CÔNG THỨC TOÁN CAO CẤP

     

Giả sử những phép toán sau đây đều triển khai được. Lúc đó ta bao gồm các tính chất sau đây đối với phép toán bên trên ma trận.

Bạn đang xem: Công thức toán cao cấp

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

I.4. HẠNG CỦA MA TRẬN

*
*
*
*
*

I.5. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

thỏa mãn các điều kiện sau

*
*

a) Hãy search điểm cân bằng thị trường.

b) xác định lượng cung cùng cầu cân đối của mỗi các loại hàng hóa.

Ví dụ 8. đến một thị trường gồm bố loại hàng hóa. Biết hàm cung với hàm cầu là

*
*

Hãy khẳng định mức các khoản thu nhập quốc dân, mức chi tiêu và sử dụng và mức thuế cân bằng.

Giải. Ta có

*
*
*
*
*

4. MÔ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH input – output đầu ra LEONTIEF

Giả định chung: Nền tài chính của một khu vực hay như là 1 quốc gia có khá nhiều ngành sản xuất. Vậy cố kỉnh nào là 1 ngành sản xuất?

Ngành cung ứng được nhìn nhận phụ thuộc hai nhân tố sau đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

triệu; TL là tủ lạnh giá bán 5 triệu; ML là đồ vật lạnh giá thành 6 triệu; MA là máy hình ảnh kỹ thuật số giá thành 3 triệu. Báo cáo kết quả sale 2 tháng đầu xuân năm mới 2011 như sau:

*

CHƯƠNG II. ĐẠO HÀM và VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN II.1. HÀM SỐ

*
*
*
*

II.2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

*
*
*
*

– thực hiện quy tắc L’ Hospital.

*
*

(Trong những khái niệm trên 0xcó thể là số hữu hạn hoặc vô cùng).

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

đổi. Giá sẽ biến hóa thế nào lúc Q = 4?

*
*

Ví dụ 6. đưa sử lượng hàng bán được Q với giá tiền phường của một shop được mang đến bởi công thức 2004 30Q P . Tìm lệch giá cận biên khi p. = 20 và khi p = 40.

Xem thêm: 100G Nấm Bào Ngư Bao Nhiêu Calo Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 4/2022 # Top Trend

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CHƯƠNG III. HÀM NHIỀU BIẾN

III.1. KHÁI NIỆM

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

– Điểm mà lại tại đó các đạo hàm riêng bằng 0 được gọi là điểm dừng.

*
*
*

3. CÁC BƯỚC TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM nhì BIẾN

*
*

II.4. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA HÀM nhì BIẾN

1. KHÁI NIỆM

Trong mục III.3 ta sẽ xét bài toán tìm cực trị của hàm hai trở nên z = z(x,y), trong số ấy các biến hóa số x, y không có điều kiện ràng buộc. Ta gọi đó là rất trị thoải mái hay rất trị ko điều kiện. Ở mục này ta xét câu hỏi tìm cực trị của hàm hai biến hóa z lúc x, y bị ràng buộc với nhau với một đk nào đó.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CHƯƠNG IV. TÍCH PHÂN

IV.1. TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

*
*
*
*

– Viết tích phân thuở đầu theo trở nên số bắt đầu và tính tích phân nhận được theo trở thành số mới.

– Trả kết quả về biến hóa số ban đầu.

Xem thêm: "Thiên Tài Sử Học" Chia Sẻ Cách Học Sử Nhanh Thuộc Bài Nhanh Nhất Môn Lịch Sử

*

IV.2. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

1. CÔNG THỨC CƠ BẢN

*
*
*
*
*
*

IV.3. TÍCH PHÂN KÉP

*

Việc tính tích phân nhì lớp được đem đến tính nhì tích phân xác định lần lượt theo từng đổi thay số.

– khi tính tích phân theo biến chuyển số này thì xem biến số sót lại như hằng số.

– máy tự tính các tích phân xác định và cận của chúng nhờ vào vào cách xác minh miền rước tích phân.

*
*
*

BÀI TẬP CHƯƠNG IV

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tóm tắt bí quyết Toán cao cấp A2


https://tamtaiduc.b-cdn.net/Chương%20trình%20đại%20học/Toán%20cao%20cấp%20-%20C1%20(FULL)-%20Hàm%20số.mp4
https://tamtaiduc.b-cdn.net/Chương%20trình%20đại%20học/Chương%201-%20MA%20TRẬN%20VÀ%20ĐỊNH%20THỨC%20-%20Toán%20Cao%20Cấp.mp4
https://tamtaiduc.b-cdn.net/Chương%20trình%20đại%20học/Bài%201%20+%202-%20Ma%20trận%20-%20Toán%20Cao%20Cấp%201%20-%20Toán%20cao%20cấp%20C1.mp4