CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN

     

1. Cách tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh số đồng phân

+ Khái niệm: Ankan là số đông hiđrocacbon no, mạch hở. Vào phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đối chọi C-C và C-H.

+ CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

+ Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

+ phương pháp tính nhanh

2n – 4 + 1 (3

Tính số đồng phần của ankan C4H10

Số đồng phân ankan đã là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

2. Phương pháp tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

+ Anken là các hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử cất một links đôi.

+ CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

+ Anken gồm đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.

+ Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C với nối đôi, từng C sẽ link với 2 nhóm ráng (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C với nối đôi đã còn 2C và H đội thế.

*

trường hợp đề bài bác yêu ước tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Ví như yêu ước tính đồng phân (bao tất cả đồng phân hình học) đã là 1+1+2 = 4 đồng phân.

Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C với nối đôi sẽ còn 3C với H team thế.

*


3. Phương pháp tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

+ Ankin là phần đông hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử cất một links ba.

Xem thêm: Bình Gas Màu Nào Tốt Nhất ? Ý Nghĩa Màu Trên Bình Ga Top 9 Các Loại Gas Trên Thị Trường

+ CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

+ Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối cha và không có đồng phân hình học.

+ Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, từng C đang liên kết với 1 nhóm cố kỉnh (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C với nối cha sẽ còn 2C và H là team thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta có 2 đồng phân ankin.

4. Số đồng phân ancol đối chọi chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3-2 = 2 đồng phân.

5. Số đồng phân andehit đối chọi chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

5. Số đồng phân axit cacboxylict đối chọi chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n 4H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

7. Số đồng phân este solo chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n 2H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

6. Số đồng phân amin 1-1 chức no CnH2n+3N

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n 7. Số đồng phân trieste tạo vày glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức:

*

8. Số đồng phân ete 1-1 chức no CnH2n+2O:

Công thức:

*

Áp dụng: với n = 3 ta tất cả công thức ete là C3H8O, nắm vào công thức ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

9. Số đồng phân xeton đối chọi chức no CnH2nO:

Công thức:

*

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ phương pháp ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit với xeton bao gồm cùng công thức phân tử cùng với nhau, nên lúc đề bài chỉ đến CTPT mà lại không đề cập đến một số loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

10. Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

Xem thêm: Cách Xét Điểm Thi Đại Học - Cách Tính Điểm Đại Học 2022 Mới Nhất

CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

Ta có n = 7, vậy vào cách làm ta được (7-6)2 = 1

11. Đồng phân phenol đơn chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

12. Cách làm tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi vì hỗn hợp bao gồm x amino axit không giống nhau:

Số n peptit max = xn

Ví dụ: gồm tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit nhận được từ láo hợp tất cả 2 amino axit là glyxin và alanin?

Số đipeptit = 22 = 4

Số tripeptit = 23 = 8

Bài tập dượt tập 

Bài 1: Hợp chất X có CTPT C4H8. Xác minh các đông phân kết cấu của X