Đặt Điện Áp U=U0Cos(100Pit-Pi/3)

     

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm điện trở thuần R = 50 Ω, tụ điện gồm dung kháng là 50 Ω với một cuộn cảm thuần gồm cảm kháng là 100 Ω mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch gồm biểu thứcu = 200√2cos100πt (V) . Biểu thức của năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn dây là
Bạn đang xem: đặt điện áp u=u0cos(100pit-pi/3)

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + φ) V (U0 không đổi, f thay đổi được) vào nhì đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi kiểm soát và điều chỉnh f = f1 = 50 Hz thì cảm chống của cuộn dây và dung chống của tụ điện lần lượt là 45 Ω với 90 Ω. Để mẫu điện thuộc pha với năng lượng điện áp giữa hai đầu mạch thì phải kiểm soát và điều chỉnh tần số mang lại giá trị f2. Quý giá của f2 là


Đặt năng lượng điện áp u = U√2cosꞷt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc tiếp liền có năng lượng điện dung C đổi khác được. Điện áp hiệu dụng UR đạt cực lớn khi ZC có mức giá trị


Đặt điện ápu = U√2cos2πft(trong đó U ko đổi, f chuyển đổi được) vào nhì đầu đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 hoặc f2= 3f1thì cường độ hiệu dụng qua mạch khớp ứng là I1và I2vớiI2=√2I1. Lúc đó tần số là f3=f1/√2 cường độ hiệu dụng trong mạch bằng


Đặt điện áp u = U√2cos(100πt)V vào nhì đầu đoạn mạch AB tất cả điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và C mắc nối tiếp. Biết R = 100 Ω, L = 1/2π H, C = 10-3/5π F điện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trở thuần R = 200 V. Khi năng lượng điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị -100√6 và bao gồm độ khủng đang tăng thì điện áp tức thời nhì đầu tụ C có mức giá trị là


Đặt điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng với tần số không thay đổi vào nhị đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L với tụ năng lượng điện C thì năng lượng điện áp cực đại giữa nhì đầu mỗi phần tử bằng nhau và bởi 40 V. Lúc tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng nhị đầu năng lượng điện trở bằng


Đặt năng lượng điện ápu = 80√2cos(100πt-π/4)V vào nhì đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm điện trở 20√3Ω, cuộn cảm thuần cùng tụ điện gồm điện dung C đổi khác được. Điều chỉnh năng lượng điện dung đến giá trị C = C0để năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực lớn và bởi 160 V. Không thay đổi giá trị C = C0, biểu thức cường độ dòng điện trong khúc mạch là:


Đặt hiệu năng lượng điện thếu = U0sinꞷt(U0và ω ko đổi) vào nhị đầu đoạn mạch RLC ko phân nhánh. Biết độ tự cảm cùng điện dung được giữ lại không đổi. Điều chỉnh trị số năng lượng điện trở R để năng suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi ấy hệ số công suất của đoạn mạch bằng:
Xem thêm: Bệnh Đau Bao Tử Uống Sữa Được Không Và Những Lưu Ý Khi Dùng, Người Bị Đau Dạ Dày Có Nên Uống Sữa Không

Đặt điện áp chuyển phiên chiềuu = U√2cos(ꞷt)Vvào nhị đầu đoạn mạch tiếp liền theo lắp thêm tự: thay đổi trở R, cuộn dây thuần cảm L với tụ điện gồm điện dung C thay đổi được. Lúc C = C1thì điện áp hiệu dụng nhì đầu đổi mới trở không phụ thuộc vào giá trị của R. Lúc C = C2thì năng lượng điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch cất L và R cũng không phụ thuộc vào vào R. Hệ thức tương tác giữa C1và C2 là


Đặt điện áp luân phiên chiều u = U0cos2πft V (trong đó U0 không đổi, f biến đổi được với t tính bởi s) vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm điện trở R với cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Khi tần số bằng trăng tròn Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 170 W. Lúc tần số bởi 40 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 127,5 W. Lúc tần số bằng 60 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


Đặt điện áp u = 120√2cos(100πt+π/3)V vào nhì đầu năng lượng điện trở bao gồm R = 50 Ω. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở là


Đặt một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng 220 V với tần số 50 Hz vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở có giá trị 40 Ω, cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm L = 0,8/π H với tụ điện gồm điện dung C = (2.10-4)/π . Cường độ cái điện hiệu dụng trong khúc mạch bằng:


Đặt một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng với tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch bao gồm biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Khi quý giá của phát triển thành trở là 15 Ω hoặc 60 Ω thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bởi 300 W. Khi R = R0thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại và bằng Pmax. Giá trị Pmaxlà


Đặt điện áp u = U0cosωt V vào nhị đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm tất cả độ trường đoản cú cảm biến đổi được. Khi L = L0hoặc L = 3L0thì điện áp hiệu dụng nhị đầu tụ điện bằng nhau và bằng UC.Khi L = 2L0hoặc L = 6L0thì năng lượng điện áp hiệu dụng nhị đầu cuộn cảm đều bằng nhau và bởi UL. Tỉ sốUL/UC bằng:


Đặt năng lượng điện áp u = 110√2cosꞷt(V) (với ω ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết độ trường đoản cú cảm với điện dung của mạch năng lượng điện được giữ lại không đổi. Điều chỉnh R ta thấy quý giá hiệu dụng của cường độ dòng điện vào mạch là I = 2 A thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại bằng
Xem thêm: Viết Chương Trình Phân Tích Một Số Nguyên Thành Các Thừa Số Nguyên Tố Trong C++

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam