Đề Thi Hóa 8 Hk1

     

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 7 đề soát sổ cuối kì 1 tất cả đáp án cụ thể và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: đề thi hóa 8 hk1


TOP 7 Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 năm 2022 - 2023

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm) Chọn phương án đúng nhất.

Câu 1. hạt nhân nguyên tử kết cấu bởi:

A. Proton với electron

B. Proton cùng nơtron

C. Nơtron và electron

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2. Dãy hóa học gồm những đơn chất:

A. Na, Ca, CuCl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

D. Cl2, CO2, Br2, N2.

Câu 3. trong những dãy hóa học sau hàng nào toàn là phù hợp chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al, Zn;

C. CO2, CaO, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3

Câu 4. cách làm hoá học của hợp chất tạo vị nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Cách làm hoá học của hợp chất tạo vì nguyên tố R với nguyên tố O là:


A. RO

B. R2O3

C. RO2

D. RO3

Câu 5. Biết Al có hóa trị (III) và O tất cả hóa trị (II) nhôm oxit tất cả công thức chất hóa học là:

A. Al2O3

B. Al3O2

C. AlO3

D. Al2O

Câu 6. Trong phương pháp hóa học tập của hiđrô sunfua (H2S) với khí sunfurơ (SO2), hóa trị của diêm sinh lần lượt là:

A. I cùng II

B. II với IV

C. II cùng VI

D. IV cùng VI

Câu 7. quá trình nào sau đây là xảy hiện tượng kỳ lạ hóa học:

A. Muối nạp năng lượng hòa vào nước.

B. Đường cháy thành than và nước

C. Cồn bay hơi

D. Nước dạng rắn thanh lịch lỏng

Câu 8. hiện tượng kỳ lạ nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung lạnh chảy để đúc xoong, nồi…

B. Than yêu cầu đập vừa nhỏ trước khi chuyển vào phòng bếp lò.

C. đụng để vào lọ không bí mật bị bay hơi.

D. Trứng để lâu ngày có khả năng sẽ bị thối.

Câu 9: hiện tượng lạ hoá học tập khác với hiện tượng lạ vật lý là:

A. Chỉ chuyển đổi về trạng thái.

B. Có sinh ra chất mới.

C. Biến hóa về hình dạng.

D. Cân nặng thay đổi.

Câu 10. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023

B. 6. 1023

C. 9. 1023

D. 12.1023

Câu 11. 1,5 mol phân tử khối của hợp hóa học CaCO3 gồm số phân tử là:

A. 2. 1023

B. 3. 1023

C. 6. 1023

D. 9. 1023

Câu 12. hóa học khí A tất cả dA/H2 = 14 cách làm hoá học tập của A là:

A. SO2

B. CO2

C. NH3

D. N2

Câu 13: khối lượng của 1 mol CuO là:

A. 64g

B. 80g

C. 16g

D. 48g

Câu 14: Thể tích của 2 mol phân tử H2 (ở đktc) là:

A. 44,8 lít

B. 22,4 lít

C. 11,2 lít

D. 5,6 lít

Câu 15: tỉ lệ % trọng lượng của các nguyên tố Ca, C, O trong CaCO3 theo lần lượt là:

A. 40%, 40%, 20%

B. 20%, 40%, 40%

C. 40%, 12%, 48%

D. 10%, 80%, 10%

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Phát biểu văn bản định luật pháp bảo toàn khối lượng.

Áp dụng: Nung 10,2g đá vôi (CaCO3) xuất hiện 9g vôi sống và khí cacbonic

a. Viết công thức về khối lượng.

b. Tính trọng lượng khí cacbonic sinh ra.

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (1 điểm): Cho 13 gam Kẽm tính năng vừa đủ với axit clohiđric theo phương trình


Zn + HCl → ZnCl2 + H2

a. Tính số mol Zn và lập phương trình bội phản ứng trên.

b. Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).

c. Tính cân nặng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho phản bội ứng trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al (III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) Mỗi câu đúng 0,33 điểm, 2 câu đúng 0,7 điểm, 3 câu đúng 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

C

C

B

A

B

B

D

B

A

D

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu

Nội dung buộc phải đạt

Điểm

1

- tuyên bố đúng ngôn từ định dụng cụ bảo toàn trọng lượng được

- Áp dụng:

a. MCaCO3 = mCaO + mCO2

b. MCO2 = mCaCO3 – mCaO = 10,2 – 9 = 1,2 g

1

0.5

0.5

2

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

1

1

3

a. Số mol Zn: nZn = m/M = 0,2 mol

Lập phương trình làm phản ứng trên.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

1mol 2mol 1mol 1mol

0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol

b. NH2 = nZn = 0,2 mol

Thể tích khí H2 bay ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

c. Khối lượng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho bội phản ứng trên.

nH2 = 2nZn = 0,4 mol

mHCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g

0.25

0.25

0.25

0.25

Ma trận đề hi học tập kì 1 Hóa 8

Tên nhà đề

(nội dung, chương…)

Các nút độ dấn thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất-nguyên tử - phân tử

- cấu tạo nguyên tử.

- Biết đơn chất, vừa lòng chất.

- Biết khẳng định công thức hóa học cùng hóa trị.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

6 c

20%

6 c

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hóa học

- Sự khác biệt giữa hiện tượng hóa học tập và hiện tượng vật lí

Phát biểu câu chữ định hiện tượng bảo toàn khối lượng. Viết bí quyết và tính khối lượng.

Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

1 c

20%

1 c

20%

5 c

50%

Chủ đề 3

Mol và đo lường và thống kê hóa học

-Xác định số nguyên tử, số phân tử, tỉ khối hóa học khí, thể tích hóa học khí.

- Tính khối lượng, thể tích và phần trăm về khối lượng.

- Tính số mol, tính thể tích với tính khối lượng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

3 c

10%

1 c

10%

7 c

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12 c

4 đ

40%

4 c

3 đ

30%

1 c

2 đ

20%

1 c

1 đ

10%

18 c

10đ

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1

Đề thi học kì 1 Hóa 8


I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào mọi đáp án cơ mà em cho là đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được chế tạo ra bởi?

A. Proton, nơtron.B. Proton, electron.C. Electron.D. Electron, nơtron.

2. Tính chất nào tiếp sau đây cho ta biết kia là chất tinh khiết?

A. Ko màu, ko mùi.B. Tất cả vị ngọt, mặn hoặc chua.C. Không tan vào nước.D. Khi đun thấy sôi ở ánh sáng xác định

3. Cho các chất gồm công thức hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Dãy công thức bao gồm cáchợp chất là?

A. Na,O3,Cl2.B. CO2, NaNO3, SO3.c. Na,Cl2,CO2.D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) cùng PO4(III) vậy công thức hóa học tập đúng

A. CaPO4.B.Ca3PO4.C.Ca3(PO4)2.D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng kỳ lạ nào là hiện tượng lạ vật lí?

A. Đập đá vôi sắp đến vàolònung.B. Có tác dụng sữa chua.C. Muối dưa cải.D. Fe bị gỉ.

6. Mang lại phương trình hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Chất tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.B.H2SO4.C. H2O, H2SO4.D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong không khí, chiếm được 16g đồng (II) oxit CuO. Cân nặng củaoxi tham gia phản ứng là?

A. 1,6g.B. 3,2 g.C. 6,4 g.D. 28,8 g.

8. Khí diêm sinh đioxit SO2nặng hay nhẹ hơn khí oxi bao nhiêu lần?

A. Nặng hơn 2 lần.B. Nặng rộng 4 lần.C. Nhẹ hơn 2 lần.D. Khối lượng nhẹ hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào tiếp sau đây được cân đối chưa đúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.B. S + O2 → SO2.C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g sắt

A. 0,1mol.B. 0,2 mol.C. 0,21 mol.D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.B.O3.C. 3O2.D. 2O3.

12. Dãy hóa học nào sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.B. Sắt, lưu giữ huỳnh, Cacbon, Nhôm.C. Cacbon, lưu huỳnh,Photpho,Oxi.D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với văn bản ở cột B sao để cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. đụng để vào lọ không bí mật bị cất cánh hơi.

a. Chất tinh khiết.

………

2. Đốt than trong không khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 tất cả phân tử khối bằng

c. Hiện tượng vật lí.

………..

Xem thêm: Bài Thơ Bếp Lửa Chế - Bài Thơ: Bếp Lửa (Bằng Việt

4. Nước đựng là

d. Hiện tượng kỳ lạ hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học những phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): mang lại 4,8 g sắt kẽm kim loại Magie tính năng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình hóa học của phản nghịch ứngtrên.

b. Tính cân nặng Magie clorua MgCl2 chế tạo thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu huỳnh có thành tỷ lệ của diêm sinh là 50% và Oxi là 50%. Biết oxit này có cân nặng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm bí quyết hóa học của oxit đó.

Cho biết nguyên tử khối: O=16, Cu=64, Mg=24, Fe=56, Cl=35,5, Ag =108, N=14.

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: 3đ

Mỗi phương án trả lời đúng = 0,25 đ

Câu123456789101112
Đáp ánADBCADBADBCA

II. TỰ LUẬN: 7 đ

Câu

Nội dung

Điểm

1

Mỗi ý đúng 0,25đ

1-c; 2-d; 3-b; 4-a

1 Đ

2

Mỗi PTHH thăng bằng đúng: 0,5 đ

a. 2Ba + O2 →2BaO.

b. 2KClO3 →2KCl + 3O2.

c. Fe3O4 + 4CO → 3 fe + 4CO2.

d. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

2 Đ

3

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1)

nMg 4,8 = 0,2 (mol) Theo (1): nH2 = nMgCl2 = nMg = 0,2 mol

24

Khối lượng Magie clorua MgCl2 tạo thành thành mMgCl2 = 0,2. 95= 19 (g)

Thể tích H2:

VH2 = n.22,4

= 0,2.22,4

= 4,48 (lit)

3,0 Đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,75 đ

4

Đặt CTHH: SxOy

Ta có: 32x = 16 y = 64 .

50 50 100

Suy ra x=1; y =2 Vậy CTHH là SO2.

1 Đ


* Ghi chú học sinh giải bằng phương thức khác nếu đúng vẫn lấy điểm tối đa.

* phía dẫn học sinh tự học ở nhà:

- Ôn tập lại kỹ năng và kiến thức bài đang học.

- sẵn sàng bài tiếp theo.

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Nội dung loài kiến thứcMỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng tại mức độ cao hơn
TN TL TN TLTN TLTN TL

Chất- Nguyên tử- Phân tử

- nhận biết được một trong những tính chất của chất. Khái niệm về chất nguyên chất và hỗn hợp.

- nhận ra được cấu tạo của nguyên tử.

- rõ ràng được 1-1 chất và hợp chất.

- Tính được phân tử khối của chất.

.Lập được phương pháp hóa học của một thích hợp chất.

Số câu hỏi

2

1

2

1

1

7

Số điểm

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

1,75

17,5%

Phản ứng hoa học.

- nhận thấy được sự biến đổi chất, sự chuyển đổi thuộc hiện tượng kỳ lạ vật lí và hiện tượng hóa học.

- nhận ra được chất tham gia và chất sản phẩm.

- Biết áp dụng được định điều khoản bảo toàn trọng lượng để tính trọng lượng của các chất.

- biết cách lập PTHH.

- Nêu được ý nghĩa của PTHH.

- Viết được PTHH của một làm phản ứng hóa học.

.

Số câu hỏi

3

1

1

2

1

1

9

Số điểm

0,75

0,5

0,25

2

0,25

0,5

4,25 đ

42,5%

Mol và đo lường và thống kê hoá học

- hiểu rằng cách so sánh tỉ khối của những chất với nhau, tỉ khối của một hóa học so với ko khí.

- Tính được số mol của một chất.

- tìm thành phần phần trăm của nguyên tố khí biết CTHH.

- có tác dụng được bài xích tập tính khối lượng, thể tích của một chất theo phương trình hóa học.

- Giải được bài tập khẳng định CTHH của phù hợp chất lúc biết thành phần % của những nguyên tố trong hòa hợp chất.

Số câu hỏi

1

1

2

1

5

Số điểm

0,25

0,25

2,5

1

4

40%

Tổng số câu

5

2

4

3

3

3

1

21 câu

Tổng số điểm

1,25 đ

0,75 đ

1 đ

2,25 đ

0,75 đ

3 đ

1 đ

10 đ

20%

32,5%

37,5%

10%

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học kì 1

Phần 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn lời giải đúng và ghi vào bài làm

Câu 1. hiện tượng kỳ lạ hoá học tập khác với hiện tượng lạ vật lý là :

A. Chỉ chuyển đổi về trạng thái.B. Thay đổi về hình dạng.C. Gồm sinh ra hóa học mới.D. Khối lượng thay đổi.

Câu 2. Phương trình đúng của photpho cháy trong ko khí, biết sản phẩm tạo thành là P2O5

A. Phường + O2→ P2O5B. 4P + 5O2→ 2P2O5C. P. + 2O2→ P2O5D. P. + O2→ P2O3

Câu 3. trong nguyên tử các hạt sở hữu điện là:

A. Nơtron, electron.B. Proton, electron.C.Proton, nơtron, electron.D. Proton, nơtron.

Câu 4. Phân tử khối của hợp hóa học CO là:

A. 28 đvCB. 18 đvCC. 44 đvCD. 56 đvC

Câu 5. vào hợp hóa học AxBy . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì phép tắc hóa trị là:

A. A.b = x.yB. A.y = b.xC. A.A= b.BD. A.x = b.y

Câu 6. Đốt cháy 3,2g diêm sinh trong oxi sau làm phản ứng nhận được 5,6g sulfur trioxit. Khối lượng oxi thâm nhập là :

A. 2,4gB . 8,8gC. 24gD. Ngoại trừ được

Câu 7. trong các chất sau hãy cho biết thêm dãy nào chỉ tất cả toàn 1-1 chất?

A. Fe(NO3), NO,C, S B. Mg, K, S, C, N2B. Fe, NO2 , H2O D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 8. cho thấy hiện tượng xẩy ra khi cho một ít tinh thể thuốc tím vào cốc nước để yên, không khuấy?

A. Tinh thể thước tím giữ nguyên ở lòng ống nghiệmB. Tinh thể thuốc tím tan dần dần trong nướcC. Tinh thể thuốc tím rộng phủ dần vào nướcD. Nước vào cốc gồm độ đậm nhạt khác biệt (phần bên dưới đậm hơn)E. Cả C với D

Phần II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Lập phương trình hóa học cho những phản ứng sau:

*

*

*

*

Cho biết tỉ lệ thành phần số nguyên tử, số phân tử của những chất trong những phản ứng trên?

Câu 2 : (3 điểm) mang đến 5,4 gam nhôm tính năng vừa đầy đủ với khí oxi chiếm được nhôm oxit theo phương trình chất hóa học sau: .

a) Tính trọng lượng nhôm oxit (Al2O3) sinh sản thành.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) thâm nhập phản ứng.

(Cho nguyên tử khối: C=12, O=16, Al=27)

Đáp án đề thi Hóa 8 học tập kì 1

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm 8 = 4 điểm

Câu12345678
Đáp ánCBBADABE

.............

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất, Nguyên tử, Phân tử

-Cấu chế tạo nguyên tử.

-Tính phân tử khối của thích hợp chất.

-Viết được luật lệ hóa trị.

- minh bạch được đơn chất, hòa hợp chất

Số câu

Số điểm

tỉ trọng %

1

0,5

5%

3

1,5

15%

4

2

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hoá học

Phân biệt được hiện tượng lạ hóa học tập và hiện tượng lạ vật lí.

- Viết được PTPỨ đúng

- Lập phương trình hóa học.

Xem thêm: Ví Dụ Về Từ Đồng Nghĩa - Phân Loại Từ Đồng Nghĩa

Chỉ ra tỉ lệ số nguyên tử, phân tử

Tính được khối lượng của một chất trong phản bội ứng khi biết cân nặng của những chất còn lại.