Cho Số Phức Z Thỏa Mãn

     

Cho số phức zthỏa mãn (left|z ight|=4). Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức (w=left(3+4i ight)z+i)là một đường tròn nửa đường kính r. Tính r.

Bạn đang xem: Cho số phức z thỏa mãn

A. R= 4.

B. R= 5.

C.r= 20.

D. R= 22.


*
đã trả lời8 mon 11, 2020bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)

Chọn C

Gọi (Mleft(x;y ight))là điểm biểu diễn số phức(w=x+yi(x,yin m R).)

Ta có

(w=left(3+4i ight)z+iLeftrightarrow w-i=left(3+4i ight)z)

(Leftrightarrow x+left(y-1 ight)i=left(3+4i ight)z.)

Lấy môđun nhị vế ta được:

(left|x+left(y-1 ight)i ight|=left|left(3+4i ight)z ight|)

(Leftrightarrow left|x+left(y-1 ight)i ight|=left|left(3+4i ight) ight|left|z ight|.)(Leftrightarrow sqrtx^2 +left(y-1 ight)^2 =4sqrt3^2 +4^2 .)(Leftrightarrow x^2 +left(y-1 ight)^2 =20^2 .)Vậy tập hợp các điểm biểu diễn những số phức w

là một đường tròn nửa đường kính r=20.


Hãy singin hoặc đk để thêm bình luận.


Các câu hỏi liên quan


0 phiếu
1 trả lời1.2k lượt xem
Cho số phức z vừa lòng |z|=√5. Biết tập hợp những điểm trình diễn của số phức w=(1+2i)z+i là một trong những đường tròn...

Xem thêm: Cách Tải Ch Play Apk Cho Samsung Gt, Tải Ch Play Cho Galaxy Y Miễn Phí


Cho số phức z thỏa mãn (left|z ight|=sqrt5) . Biết tập hợp các điểm màn trình diễn của số phức (w=left(1+2i ight)z+i) là một trong đường tròn. Tìm phân phối kí ... ;ng tròn đó? (A. sqrt5 ). (B. 10 ) (C. 5. ) (D. 2sqrt5 .)
đã hỏi20 tháng 12, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời419 lượt xem
Cho số phức z vừa lòng (1+2i)|z|=√10/z -2+i. Đặt w=(3-4i)z-1+2i. Tính cực hiếm của biểu thức T=min|w|+max|w|.
Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu ((1+2i)left|z ight|=fracsqrt10 z -2+i.) Đặt (omega =(3-4i)z-1+2i.) Tính quý hiếm của biểu thức (T=min left|omega ight|+max left|omega ight|.) A. (T=2sqrt5. ) B. T=10. C. T=5. D. (T=5sqrt2.)
đã hỏi7 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời960 lượt xem
Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z vừa lòng √2|z+i|=|z+1| là mặt đường tròn
Tập hợp các điểm màn trình diễn số phức z thỏa mãn nhu cầu (sqrt2 left|z+i ight|=left|z+1 ight|) là con đường tròn (A. left(x+1 ight)^2 +left(y+2 ight)^2 =4.) (B. left(x+2 ight)^2 +left( ... left(x-1 ight)^2 +left(y+2 ight)^2 =4. ) (D. left(x+1 ight)^2 +left(y-2 ight)^2 =4.)
đã hỏi2 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời298 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn (1+i)z=3-i. Hỏi điểm màn trình diễn của z là vấn đề nào trong số điểm M,N,P,Q sống hình bên dưới đây?
Cho số phức z vừa lòng (left(1+i ight)z=3-i). Hỏi điểm biểu diễn của z là vấn đề nào trong các điểm M,N,P,Q ở hình bên dưới đây? A. Điểm p. B. Điểm Q. C. Điểm M. D. Điểm N.
đã hỏi8 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.8k lượt xem
Tập vừa lòng điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z+3|+|z-3|=10 là con đường elip
Tập đúng theo điểm màn biểu diễn số phức z thỏa mãn nhu cầu (z+3|+|z-3|=10) là con đường elip (A. fracx^2 25 +fracy^2 9 =1. ) (B. fracx^2 16 +fracy^2 25 =1. ) (C. fracx^2 25 +fracy^2 16 =1. ) (D. fracx^2 16 +fracy^2 9 =1.)
đã hỏi2 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời131 lượt xem
Tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức z thỏa mãn |z-i+1|=|z+i-2| là đường thẳng:
Tập hợp các điểm màn trình diễn số phức z vừa lòng (left|z-i+1 ight|=left|z+i-2 ight|) là con đường thẳng: (A. 6x-4y-3=0.) (B. 4x-6y+3=0. ) (C. 2x-3y+1=0. ) (D. 2x-3y+frac12 =0.)
đã hỏi2 mon 11, 2020trong Toán đái họcbởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời421 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn |z-4+x|+|z-z| >= 4 với số phức w=(z-2i)(zi+2-4i) có phần ảo là số thực ko dương...
Cho số phức z vừa lòng (left|z-4+overlinez ight|+left|z-overlinez ight|ge 4) và số phức ( m w=(z-2i)(overlinezi+2-4i)) tất cả phần ảo là số thực ko dương. ... (left(H ight)) sớm nhất với số như thế nào sau đây? A. 7. B. 17. C. 21. D. 193.
đã hỏi19 mon 12, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời199 lượt xem
Tập phù hợp điểm M màn trình diễn số phức z thỏa điều kiện |z + 1 - i| = |z + 3 - 2i| là?
đã hỏi21 mon 6, 2020trong Toán lớp 12bởi Khang
0 phiếu
1 trả lời1.1k lượt xem
Tập hợp các điểm màn biểu diễn số phức z thỏa mãn |z-1| ≤ 1 là
Tập hợp những điểm màn trình diễn số phức z thỏa mãn nhu cầu (left|z-1 ight|le 1) là A. Một con đường tròn. B. Một đường elip. C. Một hình tròn. D. Một hình vuông.
đã hỏi2 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời42 lượt xem
Cho số phức z vừa lòng |z+3√2|+|z-3√2|=8√2 .Biết rằng tập hợp điểm màn trình diễn số phức z cùng bề mặt phẳng...

Xem thêm: Cách Xem Bói Tuổi Thọ Qua Ngày Tháng Năm Sinh, Cách Tính Tuổi Thọ Qua Ngày Sinh


Cho số phức z thỏa mãn (left|z+3sqrt2 ight|+left|z-3sqrt2 ight|=8sqrt2) . Hiểu được tập thích hợp điểm trình diễn số phức z trên mặt phẳng phức là 1 trong Elip. Phương ... } }14 +fracy^2 32 =1. ) (D. fracx^2 124 +fracy^2 56 =1.)
đã hỏi19 mon 12, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)

HOT 1 giờ đồng hồ qua


Thành viên lành mạnh và tích cực tháng 06/2022
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
Về tretrucvietsun.com
...