Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp

     

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng mày mò vậy đối với đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc nối tiếp thì Cường độ chiếc điện với Hiệu năng lượng điện thế bên trên đoạn mạch thông suốt này được tính như vậy nào?

I. Cường độ cái điện với Hiệu điện cố trong đoạn mạch nối tiếp

1. Trong khúc mạch có 2 đèn điện mắc tiếp nối (nội dung vật lý lớp 7) thì:

- Cường độ chiếc điện (I) có giá trị giống hệt tại rất nhiều điểm: I=I1=I2

- Hiệu điện gắng giữa (U) hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện cố gắng trên mỗi bóng đèn: U=U1+U2.

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp

2. Đoạn mạch tất cả 2 điện trở mắc nối tiếp.

* Câu C1 trang 11 SGK thứ Lý 9: Quan gần kề sơ vật dụng mạch năng lượng điện hình 4.1 (SGK), cho thấy các năng lượng điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như vậy nào?

*
(sơ đồ gia dụng mạch năng lượng điện mắc tiếp nối - hình 4.1)

* hướng dẫn giải Câu C1 trang 11 SGK đồ dùng Lý 9:

- R1, R2 và Ampe kế được mắc thông suốt với nhau.

* Câu C2 trang 11 SGK đồ gia dụng Lý 9: Hãy chứng minh rằng, so với đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện cầm giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

* chỉ dẫn giải Câu C2 trang 11 SGK vật Lý 9:

- Ta có:  và  ,

- khía cạnh khác, trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện có mức giá trị giống hệt tại đa số điểm: I = IR1 = IR2

II. Điện trở tương tự trong đoạn mạch nối tiếp

1. Điện trở tương đương

- Điện trở tương đương của một đoạn mạch gồm các điện trở là năng lượng điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này, sao để cho với cùng hiệu điện rứa thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có mức giá trị như trước.

2. Phương pháp tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch tất cả 2 điện trở mắc nối tiếp

- Điện trở tương đương của đoạn mạch bởi tổng nhì điện đổi thay phần: Rtđ = R1 + R2

* Câu C3 trang 11 SGK đồ gia dụng Lý 9: Hãy chứng minh công thức tính năng lượng điện trở tương tự Rtđcủa đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc tiếp liền là Rtđ = R1 + R2.

* khuyên bảo giải Câu C3 trang 11 SGK vật dụng Lý 9:

- Hiệu điện vậy giữa hai đầu đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc nối liền bằng tổng nhì hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu mỗi điện trở nên phần: U = U1 + U2

- Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, tính chất đoạn mạch mắc nối tiếp)

- nhưng U = I.Rtđ ⇒ I.(R1 + R2) = I.Rtđ

- phân chia hai vế cho I ta được Rtđ = R1 + R2 (Đpcm).

• giữ ý: Ampe kế, dây nối vào mạch thường có mức giá trị rất nhỏ tuổi so với điện trở của đoạn mạch đề nghị đo cường độ mẫu điện,nên ta hoàn toàn có thể bỏ qua năng lượng điện trở của ampe kế và dây nối khi tính điện trở của mạch mắc nối tiếp.

Xem thêm: Bài Tập Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông Lớp 9, Kèm Bài Tập Vận Dụng

III. Vận dụng tính cường độ dòng điện, hiệu điện nuốm và điện trở trong mạch nối tiếp

* Câu C4 trang 12 SGK đồ Lý 9: Cho mạch điện có sơ thứ như hình 4.2 (SGK).

*
- Khi công tắc nguồn K mở, nhì đèn có vận động không? vày sao?

- Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có chuyển động không? bởi sao?

- Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn điện Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có chuyển động không? vị sao?

* trả lời giải Câu C4 trang 12 SGK đồ Lý 9:

° Cả 3 ngôi trường hợp những Đèn phần nhiều không vận động vì:

- Khi công tắc nguồn K mở, nhị đèn không chuyển động vì mạch hở, không tồn tại dòng điện chạy qua đèn.

- Khi công tắc nguồn K đóng, ước chì bị đứt, nhì đèn không chuyển động vì mạch hở, không có dòng năng lượng điện chạy qua chúng.

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không tồn tại dòng năng lượng điện chạy qua nó.

* Câu C5 trang 12 SGK đồ dùng Lý 9: a) cho hai năng lượng điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ vật dụng hình 4.3a (SGK)Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*
sơ đồ năng lượng điện trở mắc thông suốt - hình 4.3a

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch bên trên (hình 4.3b SGK) thì năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? đối chiếu điện trở kia với mỗi điện trở nên phần.

Xem thêm: Kiểm Tra Tài Khoản Vietcombank Trên Mạng, Please Wait

*
sơ đồ điện trở mắc tiếp liền - hình 4.3b

* Hướng dẫn giải Câu C5 trang 12 SGK vật dụng Lý 9:

a) vì mạch mắc thông suốt nên năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = 20 + đôi mươi = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, năng lượng điện trở R3 được mắc tiếp nối với R2 nên lúc đó mạch điện mới gồm 3 năng lượng điện trở mắc nối tiếp. Vị đó, điện trở tương đương mới của đoạn mạch là:

RAC = R1 + R2 + R3 = RAB + R3 = 40 + đôi mươi = 60 Ω

So sánh: RAC > R1, RAC > R2, RAC > R3

Cường độ mẫu điện (I), Hiệu điện nạm (U) cùng Điện trở (R) vào Mạch Điện Nối Tiếp - vật lý 9 được biên soạn theo sách mới nhất và Được hướng dẫn biên soạn bởi các thầy giáo viên dạy giỏi tư vấn, giả dụ thấy tuyệt hãy share và phản hồi để nhiều bạn khác học hành cùng.