Công Thức Tính Thể Tích Khối Trụ

     

Hình trụ tròn là hình có hai mặt đáy là hai hình trụ song tuy nhiên với nhau và bằng nhau. Trong cuộc sống, các đồ thiết bị hình trụ tròn gồm bao gồm lon sữa bò, mẫu cốc, lọ hoa, chiếc thùng, mẫu xô...

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích khối trụ


Công thức tính thể tích hình trụ

Muốn tính thể tích của hình trụ, ta lấy độ cao nhân với bình phương độ dài nửa đường kính hình tròn dưới đáy hình trụ và số pi.

*

Trong đó:

V là thể tích hình trụ.r là bán kính hình trụ.h là chiều cao, khoảng cách giữa 2 lòng của hình trụ.Đơn vị thể tích: mét khối (m³)

Các chúng ta cũng có thể xem lại phương pháp tính diện tích s xung quanh hình trụ và ăn diện tích toàn phần hình trụ.

Các định nghĩa về hình trụ, mặt trụ, khối trụ

1. Khía cạnh trụ

Mặt trụ là hình trụ xoay sinh vì chưng đường thẳng l lúc xoay quanh đường thẳng Δ song song và phương pháp Δ một khoảng R. Δ được call là trục, R gọi là bán kính, l gọi là mặt đường sinh

Định nghĩa khác, mặt trụ là tập hợp tất cả những điểm bí quyết đường thẳng Δ thắt chặt và cố định một khoảng tầm R không đổi.

2. Hình trụ


Hình trụ là hình giới các bạn bởi mặt trụ và hai đường tròn bằng nhau, là giao tuyến đường của mặt trụ với 2 phương diện phẳng vuông góc cùng với trục.

Hình trụ là hình tròn xoay khi sinh do bốn cạnh của hình một hình chữ nhật lúc quay bao quanh một mặt đường trung bình của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Cách Tính Phần Trăm Trong Excel 2003, 2013, 2016, Cách Tính Phần Trăm Trong Excel 2003

3. Khối trụ

Khối trụ là hình trụ cùng với phần bên phía trong của hình trụ đó.

Thể tích khối trụ là lượng không gian mà hình tròn chiếm.

Ví dụ về tính thể tích hình trụ

Bài 1: 

Tính thể tích của hình trụ biết bán kính hai mặt đáy bằng 7,1 cm; chiều cao bằng 5 cm.

Giải:

Ta bao gồm V=πr²h

thể tích của hình tròn trụ là: 3.14 x (7,1)² x 5 = 791,437 (cm³)

Bài 2: Một hình tròn trụ có diện tích xung xung quanh là 20π cm² và diện tích toàn phần là 28π cm². Tính thể tích của hình tròn đó.

Xem thêm: Cách Nạp Thẻ Vtc Bằng Điện Thoại, Vtcpay Là Gì

Giải:

Diện tích toàn phần hình tròn trụ là Stp = Sxq + Sđ = 2πrh + 2πr²

Suy ra, 2πr² = 28π - 20π = 8π

Do đó, r = 2cm

Diện tích bao quanh hình trụ là Sxq = 2πrh

20π = 2π.2.h h = 5cm

Thể tích hình trụ là V = πr²h = π.22.5 = 20π cm³

Bài 3: Một hình trụ tất cả chu vi lòng bằng đôi mươi cm, diện tích xung quanh bởi 14 cm². Tính độ cao của hình trụ với thể tích của hình trụ.

Lời giải: Chu vi lòng của hình trụ là chu vi của hình trụ = 2rπ = 20 cm


Diện tích bao quanh của hình trụ: Sxq = 2πrh= 20 x h = 14→ h = 14/20 = 0,7 (cm)