CÔNG THỨC TÍNH NĂNG LƯỢNG TỎA RA

     

Với giải pháp tính năng lượng của phản bội ứng hạt nhân vật dụng lý lớp 12 với vừa đủ lý thuyết, phương thức giải và bài bác tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh cầm được giải pháp tính tích điện của phản ứng hạt nhân.

Bạn đang xem: Công thức tính năng lượng tỏa ra


Cách tính năng lượng của bội nghịch ứng phân tử nhân

1. Phương pháp

Tính năng lượng của phản ứng hạt nhân:

*

Cách 1: Tính theo khối lượng: ΔE = Δm.c2= (m - mo).c2

mo: cân nặng các phân tử trước làm phản ứng m: trọng lượng các phân tử sau phản nghịch ứng

Cách 2 : Tính theo đụng năng

+ Bảo toàn năng lượng: K1+ K2+ ΔE = K3+ K4⇒ ΔE = Ksau- Ktrước

ΔE là tích điện phản ứng hạt nhân

*
là rượu cồn năng hoạt động của hạt X

Cách 3: Tính theo năng lượng liên kết, liên kết riêng, độ hụt khối

ΔE = Eliên kết sau- Eliên kết trước= (Δmsau- Δmtrước).c2

- Tính lượng nhiên liệu dựa trên công thức Q = mq = ΔE , q là năng suất tỏa nhiệt (J/kg).

*

2. Ví dụ

Ví dụ 1:Cho phản ứng hạt nhân

*
. Độ hụt khối của các hạt nhân tương ứng là: ΔmA, ΔmB, ΔmC, ΔmD. Thiết lập biểu thức tính độ hụt khối của phản ứng, từ đó suy ra sức thức tính năng lượng tỏa ra của phản ứng.

Hướng dẫn:

Xét các hạt nhân A, B, C, D ta có:

*

Độ hụt khối của phản ứng:

Δm = (mA+ mB) - (mC+ mD)

= <(Z1+ Z2) - (Z3+ Z4)>mp+ <(N1+ N2) - (N3+ N4)>mn- (ΔmA+ ΔmB) + (ΔmC+ ΔmD)

= (ΔmC+ ΔmD) - (ΔmA+ ΔmB)

(Độ hụt khối của phản ứng

= ∑ Khối lượng hạt nhân trước - ∑ Khối lượng hạt nhân sau phản ứng

= ∑Độ hụt khối của các hạt nhân sau - ∑Độ hụt khối của các hạt nhân sau)

Năng lượng tỏa ra của phản ứng:

ΔE = Δmc2= (mA+ mB).c2- (mC+ mD).c2= <(mC+ mD) - (mA+ mB)>.c2

ΔE = Δmc2= (ΔEC+ ΔED) - (ΔEA+ ΔEB)

Ví dụ 2:Cho phản ứng phân tử nhân

*
. Hãy cho biết thêm đó là bội nghịch ứng tỏa tích điện hay thu năng lượng. Xác minh năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết mBe= 9,01219 u; mP= 1,00783 u; mLi= 6,01513 u; mX= 4,0026 u; 1u = 931 MeV/c2.

Hướng dẫn:

Ta có: mo= mBe+ mP= 10,02002u; m = mX+ MLi= 10,01773u.

Vì mo> m đề xuất phản ứng lan năng lượng, tích điện tỏa ra:

W = (mo– m).c2= (10,02002 – 10,01773).931 = 2,132MeV.

Xem thêm: Bộ 4 Đề Thi Học Kì 2 Môn Sinh Lớp 12 Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 2 Môn Sinh 12 Có Đáp Án

Ví dụ 3:cho làm phản ứng phân tử nhân:

*
. Tính tích điện toả ra từ phản ứng trên lúc tổng hòa hợp được 2g Hêli.

Hướng dẫn:

- Số nguyên tử hêli gồm trong 2g hêli:

*

- năng lượng toả ra gấp N lần tích điện của một phản nghịch ứng sức nóng hạch:

E = N.Q = 3,01.1023.17,6 = 52,976.1023MeV

Ví dụ 4:Tìm tích điện tỏa ra khi 1 hạt nhân

*
phóng xạ tia α và chế tạo ra thành đồng vị Thôri 230 Th . Mang đến các năng lượng liên kết riêng của phân tử α là 7,1 MeV, của234U là 7,63 MeV, của230Th là 7,7 MeV.

A. 10,82 MeV. B. 13,98 MeV. C. 11,51 MeV. D. 17,24 MeV.

Hướng dẫn:

Wrα= 7,1 MeV → Đây là việc tính năng lượng toả ra của một phân rã

WrU= 7,63 MeV → phóng xạ khi biết Wlk của các hạt nhân trong phản ứng .

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy May Mini Cmd Có Tốt Không, Có Vắt Sổ Được Không?

WrTH= 7,7 MeV. → buộc phải phải xác định được Wlk tự dữ kiện Wlk riêng của đề bài.