Công Thức Động Học Chất Điểm

     

phương pháp giải nhanh động học hóa học điểm y như một sổ tay nhỏ giúp các em làm bài bác tập nhanh lẹ và đúng chuẩn hơn.

Bạn đang xem: Công thức động học chất điểm

CÔNG THỨC TÍNH nhanh ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM (CHUẨN)

I. Hoạt động thẳng đều:

Liên quan: công thức động học hóa học điểm

1. Vận tốc trung bình

a. Trường vừa lòng tổng quát: (v_tb=fracSt)

b. Công thức khác: (v_tb=fracv_1t_1+v_2t_2+…+v_nt_nt_1+t_2+…+t_n)

c. Một số bài toán thường xuyên gặp:

Bài toán 1: Vật chuyển động trên một phần đường thẳng từ địa điểm A đến vị trí B đề xuất mất khoảng thời hạn t. Vận tốc của thứ trong nửa đầu của khoảng thời hạn này là v1 vào nửa cuối là v2. Gia tốc trung bình cả phần đường AB: (v_tb=fracv_1+v_22)

Bài toán 2: Một vật hoạt động thẳng đều, đi một nửa quãng đường đầu với gia tốc v1, nửa quãng đường còn sót lại với tốc độ v2 gia tốc trung bình trên cả quãng đường: (v=frac2v_1v_2v_1+v_2)

2. Phương trình chuyển động của vận động thẳng đều: x = x0 + v.t

Dấu của x0

Dấu của v

x0 > 0 giả dụ tại thời điểm thuở đầu chất điểm ngơi nghỉ vị thí ở trong phần 0x

x0 0 Nếu cùng chiều 0x

v 0.; Chuyển cồn thẳng chậm rãi dần hầu hết a.v 0 nếu như tại thời điểm lúc đầu chất điểm sống vị thí nằm trong phần 0x

x0 0 trường hợp (overrightarrowv,overrightarrowa) cùng chiều 0x

v ; a

Bài toán 2: Một vật bắt đầu chuyển hễ thẳng cấp tốc dần đều. Sau thời điểm đi được quãng con đường s1 thì trang bị đạt vận tốc v1. Tính gia tốc của trang bị khi đi được quãng con đường s2 kể từ thời điểm vật ban đầu chuyển động.

(v_2=v_1sqrtfracs_2s_1)

Bài toán 3:Một vật bắt đầu chuyển động cấp tốc dần hầu như không tốc độ đầu:

– Cho tốc độ a thì quãng đường vật đi được vào giây đồ vật n: (Delta s=na-fraca2)

– đến quãng mặt đường vật đi được vào giây đồ vật n thì gia tốc xác định bởi: (a=fracDelta sn-frac12)

Bài toán 4: Một đồ đang vận động với tốc độ v0 thì chuyển động chầm dần dần đều:

– nếu cho vận tốc a thì quãng đường vật đi được cho tới khi ngừng hẳn: (s=frac-v_0^22a)

– đến quãng mặt đường vật đi được cho tới khi dừng lại hoàn toàn s, thì gia tốc: (a=frac-v_0^22s)

– mang đến a. Thì thời hạn chuyển động: t = (frac-v_0a)

– nếu cho gia tốc a, quãng mặt đường vật đi được vào giây cuối cùng: (Delta s=v_0+at-fraca2)

– Nếu mang lại quãng mặt đường vật đi được trong giây cuối cùng là (Delta s), thì vận tốc : (a=fracDelta st-frac12)

Bài toán 5: Một vật vận động thẳng biến hóa đều với tốc độ a, vận tốc thuở đầu v0:

– vận tốc trung bình của trang bị từ thời điểm t1 đến thời gian t2: (v_tb=v_0+fracleft ( t_1+t_2 right )a2)

– Quãng đường vật đi được từ thời gian t1 đến thời khắc t2: (s=v_0(t_2-t_1)+fracleft ( t_2^2-t_1^2 right )a2)

Bài toán 6: nhị xe vận động thẳng đông đảo trên thuộc 1 mặt đường thẳng với các tốc độ không đổi. Ví như đi ngược hướng nhau, sau thời hạn t khoảng cách giữa 2 xe bớt một lượng a. Nếu như đi thuộc chiều nhau, sau thời gian t khoảng cách giữa 2 xe giảm một lượng b. Tìm vận tốc mỗi xe.

Giải hệ phương trình:

*

III. Sự rơi tự do: Chọn gốc tọa độ tại địa điểm rơi, chiều dương phía xuông, gốc thời gian lúc vật ban đầu rơi.

Xem thêm: Thêm Hiệu Ứng Morph Vào Powerpoint 2016 Không Có Morph, Powerpoint 2016 Không Có Morph & Cách Sử Dụng

1. Gia tốc rơi tại thời gian t: v = gt.

2. Quãng đường đi được của vật sau thời hạn t: (s=frac12gt)

4. Phương trình đưa động: (y=frac12gt^^2)

4. Một số trong những bài toán thường gặp:

Bài toán 1: Một đồ rơi tự do thoải mái từ độ dài h:

– thời gian rơi xác minh bởi: (t=sqrtfrac2hg)

– gia tốc lúc chạm đất xác minh bởi: (v=sqrt2gh)

– Quãng đường vật rơi vào giây cuối cùng: (Delta s=sqrt2gh-fracg2)

Bài toán 2: mang đến quãng mặt đường vật rơi vào giây cuối cùng:

-Thời gian rơi xác minh bởi: (t=fracDelta sg+frac12)

– gia tốc lúc đụng đất: (v=Delta s+fracg2)

– Độ cao từ đó đồ rơi: (h=fracg2.left ( fracDelta sg +frac12right )^2)

Bài toán 3: Một thiết bị rơi tự do:

– gia tốc trung bình của hóa học điểm từ thời điểm t1 đến thời khắc t2: (v_tb=frac(t_1+t_2)g2)

– Quãng con đường vật rơi được từ thời gian t1 đến thời điểm t2: (s=frac(t_2^2-t_1^2)g2)

IV. Vận động ném đứng từ dưới lên từ mặt đất với vận tốc thuở đầu v0: Chọn chiểu dương thẳng đứng hướng lên, gốc thời hạn lúc ném vật.

1. Vận tốc: v = v0 – gt

2. Quãng đường: (s=v_0t-fracgt^22)

4. Phương trình gửi động: (y=y_0t-fracgt^22)

5. Một số trong những bài toán thường gặp:

Bài toán 1: Một đồ được ném thẳng vùng dậy cao tự mặt khu đất với tốc độ đầu v0 :

– Độ cao cực to mà thứ lên tới: (h_max=fracv_0^22g)

– Thời gian chuyển động của vật: (t=frac2v_0g)

Bài toán 2: Một trang bị được ném thẳng vực dậy cao trường đoản cú mặt khu đất . Độ cao cực to mà vật lên tới là h max

– gia tốc ném: (v_0=sqrt2gh_max)

– tốc độ của thiết bị tại độ dài h1: (v=pm sqrtv_0^2-2gh_1)

V. Hoạt động ném đứng từ bên dưới lên từ chiều cao h0 với vận tốc lúc đầu v0 :

lựa chọn gốc tọa độ trên mặt khu đất chiểu dương thẳng đứng hướng lên, gốc thời gian lúc ném vật.

Xem thêm: Điện Thoại Thông Minh Là Gì Và Nó Cần Gì Cho Những Gì? Điện Thoại Thông Minh Là Gì

1. Vận tốc: v = v0 – gt

2. Quãng đường: (s=v_0t-fracgt^22)

4. Phương trình chuyển động: (y=h_0+v_0t-fracgt^22)

5. Một số trong những bài toán hay gặp:

Bài toán 1: Một vật ở độ cao h0 được ném thẳng đứng dậy cao với tốc độ đầu v0 :

– Độ cao cực đại mà thiết bị lên tới: (h_max=h_0+fracv_0^22g)

– Độ lớn gia tốc lúc đụng đất: (v=sqrtv_0^2+2gh_0)

– thời hạn chuyển động: (t=fracsqrtv_0^2+2gh_0g)

Bài toán 2: Một trang bị ở chiều cao h0 được ném thẳng vùng lên cao. Độ cao cực lớn mà vật lên tới là hmax :

– vận tốc ném: (v_0=sqrt2g(h_max-h_0))

– gia tốc của thiết bị tại độ dài h1: (v=pm sqrtv_0^2+2g(h_0-h_1))

– Nếu việc chưa mang đến h0 , mang lại v0 với hmax thì: (h_0=h_m_ax-fracv_0^22g)

VI. Vận động ném đứng từ trên xuống : Chọn cội tọa độ tại vị trí ném ; chiểu dương thẳng đứng hướng vuống, gốc thời hạn lúc ném vật.

1. Vận tốc: v = v0 + gt

2. Quãng đường: (s=v_0t+fracgt2)

4. Phương trình đưa động: (y=y_0+fracgt^22)

5. Một vài bài toán thường xuyên gặp:

Bài toán 1: Một trang bị ở độ dài h được ném thẳng đứng hướng xuống với tốc độ đầu v0: