CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN ÁP TỨC THỜI

     
*
cách làm tính năng lượng điện áp hiệu dụng" width="634">
*
bí quyết tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 2)" width="774">

Cùng Top giải mã làm bài tập về năng lượng điện áp hiệu dụng nhé!

Câu 1. Các giá trị hiệu dụng của mẫu điện xoay chiều

A. được thi công dựa trên chức năng nhiệt của cái điện 

B. Chỉ được đo bởi ampe kế nhiệt. 

C. Bởi giá trị trung bình phân chia cho √2

D. Bằng giá trị cực lớn chia đến 2.

Bạn đang xem: Công thức tính điện áp tức thời

ĐÁP ÁN A

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện luân phiên chiều được xây dựng dựa bên trên tác dụng nhiệt của dòng điện. 

Câu 2. Trong các đại lượng đặc thù cho chiếc điện luân phiên chiều sau đây, đại lượng làm sao không dùng giá trị hiệu dụng? 

A. Điện áp. B. Cường độ chiếc điện.

C. Suất năng lượng điện động. D. Công suất.

ĐÁP ÁN D

Công suất ko có giá trị hiệu dụng. 

Câu 3. Cho cái điện xoay chiều i = 4√2cos(100πt) A trải qua đoạn dây dẫn có R=7 Ohm. Để đoạn dây dẫn trên vào bình chứa m=1.2 kilogam nước. Sau khoảng chừng T=10 phút, thì ánh sáng nước vào bình vẫn là bao nhiêu, hiểu được ban đầu, bình nước có nhiệt độ 200C và công suất hấp thu nhiệt là H=100%.

A. 200CB. 240CC. 60CD. 120CĐÁP ÁN D

Để giải bài xích này, ta áp dụng công thức tỏa nhiệt độ trên dây dẫn và bí quyết tính sức nóng lượng hấp thụ:

Do H=100%, có nghĩa là không có mất mát, tổng thể nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn được nước hấp thu sạch sẽ. Khi đó:

*
công thức tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 3)" width="370">

Câu 4. Cho năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = U√2cos(ωt) vào đoạn dây tất cả điện trở thuần R=110Ω, từ bây giờ giá trị cường độ cái điện qua điện trở là 2A. Quý hiếm của U là:

A. 220VB. 110VC. 380VD. 24VĐÁP ÁN A

Sử dụng phương pháp tính hiệu điện thay hiệu dụng: U=IR=2.110=220V.

Câu 5. Phát biểu làm sao sau đây là không đúng?

A. điện áp biến hóa điều hoà theo thời hạn gọi là năng lượng điện áp chuyển phiên chiều.

B. Mẫu điện tất cả cường độ biến hóa điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện luân phiên chiều.

C. Suất điện động đổi khác điều hoà theo thời hạn gọi là suất điện rượu cồn xoay chiều.

D. Cho loại điện một chiều và loại điện chuyển phiên chiều lần lượt trải qua cùng một điện trở thì chúng toả ra nhiệt độ lượng như nhau.

Xem thêm: Top 10 Danh Sách Các Trường Đại Học Cao Đẳng Thuộc Tỉnh Thành Đà Nẵng

ĐÁP ÁN D

Điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian được gọi là điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động luân phiên chiều

Câu 6. Một chiếc điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω, sức nóng lượng tỏa ra trong khoảng 30 phút là 900 kJ. Cường độ mẫu điện cực đại trong mạch là 

A. Io = 0,22 A. B. Io = 0,32 A.

C. Io = 7,07 A. D. Io = 10,0 A.

ĐÁP ÁN D

Nhiệt lượng tỏa ra bên trên điện trở:

*
công thức tính điện áp hiệu dụng (ảnh 4)" width="713">

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. định nghĩa cường độ dòng điện hiệu dụng được gây ra dựa vào công dụng hóa học của dòng điện.

B. Quan niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được thiết kế dựa vào tính năng nhiệt của dòng điện.

C. Có mang cường độ dòng điện hiệu dụng được phát hành dựa vào tác dụng từ của dòng điện.

D. Có mang cường độ dòng điện hiệu dụng được kiến thiết dựa vào tính năng phát quang đãng của dòng điện.

ĐÁP ÁN B

Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được kiến thiết dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 8. Tại thời điểm t = 0,5 (s), cường độ dòng điện luân phiên chiều qua mạch bởi 4 A, đó là:

A. Cường độ hiệu dụng. B. Cường độ cực đại.

Xem thêm: Mất Căn Cước Công Dân Làm Lại Như Thế Nào ? Thủ Tục Cấp Lại Căn Cước Công Dân Khi Bị Mất

C. Cường độ tức thời. D. Cường độ trung bình.

ĐÁP ÁN C

Cường độ dòng điện tại một thời điểm t được gọi là cường độ dòng điện tức thời

Câu 9. Một mạng năng lượng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi lựa chọn pha lúc đầu của năng lượng điện áp bởi không thì biểu thức của năng lượng điện áp bao gồm dạng

A. U = 220cos(50t) V B. U = 220cos(50πt) V

C. U = 220√2cos(100t) V D. U = 220√2cos(100πt) V

ĐÁP ÁN D

Điện áp hiệu dụng U = 220 V ⇒ điện áp cực đại Uo = 220√2 V

Pha ban đầu bằng 0 ⇒ φ = 0

f = 50 Hz ⇒ ω = 2π.50 = 100π Hz ⇒ u = 220√2cos(100πt) V. 

Câu 10. Một mạch điện xoay chiều có điện áp giữa hai đầu mạch là u = 120√2cos(100πt - π/4) V. Cường độ hiệu dụng của mẫu điện chạy trong mạch là 5A. Biết rằng, loại điện lờ lững pha hơn năng lượng điện áp góc π/4, biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 

*
công thức tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 5)" width="438">

ĐÁP ÁN C

Cường độ dòng điện hiệu dụng I = 5 A ⇒ cường độ dòng điện cực đại I0 = 5√2 A

Tần số của điện áp bằng tần số của dòng điện ω = 100π rad/s

Dòng điện chậm pha π/4 so với điện áp ⇒ φi = φu - π/4 = -π/4 - π/4 = -π/2 rad