Cho Đường Tròn (C) (X-1)^2+(Y-2)^2=4

     

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) mang đến đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phép đối xứng trục (Ox) thay đổi đường tròn (left( C ight)) thành đường tròn (left( C' ight)) gồm phương trình là:


- Tìm tâm và bán kính đường tròn đã cho.

Bạn đang xem: Cho đường tròn (c) (x-1)^2+(y-2)^2=4

- Xác định ảnh của trung tâm đường tròn qua phép đối xứng.

- Viết phương trình con đường tròn hình ảnh và kết luận.


Đường tròn (left( C ight)) bao gồm tâm (Ileft( 1; - 2 ight)) và nửa đường kính (R = 2.)

Ta tất cả (Ileft( 1; - 2 ight) Rightarrow I'left( 1;2 ight)) đối xứng với (I) qua (Ox) với (R = 2 Rightarrow R' = R = 2.)

Do kia (left( C' ight)) tất cả phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4.)


*


Cách 2.

Xem thêm: Giải Vật Lí 9 Bài 3: Thực Hành: Xác Định Điện Trở, Của Một Dây Dẫn Bằng Ampe Kế Và Vôn Kế

Biểu thức tọa độ qua phép đối xứng trục (Ox) là (left{ eginarraylx' = x\y' = - yendarray ight. Rightarrow left{ eginarraylx = x'\y = - y'endarray ight..)

Thay vào (left( C ight)), ta được (left( x' - 1 ight)^2 + left( - y' + 2 ight)^2 = 4) hay (left( x' - 1 ight)^2 + left( y' - 2 ight)^2 = 4.)


*
*
*
*
*
*
*
*

Ảnh $A"$ của $Aleft( 4; - 3 ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ cùng với (d:2x; - y = 0)có tọa độ là:


Trong mặt phẳng $Oxy$ mang đến tam giác $ABC$ cùng với $Aleft( 1;3 ight),Bleft( 2; - 4 ight),Cleft( 3; - 2 ight)$ và điểm $G$ và trọng tâm tam giác $ABC$. Ảnh $G"$ của $G$ qua phép đối xứng trục $Ox$ có tọa độ là


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) mang lại đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phép đối xứng trục (Ox) thay đổi đường tròn (left( C ight)) thành mặt đường tròn (left( C" ight)) tất cả phương trình là:


Số phát biểu đúng trong số phát biểu sau:

(1) Phép tịnh tiến và phép đối xứng trục đều đổi mới đường trực tiếp thành đường thẳng tuy vậy song, trở nên đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng bởi nó, thay đổi tam giác thành tam giác bởi nó, trở nên đương tròn thành đường tròn bao gồm cùng cung cấp kính.

(2)Tứ giác $ABCD$ là hình thang cân đáy (AD//BC). Call $M,N$ lần lượt là trung điểm của hai bên cạnh $AB$ và $CD$. Lúc đó, con đường thẳng $MN$ là trục đối xứng của $ABCD$.

(3) cho đường thẳng $d$ gồm phương trình (y = - x). Ảnh của con đường tròn (left( C ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 7) qua phép đối xứng trục $d$ là (left( C" ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 7)

(4) Ảnh của đường phân giác ứng với góc phần tứ thứ $(I)$qua phép đối xứng trục $Oy$ là mặt đường thẳng $d$ có phương trình (y = - x)


Trong mặt phẳng $Oxy$ mang lại parabol (left( phường ight):y=4x^2 - 7x + 3). Phép đối xứng trục $Oy$ đổi thay $left( p. ight)$ thành $left( P" ight)$ gồm phương trình


Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ mang đến đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 10x - 2y + 23 = 0) và đường thẳng $d:x-y + 2 = 0$, phương trình mặt đường tròn $left( C" ight)$ là hình ảnh của đường tròn $left( C ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ là


Trong phương diện phẳng $Oxy$, cho hai tuyến đường tròn (left( C ight):,,left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4) cùng (left( C" ight):,,left( x - 3 ight)^2 + y^2 = 4). Viết phương trình trục đối xứng của (left( C ight)) cùng (left( C" ight))


Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) mang đến đường thẳng (d:x + y - 2 = 0.) Ảnh của mặt đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục (Ox) tất cả phương trình là:


Cho hàm số (left( C ight):,,y = left| x ight|). Mang sử (left( C" ight)) đối xứng cùng với (left( C ight)) qua con đường thẳng (x = 1). Lúc đó, hàm số có đồ thị (left( C" ight)) bao gồm dạng:


Trên tia phân giác kế bên $Cx$ của góc $C$ của tam giác $ABC$ rước điểm $M$ ko trùng với $C$ . Tìm mệnh đề đúng nhất?


Với những tứ giác $ABCD$, kí hiệu $S$ là diện tích s của tứ giác $ABCD$. Lựa chọn mệnh đề đúng?


Cho hai tuyến phố thẳng $a$ với $b$ giảm nhau tại điểm $O$. Nhận định nào sau đây là đúng?


Cho điểm (Aleft( 2;1 ight)). Kiếm tìm điểm $B$ trên trục hoành cùng điểm $C$ trên đường phân giác của góc phần tư đầu tiên để chu vi tam giác $ABC$ nhỏ dại nhất.

Xem thêm: Lý Thuyết Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Lớp 12 : Hạt Nhân Nguyên Tử


Cho $x,y$ vừa lòng (x - 2y + 2 = 0). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (T = sqrt left( x - 3 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 + sqrt left( x - 5 ight)^2 + left( y - 7 ight)^2 )


Cho nhì điểm $B$ cùng $C$ cố định và thắt chặt trên đường tròn $left( O;R ight)$. Điểm $A$ chuyển đổi trên $left( O;R ight)$. Hotline $H$ là trực trọng điểm của $Delta ABC$ cùng $D$ là điểm đối xứng của $H$ qua con đường thẳng $BC$ . Mệnh đề như thế nào sau đấy là đúng?


Đường trực tiếp đối xứng với mặt đường thẳng (d:left{ eginarraylx = 1 + 2t\y = - 2 + tendarray ight.) qua con đường thẳng (Delta :2 mx + y + 6 = 0) gồm phương trình là


Cho đường tròn (left( O;R ight)) đường kính (AB). Điểm (M) nằm ở (AB). Qua (AB) kẻ dây (CD) tạo với (AB) một góc (45^0). điện thoại tư vấn (D") là điểm đối xứng của (D) qua (AB). Tính (MC^2 + MD"^2) theo (R)? 


Xem những chữ cái in hoa A, B, C, D, X, Y như những hình. Xác định nào sau đây đúng?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.