Chuyên Đề Bất Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

     Bạn đang xem: Chuyên đề bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

*
5 trang
*
ngochoa2017
*
19671
*
6Download


Xem thêm: Lý Do Muốn Làm Việc Tại Samsung, Lý Do Vào Samsung

Bạn vẫn xem tài liệu "Chuyên đề 2: Phương trình và bất phương trình cất giá trị tuyệt đối", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Xem thêm: Cách Viết Công Thức Cấu Tạo Của Hno3, H2Co3, Công Thức Cấu Tạo Của Hno3

11Chuyên đề 2 PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI TRỌNG TÂM KIẾN THỨC I. Định nghĩa với các đặc điểm cơ bản : 1. Định nghĩa: A ví như A 0 trường hợp A B ⇔ A2 > B2 III. Các phương trình với bất phương trình đựng giá trị hoàn hảo cơ bạn dạng & cách giải : cách thức chung nhằm giải nhiều loại này là KHỬ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI bởi định nghĩa hoặc nâng lũy thừa. * Dạng 1 : 22 BABA =⇔= , BABA ±=⇔= * Dạng 2 : ⎩⎨⎧=≥⇔= 220BABBA , ⎩⎨⎧±=≥⇔=BABBA0 , ⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡⎩⎨⎧=−⎧⎧≥2200BABBBA , B 0A B B 0A B A B ⇔ ≥⎧⎢⎨⎢ ⎩⎣IV. Các cách giải phương trình đựng giá trị tuyệt vời thường áp dụng : * phương thức 1 : chuyển đổi về dạng cơ phiên bản Ví dụ : Giải các phương trình sau : 1) xxxx 22 22 +=−− 2) 3342 +=+− xxx 3) 21422=++xxBài giải: 1) Ta cĩ: 2 22 22 22x x 2 x 2xx x 2 x 2xx x 2 x 2x22 xx 33 1 172x x 2 0 x4⎡ − − = +⎢− − = + ⇔ ⎢ − − = − −⎢⎣⎡⎡ = −⎢= −⎢ ⎢⎢⇔ ⇔ ⎢⎢ − ±⎢+ − =⎢ =⎢⎣ ⎢⎣ Vậy tập nghiệm của pt(1) là 2 1 17S ;3 4⎧ ⎫⎪ ⎪− ±⎪ ⎪= −⎨ ⎬⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭2) Ta cĩ: 22222x 3 0x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 3 x 3x 0x 0 x 5x 5x 0 x 5VNx 3x 6 0⎧ + ≥⎪⎪⎪⎪⎪⎡ − + = +− + = + ⇔ ⎨⎢⎪⎢⎪⎪ − + = − −⎢⎪⎣⎪⎩⎧ ≥− ⎧ ≥−⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ =⎡⎪⎪ ⎪⎪⎡ ⎢= ∨ =⎡− =⇔ ⇔ ⇔⎨ ⎨⎢ ⎢⎢ =⎪ ⎪⎢ ⎢⎪ ⎪⎢ ⎣⎪ ⎪− + =⎢ ⎢⎪ ⎪⎣⎪⎩⎣⎪⎩ Vậy tập nghiệm của pt(2) là S 0;5= 3) Ta cĩ: 13222 22x 4 2 x 2 x 1x 1 x 4x 4 x 13 x4+ = ⇔ + = ++⇔ + + = +⇔ =− Vậy tập nghiệm của pt(3) là 3S 4= − * phương thức 2 : Sử dụng phương thức chia khoảng chừng Ví dụ : Giải phương trình sau : ( )x 1 2x 1 3− − = (1) bài giải: Trường hòa hợp 1: với x 1≥ thì ( ) ( )( )2x 1 2x 1 3 x 1 2x 1 3 2x 3x 2 0x 2 1x (loai)2− − = ⇔ − − =⇔ − − =⎡ =⎢⎢⇔ ⎢ = −⎢⎣Trường hòa hợp 2: cùng với x 1 (1) bài xích giải: Bảng xét dấu: x −∞ 0 2 +∞2x 2x− − 0 + 0 − Xét từng khoảng tầm 1) với x 0 x 2 thì 2 2 2 2x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x 2− + − > ⇔ − + + − > ⇔ > So với điều kiện đang xét ta suy ra nghiệm của bpt là x 2> 2) với 0 x 2≤ ≤ thì 2 2 2 2 2x 1x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x x 2 0x 2⎡ ⇔ − + − > ⇔ − − > ⇔ ⎢ >⎢⎣ So với điều kiện đang xét ta suy ra khơng cĩ giá trị nào của x vừa lòng điều kiện . Vậy tập nghiệm của pt(1) là ( )S 2;= +∞ - 15CÁC BÀI TỐN RÈN LUYỆN Giải những phương trình sau: 1) x 2 2x 1 x 3− + − = + Kết quả: x 3 x 0= ∨ = 2) ( )2x 1 x 1 2x x 2− + + =− Kết quả: x 5= 3) ( )( )4 x 2 4 x x 6+ = − + Kết quả: x 2x 1 33⎡ =⎢⎢ = −⎢⎣------------------------------------Hết---------------------------------