CHO SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG SAU

     

(NH_3xrightarrow + O_2NOxrightarrow + O_2NO_2xrightarrow + O_2 + H_2OHNO_3xrightarrow + CuOCu(NO_3)_2xrightarrowt^0NO_2)

Mỗi mũi tên là một trong những phản ứng hóa học. Số phản nghịch ứng thoái hóa - khử trong chuỗi trên là
Bạn đang xem: Cho sơ đồ phản ứng sau

Viết những phản ứng chất hóa học xảy ra, những phản ứng bao gồm sự đổi khác số oxi của những nguyên tố trước cùng sau bội nghịch ứng thì sẽ là phản ứng oxi hóa khử.


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 chức năng với oxi ở ánh sáng cao có xúc tác thích hợp sinh ra nitơ oxit NO với nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong bội nghịch ứng trên, NH3 vào vai trò


Cho tía phản ứng hóa học dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các bội nghịch ứng oxi hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?


Cho những chất và ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Toàn bô phân tử và ion trong dãy vừa tất cả tính oxi hóa, vừa gồm tính khử là


Cho sơ thứ phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số của phân tử những chất là cách thực hiện nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò là chất oxi hoá và môi trường xung quanh trong phản nghịch ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong phản bội ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ lệ mol của N2O : N2 = 2 : 3) là
Xem thêm: Bài 44 Trang 20 Sgk Toán 8 Tập 1, Phân Tích Các Đa Thức Sau Thành Nhân Tử:

Hệ số buổi tối giản của những chất trong phản nghịch ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho phản bội ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là


Cho những phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, có bao nhiêu làm phản ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Dung dịch tính năng được với hóa học nào tiếp sau đây không xảy ra phản ứng lão hóa khử:


Cho bội phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là đều số nguyên tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ thiết bị phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số thăng bằng a, b, c của các chất phản bội ứng theo lần lượt là:


Cho sơ thiết bị phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng hệ số cân bằng của phản ứng là


Cho phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào sau đây về bội phản ứng trên là đúng?


Cho sơ thứ phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa với bị khử là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Những Kiểu Tóc Ngắn Đẹp Nam Ngắn Đẹp Hot Trend Hè Năm 2022, Mẫu Tóc Nam Ngắn Đẹp

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.