ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

     

Bài học tập trước bọn họ đã điểm qua các câu hòn đảo ngữ thường chạm chán trong tiếng Anh. Cùng đảo ngữ câu điều kiện là 1 trong trong số những dạng câu dễ gặp gỡ trong các đề thi. Cùng IIE Việt Nam tò mò kĩ rộng về cấu trúc đảo ngữ câu đk loại 1 2 3 và hỗn hợp cụ thể nhất.

Bạn đang xem: đảo ngữ câu điều kiện loại 2

*


Nội Dung bài bác Viết

1 Đảo ngữ câu đk loại 12 Đảo ngữ câu đk loại 23 Đảo ngữ câu đk loại 34 Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1

Cách dùng

Đảo ngữ câu đk loại 1 sử dụng cho trường hợp có thật, có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Đối cùng với câu điều kiện đã tất cả SHOULD ở mệnh đề If, chúng ta đảo SHOULD lên đầu câu. Còn số đông câu không có SHOULD, buộc phải mượn SHOULD cũng đặt đầu câu để hòn đảo ngữ.

Cấu trúc đảo ngữ

SHOULD + S + V-infinitive, S + will + V-infinitive

Ví dụ: If you should go, I will pick you up at the corner of the street. (Nếu bạn đi, tôi sẽ tới đón bạn ở góc cạnh đường)

Đây là câu đk có “should” vào mệnh đề If. Khi hòn đảo ngữ câu đk này, họ được câu: Should you go, I will pick you up at the corner of the street.

Ví dụ: If he studies hard, he will pass the exam. (Nếu anh ấy học tập chăm chỉ, anh ấy sẽ đậu kì thi)

Câu đk này không tồn tại “should”, ta vẫn hòn đảo ngữ câu điều kiện với kết cấu y như câu tất cả “should”:

Should he study hard, he will pass the exam.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Cách dùng

Đảo ngữ câu đk loại 2 sử dụng để diễn tả tình huống không gồm thật, ko thể xảy ra ở hiện tại.

Đối cùng với câu có WERE trong mệnh đề If, ta chỉ vấn đề đưa WERE lên đầu câu, phía sau giữ nguyên.

Cấu trúc đảo ngữ

WERE + S + (not) + O, S + would/might/could + V-infinitive

Ví dụ: If I were you, I would apply for that company. (Nếu tôi là bạn, tôi đã ứng tuyển chọn vào công ty đó)

Đảo ngữ câu điều kiện trên đang thành: Were I you, I would apply for that company.

Đối cùng với câu không có WERE trong mệnh đề If, ta mượn WERE đặt đầu câu để đảo ngữ và dùng to-V.

Cấu trúc: WERE + S + (not) + to lớn V-infinitive, S + would/might/could + V-infinitive

Ví dụ: If my husband stayed at home, he could help me to take care of the child. (Nếu ck tôi sống nhà, anh ấy có thể giúp tôi chăm lo đứa trẻ)

Khi hòn đảo ngữ câu điều kiện này ta sẽ có câu: Were my husband to stay at home, he could help me khổng lồ take care of the child.

Lưu ý: WERE thực hiện cho tất cả đại trường đoản cú nhân xưng trong câu điều kiện loại 2.

*

Đảo ngữ câu đk loại 3

Cách dùng

Đảo ngữ câu đk loại 3 áp dụng khi diễn đạt tình huống trái với thực sự trong quá khứ.

Chúng ta chỉ việc hòn đảo trợ đụng từ của thì quá khứ hoàn thành sống mệnh đề If lên đầu câu để được câu hòn đảo ngữ điều kiện loại 3.

Cấu trúc hòn đảo ngữ

HAD + S + (not) + past participle + O, S + would/might/could + have + past participle

Ví dụ: If you hadn’t helped me with my studying, I wouldn’t have got high scores. (Nếu các bạn không giúp sức tôi trong việc học, tôi đã không tồn tại được điểm cao như vậy)

Khi đưa thành câu hòn đảo ngữ đang là: Had you not helped me with my studying, I wouldn’t have got high scores.

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp

Cách dùng

Đảo ngữ câu điều kiện loại tất cả hổn hợp dùng khi diễn đạt sự tiếc nuối về 1 hành vi trong vượt khứ, nhưng kết quả còn ảnh hưởng mang đến hiện tại.

Để hòn đảo ngữ, họ chỉ hòn đảo ngữ mệnh đề If tương đương câu đk loại 3, vế sau như thể câu điều kiện loại 2.

Cấu trúc đảo ngữ

HAD + S + (not) + past participle + O, S + would/might/could + V-infinitive

Ví dụ: If I had studied harder for this test, I wouldn’t be dissappointed now. (Nếu tôi đã học siêng năng hơn cho bài xích kiểm tra này thì bây chừ tôi không thuyệt vọng như vậy)

Khi đảo ngữ ta bao gồm câu: Had I studied harder for this test, I wouldn’t be dissappointed now.

Lưu ý khi đảo ngữ câu điều kiện

Nếu mệnh đề If làm việc dạng phủ định, ta thêm NOT sau công ty từ.

Ví dụ: If you don’t believe me, ask receptionist over there. (Nếu bạn thiếu tín nhiệm tôi, hãy hỏi tiếp tân đằng cơ kìa)

Khi hòn đảo ngữ câu đk này ta được: Should you NOT believe me, ask receptionist over there.

Câu đk loại 3 đặc biệt: If it hadn’t been for + N (nếu chưa hẳn vì).

Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Lý 12 Bài 1 2 Bài 1: Dao Động Điều Hòa, Giải Vật Lí 12 Bài 1: Dao Động Điều Hòa

Chuyển thành câu đảo ngữ: Had it not been for….

Ví dụ: If it hadn’t been for the rain, we would have had a picnic. (Nếu ko vì trận mưa thì công ty chúng tôi đã tất cả một bữa cắn trại)

Chuyển thành câu hòn đảo ngữ: Had it not been for the rain, we would have had a picnic.

*

✔️ Not only but aslo

✔️ Cấu trúc not until

Bài tập về đảo ngữ câu điều kiện

Bài tập 1: chuyển thành dạng câu đảo ngữ

1) If I were your mother, I would insist you learn harder.

……………………………………………………………

2) If our leader calls, let me know immediately.

……………………………………………………………

3) If I were a millionare, I would buy that modern villa.

……………………………………………………………

4) If you had known my boss, you would have thought he was talented.

…………………………………………………………….

5) If it hadn’t been for the thief, I wouldn’t have bought new di động phone.

…………………………………………………………….

Bài tập 2: Chọn giải đáp đúng

1) ………Susan isn’t too lazy, she will get high scores.

A. If B. Should C. Were D. Had

2) ………he stronger, he could lift the shelves.

A. Should B. If C. Were D. Had

3) Were I………Russian, I could read a Russian poem.

A. Learning B. Lớn learn C. Learned D. Am learning

4) ………..Mike, I might not have known you.

A. Had it not for B. Had it no been for C. Had not it been for D. Had it not been for

5) ………………….., you would have achieved your target.

A. Had you listened to my advice

B. Were you listen to my advice

C. If you listen to lớn my advice

D. If you listened lớn my advice

Đáp án:

Bài tập 1:

1) Were I your mother, I would insist you learn harder.

2) Should our leader call, let me know immediately.

3) Were I a millionare, I would buy that modern villa.

4) Had you known my boss, you would have thought he was talented.

5) Had it not been for the thief, I wouldn’t have bought new thiết bị di động phone.

Xem thêm: Cách Tạo Cuộc Họp Trên Zalo Pc Dạy Học Trực Tuyến An Toàn, Họp Trực Tuyến Dễ Dàng Với Zavi Trên Zalo Pc

Bài tập 2:

1) A 2) C 3) B 4) D 5) A

Đảo ngữ câu điều kiện 1 2 3 lếu hợp không thật khó đề nghị không những bạn? mặc dù có một vài điểm cần xem xét nhưng chú ý chung chỉ việc dành khoảng 10 phút để thuộc ôn lại triết lý thì họ sẽ không gặp mặt khó khăn với nhà điểm ngữ pháp này. Đừng quên liên tiếp ôn tập cấu trúc đảo ngữ câu đk nha các bạn.