học.

Sự chuyển đổi thứ từ bỏ tự link đó sẽ tạo nên ra hóa học mới.

+ trong phân tử hóa học hữu cơ, cacbon tất cả hoá trị 4. Hầu như nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và phối kết hợp trực tiếp với nhau chế tạo thành hầu hết mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất nhờ vào vào nhân tố phân tử (bản chất và con số các nguyên tử) và cấu trúc hoá học (thứ từ bỏ liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng và đồng phân

- Đồng đẳng: các chất có đặc thù hoá học tương tự nhau dẫu vậy hơn yếu nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất gồm cùng phương pháp phân tử mà lại khác về kết cấu hoá học.

Ví dụ: Cùng công thức là C2H6O, có 2 công thức cấu trúc là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Link hoá học tập trong hợp hóa học hữu cơ

- các chất hữu cơ rất có thể có các liên kết đơn, links đôi hay links ba.

- link hiđro là loại liên kết yếu, tạo nên giữa nguyên tử hiđro năng động và nguyên tử tất cả độ âm điện cao. Loại links này ảnh hưởng lớn mang đến độ chảy trong nước, đến ánh nắng mặt trời sôi, ánh sáng nóng chảy của đa số chất.

5. Bội nghịch ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là phần nhiều hợp chất hữu cơ bao gồm hai yếu tố là cacbon và hiđro.

1. Ankan:

- dãy đồng đẳng ankan (parafin): phương pháp tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ gồm đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Lúc số C có tác dụng nhánh ngay số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

- cách làm tính nhanh: 3

- call tên:

+ chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, những nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía C ngay gần nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch thiết yếu + an.


*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ hơn nước, phần nhiều không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp theo sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- đặc thù hoá học:

+ phản nghịch ứng đặc trưng của ankan là bội nghịch ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị thay thế bởi yếu tố halogen khi thắp sáng hoặc đun nóng và ưu tiên cầm cố vào H ngơi nghỉ C bậc cao.

Xem thêm: Ăn Khoai Lang Giảm Cân Hay Tăng Cân, Đáp Án Chính Xác Là Gì

+ bội nghịch ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta thu được ankan.

- Ứng dụng:


*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

2. Anken:

- dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức bao quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken gồm đồng phân cấu tạo (mạch C với vị trí nối đôi) với đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để đặt link đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh cùng nối đôi, kiểm tra hoá trị C. Khi số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch bao gồm thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm vắt của nguyên tử C có nối đôi khác nhau thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu những nhóm rứa ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) có phân tử khối lớn hơn nằm về cùng phía với nối đôi đang là dạng cis, khác phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía sát nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh + tên mạch bao gồm – số chỉ địa điểm nối đôi – en.


Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử tất cả một liên kết đôi, trong những số đó có một liên kết π cùng một liên kết σ.

- đặc điểm vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, không tan trong nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ khi M tăng, ánh sáng nóng chảy, ánh sáng sôi và trọng lượng riêng tăng dần.

- tính chất hoá học của anken:

+ bội phản ứng quánh là phản ứng cùng (vì có link π yếu bền, dễ dẫn đến phá huỷ):

Anken cộng H2 hiện ra ankan tương ứng; cùng với halogen giỏi hợp hóa học halogen xuất hiện dẫn xuất halogen; cộng với nước có mặt ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã nhập vào C bậc thấp, còn X ưu tiên tích hợp C bậc cao.

+ làm phản ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:


Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử bao gồm 2 nối đôi.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien bao gồm 2 nối đôi liên tiếp nhau, ankađien bao gồm 2 nối đôi giải pháp một nối đối chọi (ankađien liên hợp, ứng dụng nhiều nhất), ankađien bao gồm 2 nối đôi bí quyết nhau các nối đôi....

- tính chất hoá học: Ankađien có đặc điểm hoá học tương tự anken.

4. Ankin:

Ankin là phần nhiều hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử cất một nối ba.

- phương pháp tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin bao gồm đồng phân mạch C và đồng phân địa chỉ nối ba, không tồn tại đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt liên kết ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với nối ba, chất vấn hoá trị C. Khi số C làm cho nhánh ngay số C mạch thiết yếu thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, chứa nối ba, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía gần nối tía nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch chính – số chỉ địa điểm nối ba – in.


Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- tên thông thường:

- tính chất hoá học: Ankin tham gia phản ứng cộng, trùng thích hợp và các ank-1-in thâm nhập phản ứng thế.

- Ứng dụng:


Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là các hiđrocacbon thơm, trong phân tử cất một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- cách làm tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen gồm đồng phân về vị trí nhóm ankyl bên trên vòng và cấu trúc mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa điểm C trên vòng chính là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ ví như số C của nhánh trường đoản cú 3 trở lên sẽ có được đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

- thương hiệu gọi: Tên đội ankyl + benzen.

+ Đánh số sao cho chỉ số nhánh nhỏ tuổi nhất.

+ giả dụ 2 đội thế tại vị trí 1,2 với nhau, ta gọi là ortho- (o-).

+ nếu 2 nhóm thế tại vị trí 1,3 cùng với nhau, ta hotline là meta- (m-).

+ trường hợp 2 nhóm thế tại đoạn 1,4 cùng với nhau, ta điện thoại tư vấn là para- (p-).

Xem thêm: Top 10 Quán Bún Đậu Mắm Tôm Ở Thủ Đức Đông Khách Nhất, Top 5 Quán Bún Đậu Mắm Tôm Ngon Rẻ Nhất Ở Thủ Đức


Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- tính chất hoá học:

- Ứng dụng:


Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ về hiđrocacbon trên đây để giúp đỡ các em nắm vững kiến thức hoá cơ học và chuẩn bị tốt để học rất nhiều chương tiếp theo.