CÔNG THỨC IN SPITE OF

     

Cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though đều nằm trong trong điểm ngữ pháp của mệnh đề nhượng bộ (Concessive Clause). Những cấu trúc này sẽ không chỉ được sử dụng trong những bài thi hơn nữa phổ biến vào giao tiếp hằng ngày. Trong bài bác viết này, IELTS Vietop sẽ góp bạn thống kê lại điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Athough, Though, Even though và biện pháp chuyển đổi giữa bọn chúng nhé!

IELTS Vietop xin giới thiệu: Khóa học IELTS Cấp Tốc cam kết chuẩn đầu ra 6.5+. Thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Công thức in spite of


Nội dung chính


1. Cấu trúc Despite và In spite of

*
Cách dùng Despite cùng In spite of

Despite cùng In spite of là những cụm từ chỉ sự nhượng bộ, nắm rõ sự tương phản của nhì hành động hoặc sự việc trong cùng một câu.

Cấu trúc

Despite/In spite of Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …

=

S + V + …, despite/in spite of Noun/Noun Phrase/V-ing.

Examples:

Despite/In spite of bad weather, we had a wonderful holiday. (Mặc đến thời tiết xấu, công ty chúng tôi đã gồm một kỳ nghỉ tuyệt vời.)

Despite/In spite of disliking John, you should try to lớn be nice to him. (Dù không mê say John, cậu vẫn buộc phải tử tế với anh ta.)

You should try to be nice lớn John, despite/in spite of disliking him.

✅ Lưu ý 1: vào việc viết IELTS, Despite được sử dụng thường xuyên hơn In spite of.Because of với ý nghĩa đồng thuận.

Examples:

Alex loves Brian despite his volleyball obsession. (Alex yêu thương Brian bất chấp nỗi ám ảnh về trơn đá của anh ấy).

Alex loves Brian because of his volleyball obsession. (Alex yêu thương Brian bởi vày niềm ưa mê say bóng đá của anh ấy).

✅Lưu ý 2: Despite với In spite of nếu muốn phía sau cần sử dụng vế câu trả chính, các bạn sĩ tử cần lưu ý là buộc phải thêm the fact that vào ngay sau.

Examples:

Dylan bought a new pair of shoes in spite of the fact that he already had dozen of them.

Mary went to lớn the cinema despite the fact that she came down with a flu.

✅ Lưu ý 3: Despite và In spite of đều có thể đứng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề thứ hai đều được.

Examples:

Despite having prepared everything before the flight, she still managed to lớn forget her passport.

She still managed khổng lồ forget her passport despite having prepared everything before the flight.


*
Cách cần sử dụng Although, Though, Even though

Although, though và even though có thể dùng để nắm thế cho despite cùng In spite of do mặt ngữ nghĩa tương đồng. Tuy vậy về ngữ pháp vẫn có sự khác biệt.

Cấu trúc

Although, though, even though + S + V,…….

Đứng ở đầu câu hoặc ở giữa hai mệnh đề đều được.

Examples: Although/ even though/ though her job is hard, her salary is still low.

Cách dùng

Dùng though ở đầu câu thể hiện sự trang trọng hơn là although với even thoughAlthough, even though và though đều với ý nghĩa tương đồng nhưng khi sử dụng though ở đầu câu sẽ thể hiện sự trang trọng hơn trong cả văn phong nói cùng viết hơn là đứng giữa nhì mệnh đề, còn even though thể hiện sự nhấn mạnh rõ ràng hơn.

Examples: Her salary is low although/ even though/ though her job is hard.

ĐẶC BIỆT: Even though tất cả sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although cùng though.

Examples: We decided to buy the house even though we didn’ t really have enough money.

You keep making those stupid noise even though I’ve asked you to stop three times already.3. Chuyển đổi câu giữa Although với Despite

*

Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

1. Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ thì ta biến thành cụm danh từ bao gồm a/ an/ the + adj + N

Although + S + V -> In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

2. Nếu chủ ngữ của nhì mệnh đề giống nhau thì ta rút gọn bớt chủ ngữ với thêm ing vào động từ.

Ex: Although he was ill, he still went to lớn school -> despite being ill, he still went to school.

Xem thêm: Thúy Nga Và Chương Trình ‘Nguyễn Ngọc Ngạn 20 Năm Sân Khấu’ Tại Pechanga

3. Hoặc cũng gồm thể biến toàn bộ vế câu thành danh từ

Ex: Although he was ill, he still went to lớn school -> despite his illness, he still went to lớn school.


Để cải thiện tiếng Anh tốt nhanh nhất thì chọn đúng lộ trình học là bước đóng mục đích rất quan trọng. Nhanh tay để lại thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí và nhận ngay lập tức 30% học tổn phí khoá học.

4. Bài xích tập ứng dụng

Exercise 1: Make one sentence from two, using despite or in spite of.

Example: I couldn’t sleep. I was very tired.

🡺 I couldn’t sleep despite/in spite of being very tired.

🡺 Despite/In spite of being very tired, I couldn’t sleep.

1. They have very little money. They are happy.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. We live in the same street. We hardly ever see each other.

🡺 ___________________________________________________________________.

Exercise 2: Change the sentences so they start with despite/in spite of + V-ing/Noun.

Example: Although John speaks 4 languages, he was turned down for a job.

🡺 Despite/In spite of speaking 4 languages, John was turned down for a job.

1. Although Russia is one of the largest producers of oil, it still imports petrol.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. Although it recorded high sales, the company closed last week.

🡺 ___________________________________________________________________.

Đáp án tham khảo

Exercise 1

1. Despite/In spite of having very little money, they are happy.

They are happy, despite/in spite of having very little money.

2. Despite/In spite of living in the same street, we hardly ever see each other.

We hardly ever see each other, despite/in spite of living in the same street.

Exercise 2

1. Despite/In spite of being one of the largest producers of oil, Russia still imports petrol.

Xem thêm: Căn Bậc H A Căn 3 Chia 2 - Toán Học Cơ Bản Các Ví Dụ

2. Despite/In spite of high sales, the company closed last week.

Trên đây là tổng quan tiền kiến thức và bài xích tập của điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Although, Though. Bạn gồm thể lưu lại và áp dụng luyện thi IELTS, giao tiếp hằng ngày nhé!

Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy nó hữu ích nhé!