ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 CHƯƠNG SẮT CROM

     

Câu 3. Cho một oxit sắt vào dung dịch thuốc tím tất cả pha (H_2SO_4) dư thấy dung dịch không mất màu. Oxit kia là

A. FeO. 

B. (Fe_3O_4.)

C. (Fe_2O_3.)

D. Toàn bộ các oxit.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hóa 12 chương sắt crom

Câu 4. Làm phản ứng nào sau đây chứng minh (Fe^2 + ) tất cả tính khử yếu hơn so với Cu

(eginarraylA.,Fe + Cu^2 + o Fe^2 + + Cu downarrow \B.,Fe^2 + + Cu o Cu^2 + + fe downarrow \C.,2Fe^3 + + Cu o 2Fe^2 + + Cu^2 + \D.,Cu^2 + + 2Fe^2 + o 2Fe^3 + + Cuendarray)

Câu 5. Chất còn thiếu trong bội nghịch ứng:

(NaCrO_2 + Br_2 + NaOH o ... + NaBr + H_2O) là:

A. (Na_2Cr_2O_7.) 

B. (Na_2CrO_4.)

C. (CrBr_3.)

D. A, B đông đảo đúng.

Câu 6. Quá trình điều chế Zn từ quặng (ZnCO_3.ZnS) bằng phương thức điện phân không có phản ứng:

 

*

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Cho sơ đồ đưa hóa với X, Y, Z, M, E là các hợp chât của Fe. X chứa 2 nguyên tố. E bao gồm màu nâu đỏ.

Xác định các chất và viết phương trình bội nghịch ứng minh họa.

Câu 2. (2 điểm)

Chỉ dùng sắt kẽm kim loại đồng, hãy phân biệt các dung dịch: (HNO_3) loãng, (AgNO_3,HCl.)

Câu 3. (3 điểm)

Cho luồng khí teo dư đi qua ống sứ đựng tất cả hổn hợp hai oxit sắt kẽm kim loại là XO cùng YO đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, chiếm được 17,6 gam tất cả hổn hợp hai kim loại. Khí thoát ra cho lấn sân vào bình đựng hỗn hợp (Ca(OH)_2) dư thấy tạo ra 30 gam kết tủa. đến hỗn kim loại tổng hợp loại vào HCl dư chiếm được 4,48 lít khí ở đk tiêu chuẩn chỉnh và còn lại 6,4 gam kim loại Y không tan. Hóa trị của X với Y trong các phản ứng không rứa đổi.

a) search hai sắt kẽm kim loại X, Y.

b) tổng hợp hai oxit bên trên vào dung dịch (HNO_3) loãng dư. Tính thể tích khí (đktc) và cân nặng muối thu được.

 

Lời giải bỏ ra tiết

Câu 1. Lựa chọn A.

Oxi hoá các nguyên tố không giống (C, Si, P, Mn,... ) gồm trong gang để giảm % trọng lượng của chúng, đã thu được thép.

B sai: quá trình khử oxit sắt diễn ra trong quá trình luyện gang.

C sai: (O_2) phải chấm dứt cung cung cấp khi fe vừa bắt đầu bị oxi hoá.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Điện Trở Suất - Bảng Điện Trở Suất Của Kim Loại

Câu 2. Lựa chọn C.

 

*

Câu 3. Lựa chọn C.

(Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 o Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O)

Câu 4. Chọn C.

(Chất khử mạnh khỏe là Cu, sinh ra chất khử yếu đuối là Fe).

Câu 5. Lựa chọn B.

(Cr^3 + ) bị (Br_2) thoái hóa ( o ) đề xuất thành (Cr^ + 6.)

(Na_2Cr_2O_7) không bền trong môi trường thiên nhiên kiềm ( o ) chất cần tìm nên là (Na_2CrO_4.)

Câu 6. Lựa chọn B.

Vì chỉ bao gồm ở cách thức nhiệt luyện.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

 

*

Câu 2. (2 điểm).

Dung dịch (HNO_3) mang đến khí ko màu:

(3Cu + 8HNO_3 o 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O)

Dung dịch (AgNO_3) mang đến kim loại bạc mầu trắng bám xung quanh sắt kẽm kim loại Cu.

(Cu + 2AgNO_3 o Cu(NO_3)_2 + 2Ag)

Còn lại là dung dịch HCl.

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Vật Lý Lớp 10, Phân Phối Chương Trình Môn Vật Lý Lớp 10

Câu 3. (3 điểm)

(eginarrayla)n_H_2 = 0,2mol;n_CaCO_3 = 0,3mol\XO + co o X + CO_2\YO + co o Y + CO_2\CO_2 + Ca(OH)_2 o CaCO_3 + H_2O\X + 2HCl o XCl_2 + H_2\m_X = 17,6 - 6,4 = 11,2(g);\n_X = n_H_2 = 0,2mol\ Rightarrow X = dfrac11,20,2 = 56g/mol Rightarrow X(Fe)\n_Y + n_X = n_CO_2 = n_CaCO_3 = 0,3mol\ Rightarrow n_Y = 0,1mol\ Rightarrow Y = dfrac6,40,1 = 64g/mol Rightarrow Y(Cu).\b)CuO + 2HNO_3 o Cu(NO_3)_2 + H_2O\3FeO + 10HNO_3 o 3Fe(NO_3)_3 + NO + 5H_2O\n_NO = dfrac13n_FeO = dfrac0,23\ Rightarrow V_NO = 14,93(l)\m_m = m_Fe(NO_3)_3 + m_Cu(NO_3)_2 \;;;;;;;= 0,1.188 + 0,2.242 = 67,2gam.endarray)


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + tretrucvietsun.com"Ví dụ: "Đề chất vấn 45 phút (1 huyết ) - Đề tiên phong hàng đầu – Chương 7 – chất hóa học 12 tretrucvietsun.com"