Cho nửa đường tròn tâm o đường kính ab. vẽ các tiếp tuyến ax by cùng phía với nửa đường tròn

     

Cho nửa con đường tròn vai trung phong $O$, 2 lần bán kính $AB$. Vẽ những tiếp tuyến $Ax,By$ với nữa con đường tròn thuộc phía so với $AB$. Từ điểm $M$ bên trên nửa con đường tròn ($M$ không giống $A,B$ ) vẽ tiếp con đường với nửa con đường tròn, giảm $Ax$ với $By$ thứu tự tại $C$ và $D$ .

Bạn đang xem: Cho nửa đường tròn tâm o đường kính ab. vẽ các tiếp tuyến ax by cùng phía với nửa đường tròn


*

Xét nửa $left( O ight)$ tất cả $MC$ cùng $AC$ là nhì tiếp tuyến giảm nhau trên $C$ đề nghị $OC$ là phân giác $widehat MOA$ cho nên $widehat AOC = widehat COM$

Lại có $MD$ và $BD$ là nhì tiếp tuyến cắt nhau tại $D$ bắt buộc $OD$ là phân giác $widehat MOB$ cho nên vì thế $widehat DOB = widehat DOM$

Từ kia $widehat AOC + widehat BOD = widehat COM + widehat MOD$$ = dfracwidehat AOC + widehat BOD + widehat COM + widehat MOD2 = dfrac180^circ 2 = 90^circ $

Nên $widehat COD = 90^circ $ tuyệt $Delta COD$ vuông trên $O$ bao gồm $OM$ là con đường cao đề nghị $MC.MD = OM^2$.


*

Áp dụng định lý Pytago mang lại tam giác $BDO$ ta tất cả $BD = sqrt OD^2 - OB^2 = sqrt 3 .R$

Mà $MD = BD;MC = AC$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) yêu cầu $MD = sqrt 3 R$

Theo câu trước ta có $MC.MD = OM^2 $

$Rightarrow MC = dfracOM^2MD = dfracR^2sqrt 3 .R = dfracRsqrt 3 3$ bắt buộc $AC = dfracRsqrt 3 3$

Vậy $BD = sqrt 3 R;AC = dfracsqrt 3 R3.$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho nửa đường tròn trung khu $O$, đường kính $AB$. Vẽ các tiếp tuyến đường $Ax,By$ cùng với nữa mặt đường tròn thuộc phía so với $AB$. Từ điểm $M$ trên nửa con đường tròn ($M$ khác $A,B$ ) vẽ tiếp con đường với nửa con đường tròn, giảm $Ax$ và $By$ theo thứ tự tại $C$ và $D$ .


Hai tiếp tuyến đường tại $A$ và $B$ của đường tròn $(O)$ giảm nhau tại $I$ . Đường thẳng qua $I$ với vuông góc với $IA$ giảm $OB$ trên $K$. Chọn xác minh đúng.

Xem thêm: Chồng Tôi Là Xã Hội Đen Nhưng Anh Còn Trong Trắng, Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen


Cho đường tròn $(O).$ xuất phát từ một điểm $M$ ở xung quanh $(O)$, vẽ hai tiếp tuyến đường $MA$ với $MB$ sao để cho góc $AMB$ bằng $120^0$. Biết chu vi tam giác $MAB$ là $6left( 3 + 2sqrt 3 ight)cm$, tính độ nhiều năm dây $AB.$


Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại $A$, $I$ là trung khu đường tròn nội tiếp, $K$ là chổ chính giữa đường tròn bàng tiếp trong góc $A.$ điện thoại tư vấn $O$ là trung điểm của $IK.$


Cho tam giác $ABC$ cân tại $A$ nội tiếp đường tròn $left( O ight)$. điện thoại tư vấn $D$ là trung điểm cạnh $AC$, tiếp đường của con đường tròn $left( O ight)$ tại $A$ cắt tia $BD$ trên $E$.


Cho hai đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ giảm nhau tại $A,B$, trong số ấy $O" in left( O ight)$. Kẻ đường kính $O"OC$ của mặt đường tròn $left( O ight)$. Chọn khẳng định sai?


Cho đường tròn (left( O;R ight)). Xuất phát từ một điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ những tiếp tuyến đường ME, MF đến đường tròn (với E, F là các tiếp điểm). Đoạn OM cắt đường tròn (left( O;R ight)) tại I. Kẻ đường kính ED của (left( O;R ight)). Hạ FK vuông góc với ED. Gọi phường là giao điểm của MD với FK.


Cho đường tròn (left( O;R ight)) với điểm A nằm bên cạnh (left( O ight)). Tự A kẻ nhì tiếp tuyến đường AB, AC cùng với (left( O ight)) (B, C là những tiếp điểm). điện thoại tư vấn H là giao điểm của OA và BC. Rước D đối xứng với B qua O. Call E là giao điểm của đoạn thẳng AD cùng với (left( O ight)) (E ko trùng với D).

Xem thêm: Sinh Viên Đại Học Ngoại Ngữ Huế Hỗ Trợ Thông Tin Liên Hệ, Review Trường Đại Học Ngoại Ngữ


Hai tiếp con đường tại nhị điểm (B,C) của một mặt đường tròn (left( O ight)) cắt nhau tại (A) sinh sản thành (widehat BAC = 50^0). Số đo của góc (widehat BOC) chắn cung nhỏ (BC) bằng 


Cho hai tuyến phố tròn (left( O ight)) và (left( O" ight)) tiếp xúc ngoại trừ tại (A). Kẻ tiếp tuyến chung bên cạnh (BC,B in left( O ight)) cùng (C in (O")). Tiếp tuyến thông thường trong tại (A) giảm tiếp con đường chung không tính (BC) trên (I). Tính độ lâu năm (BC) biết (OA = 9cm,O"A = 4cm).


Cho hình vẽ, MA với MB là nhì tiếp con đường của con đường tròn (left( O,3cm ight)), (MA = 4cm). Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là: