CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU

     
... TẬP CỰC TRỊ (cực đại, cực tiểu) I CỰC ĐẠI CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ( I max) Câu 1: mang đến đoạn mạch luân phiên chiều đặt vào điện áp u = Uo cost Cuộn dây cảm đến R biến hóa thiên từ mang đến  (rất lớn) những đại lượng ... Giá trị L bao gồm biểu thức cường độ cái điện đạt cực đại ? A L = CR B L  Cω2 C L  Cω D L   C Câu 2.2: lúc cường độ mẫu năng lượng điện đạt rất đại đại lượng nói sau đạt cực đại ? A Điện áp UR nhì đầu năng lượng điện ... Giá chỉ trị ko L R A thay đổi ZL  ZC C B Câu 1.1: với mức giá trị R cường độ dòng năng lượng điện cực đại ? A R = B R D R=ZC C R=ZL Câu 1.2: khi cường độ cái điện đạt rất đại đại lượng sau đạt cực đại? A Điện...

Bạn đang xem: Công thức cực trị điện xoay chiều


*

... B 140V C 260V D giá bán trị khác A, B, C III CỰC ĐẠI CỦA CÔNG SUẤT TIÊU THỤ VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT Câu 1: mang đến đoạn mạch sau theo thứ tự cho thay đổi thiên R, r khảo sát điều tra giá trị rất đại công suất tiêu hao theo ... 1.1 Khi hệ số công suất đoạn mạch có mức giá trị ? A B C D giá trị khác A, B, C Câu 1.3: cho r vươn lên là thiên (các đại lượng khác có giá trị ko đổi) với cái giá trị r bao gồm biểu thức nào, công suất tiêu ... đại lượng khác có giá trị ko đổi) với giá trị R gồm biểu thức nào, công suất tiêu hao đoạn mạch đạt cực đại ? A Z L − Z C B Z L − Z C + r C Z L − Z C − r A R C B D Biểu thức không giống A, B, C Câu...
*

... BÀI TẬP CỰC TRỊ (cực đại, rất tiểu) I CỰC ĐẠI CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ( I max) Câu 1: đến đoạn mạch xoay chiều để vào năng lượng điện áp u = Uo cosωt Cuộn dây cảm mang đến ... Chuyển đổi Đặt vào nhị đầu đoạn mạch điện áp chuyển phiên chiều u = 220 cos(100πt + dung C để năng lượng điện áp nhì đầu tụ điện đạt giá bán trị cực đại là: 10 20 µF µ F µF A B C π π π D 40 π π ) V giá bán trị năng lượng điện µF Câu ... B, C B Câu 1: Mạch điện luân chuyển chiều gồm cuôn dây gồm điện trở r độ trường đoản cú cảm L = 10H mắc tiếp nối với tụ năng lượng điện bao gồm năng lượng điện dung C chuyển đổi Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch tất cả biểu thức u = 100 cos(100πt...
*

... = R2 L2 Tồn hai giá chỉ trị ω1 , ω nhằm UL lúc 1 + = 2 U Y − ) +1 LC ω ω1 ω2 ωL ULmax mẫu mã số ⇔ ω L = C U L max = 2L − R C BIẾN THIÊN UC THEO R, L, C, ω các rất giá chỉ trị cực trị trị UC theo R U U C = ... Thiên theo L, C, ω trọn vẹn tương tự BIẾN THIÊN UL THEO R, L, C, ω những cực trị UL theo R giá bán trị cực trị U L = I Z L = Đồ thị minh họa U ZL = Z U R + (Z L − Z C ) 2 ZL ULmax mẫu mã số min: ⇔ R → ⇔UL ... Mẫu số ⇔ ωC = L 2L − R2 C U C max = 2UL R LC − R 2C BIẾN THIÊN URL , URC THEO R những rất trị giá bán trị cực đại Đồ thị minh họa Tham gia khóa học LTĐH KIT-1 Luyện giải đề môn trang bị lí Hocmai.vn để đạt...
*

CHỨNG MINH MỘT SỐ CÔNG THỨC hay PHẦN CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU NÂNG CAO PHẦN 1


... Biểu thức uL1 = U1 2cos(t + 1) (V), uL2 = U1 2cos(t + 2) (V) uL3 = U2 2cos(t + 3) (V) so sánh U1 U2 gồm hệ thức là: A U1 U2 D U1 = U2 Câu 13 Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều ... Tần số góc  biến đổi Chỉnh  đến giá trị 1 (rad/s) năng lượng điện áp nhị đầu UAN đạt cực đại Từ giá trị 1 sút tần số góc 40 (rad/s) điện áp hai đầu UMB đạt cực đại hệ số công suất mạch 10 Biết 1 gồm ... 10 -4/ (F); R không nạm đổi, L thay đổi Khi L = 2/ (H) biểu thức chiếc điện mạch i = I1 2cos (10 0t -  /12 ) (A) khi L = 4/ (H) biểu thức chiếc điện mạch i = I1 2cos (10 0t - /4) (A) giá trị điện...
*

... Hiệu điện cường độ mẫu năng lượng điện đầu con đường dây U’, I’ hiệu năng lượng điện cường độ mẫu năng lượng điện cuối mặt đường dây • Độ sút đường dây truyền cài : ∆U = I R • Công suất hao giá thành : P2 ∆P = RI = R U CHƯƠNG : DAO ĐÔNG ĐIỆN ... Công suất hao tổn phí : P2 ∆P = RI = R U CHƯƠNG : DAO ĐÔNG ĐIỆN TỪ mang lại mạch dao hễ diện tự L, C Tần số dao đụng f, tần số góc ω đến tụ điện C1, C2 • C1 mắc song song với C2 : 1 = 2+ 2 f f1 f • C1mắc ... Mắc mạch tiếp nối tần số cùng hưởng thông thường : • ω= L1 ω12 + L2 ω L1 + L2 • Điều kiện Cường độ loại năng lượng điện cực đại : L.C = ω ω ...

Xem thêm: Để Đo Kích Thước Đường Kính Dây Điện Ta Dùng :, Để Đo Chính Xác Đường Kính Dây Điện Ta Dùng


... Mẫu số ⇔ R → ∞ ⇔ UR →U URmin mẫu mã số max ⇔ R → ⇔ UR → Ghi nhớ: P, I UR thay đổi thi n theo L, C, ω trọn vẹn tương từ bỏ BIẾN THI N UL THEO R, L, C, ω các cực trị UL theo R quý hiếm cực trị U L = I Z L ... L + 4R 2 Kẻ bảng đổi thay thi n vẽ đồ vật thị ta tất cả y" = ⇔ Z C − Z C Z L − R ⇔ Z C = khi ZC = ZL + Z + 4R 2 URCmax = khi ZC = URCmin = + Z R UR URLmax ZC +R2 U Ta tất cả bảng biến chuyển thi n (lấy nghiệm dương, ... ω1 , ω để UL lúc 1 + = 2 U Y − ) +1 LC ω ω1 ω2 ωL ULmax mẫu mã số ⇔ ω L = C U L max = 2L − R C BIẾN THI N UC THEO R, L, C, ω các cực quý hiếm cực trị trị UC theo R U U C = I Z C = Z C = Z 2UL R LC...
... đoạn mạch điện áp luân chuyển chiều bình ổn u = U 2cos2πft (V) khi tần số cái năng lượng điện xoay chiều mạch có giá trị f1 = 30 Hz f = 40 Hz điện áp hiệu dụng nhị đầu tụ điện có giá trị không đổi Để điện áp hiệu ... Hiệu năng lượng điện nhì đầu tụ năng lượng điện cực đại Biết giá chỉ trị ω = ω Z + 3Z = 400Ω giá bán trị L là: A H B H C H D H Câu 36: Mạch điện xoay chiều mắc thông liền gồm năng lượng điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện điện ... Chỉnh năng lượng điện dung tụ năng lượng điện mang đến giá trị cm năng lượng điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch MB đạt giá chỉ trị rất đái 75 V Điện trở cuộn dây A 24 Ω B 16 Ω C 30 Ω D 40 Ω Câu 45 Nối hai rất lắp thêm phát năng lượng điện luân phiên chiều...
... Chƣơng V: mẫu điện luân chuyển chiều lớp 12 Dạng 4: Công suất loại năng lượng điện chuyển phiên chiều Hệ số công suất A phương pháp giải I Công suất hệ số công suất: - Công suất tức thời: cho loại điện luân chuyển chiều i  ... Chƣơng V: cái điện luân phiên chiều lớp 12 Dạng 7: một trong những toán khác loại điện xoay chiều A phương thức giải Tính độ mạnh loại năng lượng điện hiệu qua mạch: - dựa vào giống dòng năng lượng điện không thay đổi mẫu năng lượng điện trở nên ... Dạng toán chƣơng V: dòng điện chuyển phiên chiều lớp 12 Dạng 10: sản phẩm công nghệ phát điện, đụng năng lượng điện xoay chiều A cách thức giải kiến thức bình thường Áp dụng kết thiết bị phát năng lượng điện xoay chiều pha: + Biểu thức trường đoản cú thông: ...
... MỘT SỐ CÁCH GIẢI DẠNG TOÁN CỰC TRỊ” SÁNG KIẾN khiếp NGHIỆM MỘTt số cáchCÁCH GIẢI điện xoay SỐTóm tắt : toán cực trị siêng đề chuyển mộ giải dạng chiều DẠNG một số ví dụ minh họa TOÁN CỰC TRỊ chuyển ... Sở toán học bài tập toán đồ vật lý đa dạng phong phú; gồm toán bản, có hay cơ mà khó các toán rất trị đồ gia dụng lý ở trong dạng nặng nề Trong báo cáo này đưa một số phương pháp giải dạng toán cực trị năng lượng điện chuyển phiên chiều ... đồ vật thị giải toán trang bị lý” * Năm 2009: chuyên đề “Phân các loại biện pháp giải dạng toán mạch điện luân chuyển chiều, thứ điện, giao động sóng năng lượng điện từ” * Năm 2010: chăm đề “Phân các loại phương pháp giải dạng toán tính...

Xem thêm: Tuyển Dụng Tài Xế Tp Hồ Chí Minh, Tìm Việc Lái Xe Tp


... W1 W2 CHỦ ĐỀ 2: CỘNG HƯỞNG I.Điều kiện có cộng hưởng: *Mạch điện bao gồm đủ : R-L-C * Z L = Z C ⇒ L.C W = II .Các cách tạo cho mạch điện gồm cộng hưởng: L biến hóa C để có L.C.W = 7/.Đồ thị I theo...