CHO ĐƯỜNG TRÒN TÂM O

     

Cho đường tròn trung ương (O) bán kính (R = 2cm) và mặt đường tròn trung ương (O') nửa đường kính (R' = 3cm.) Biết (OO' = 6cm.) Số tiếp tuyến tầm thường của hai đường tròn đã cho là:


Cho hai tuyến đường tròn (left( O;,,R ight)) cùng (left( O';,,R' ight)) khi đó ta có:

+) (OO' > R + R') thì hai tuyến đường tròn nằm xung quanh nhau hay hai đường tròn không có điểm chung.

Bạn đang xem: Cho đường tròn tâm o

( Rightarrow ) hai tuyến đường tròn bao gồm (4) tiếp tuyến chung.

+) (OO' Vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn --- Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*Cho hai tuyến phố tròn $left( O;R ight)$ và $left( O";r ight)$ cùng với $R > r$cắt nhau tại hai điểm tách biệt và $OO" = d$. Chọn khẳng định đúng?


Cho hai tuyến phố tròn $left( O;8,cm ight)$ cùng $left( O";6cm ight)$ giảm nhau tại $A,B$ làm thế nào cho $OA$ là tiếp đường của $left( O" ight)$. Độ lâu năm dây $AB$ là


Cho hai tuyến phố tròn (left( I;7cm ight)) và (left( K;5cm ight)). Biết (IK = 2cm). Quan hệ giữa hai tuyến đường tròn là:


Cho đường tròn $left( O ight)$ bán kính $OA$ và con đường tròn $left( O" ight)$ đường kính $OA$.


Cho hai đường tròn $left( O_1 ight)$ cùng $left( O_2 ight)$ tiếp xúc bên cạnh tại $A$ và một con đường thẳng $d$ xúc tiếp với $left( O_1 ight);left( O_2 ight)$ lần lượt tại $B,C$.

Xem thêm: Ảnh Chúc Mừng 20/10 Đẹp Nhất, Tổng Hợp Hình Ảnh 20/10 Đẹp Nhất


Cho hai tuyến phố tròn $left( O;20cm ight)$ với $left( O";15cm ight)$ giảm nhau tại $A$ và$B$. Tính đoạn nối vai trung phong $OO"$, biết rằng$AB = 24cm$ và $O$ với $O"$ nằm thuộc phía đối với $AB$ .


Cho nửa con đường tròn $left( O ight)$, 2 lần bán kính $AB$. Vẽ nửa con đường tròn trọng tâm $O"$ đường kính $AO$ (cùng phía cùng với nửa mặt đường tròn $left( O ight)$). Một cat tuyến bất kỳ qua $A$ cắt $left( O" ight);left( O ight)$ lần lượt tại $C,D$.


Cho hai đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ tiếp xúc ko kể tại $A$. Kẻ tiếp tuyến chung ngoại trừ $MN$ với $M in left( O ight)$; $N in left( O" ight)$. điện thoại tư vấn $P$ là điểm đối xứng cùng với $M$ qua $OO"$; $Q$ là điểm đối xứng cùng với $N$ qua $OO"$.

Xem thêm: Nguyên Lý Làm Việc Của Máy Phát Điện 3 Pha : Cấu Tạo, Nguyên Lý Hoạt Động


Cho hai đường tròn $left( O ight)$ và $left( O" ight)$ tiếp xúc bên cạnh tại $A$. Kẻ những đường kính $AOB;AO"C$. Call $DE$ là tiếp tuyến chung của hai tuyến đường tròn $left( D in left( O ight);E in left( O" ight) ight)$. Call $M$ là giao điểm của $BD$ và $CE$. Tính diện tích s tứ giác $ADME$ biết $widehat DOA = 60^circ $ cùng $OA = 6,cm.$


Cho hai đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ giảm nhau trên $A,B$, trong những số ấy $O" in left( O ight)$. Kẻ 2 lần bán kính $O"OC$ của con đường tròn $left( O ight)$. Chọn xác minh sai?


Cho những đường tròn (left( A;10, mcm ight), m left( B;15, mcm ight), m left( C;15,cm ight)) tiếp xúc không tính với nhau song một. Hai tuyến đường tròn (B) với (C) xúc tiếp với nhau trên (A"). Đường tròn (left( A ight)) xúc tiếp với mặt đường tròn (left( B ight)) và (left( C ight)) lần lượt tại (C") cùng (B".)


Cho hai tuyến đường tròn (O;5) và (O’;5) giảm nhau tại A và B. Biết OO’=8. Độ lâu năm dây cung AB là


Cho đường tròn trung ương (O) nửa đường kính (R = 2cm) và con đường tròn trọng điểm (O") bán kính (R" = 3cm.) Biết (OO" = 6cm.) Số tiếp tuyến phổ biến của hai tuyến đường tròn đã mang đến là:


Cho đường thẳng xy và mặt đường tròn (O; R) không giao nhau. Hotline M là một trong những điểm cầm tay trên xy. Vẽ con đường tròn 2 lần bán kính OM giảm đường tròn (O) tại A với B. Kẻ (OH ot xy) . Lựa chọn câu đúng.