ĐỀ THI MINH HỌA MÔN LỊCH SỬ 2017

     

*
Đề thi minh họa kỳ thi THPT non sông năm 2017của cỗ GD-ĐT môn lịch sử... Mời độc giả xem bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: đề thi minh họa môn lịch sử 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ MINH HỌA

(Đề thi gồm 06 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: kỹ thuật xã hội; Môn: LỊCH SỬ

Thời gian có tác dụng bài: 50 phút, ko kể thời hạn phát đề

Câu 1. hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi trận đánh tranh quả đât thứ hai

A. đã trọn vẹn kết thúc.

B. Phi vào giai đoạn kết thúc.

C. đang ra mắt vô cùng ác liệt.

D. Nở rộ và ngày dần lan rộng.

Câu 2. giữa những mục đích của tổ chức triển khai Liên đúng theo quốc là

A. Trừng trị các vận động gây chiến tranh.

B. Liên quan quan hệ thương mại dịch vụ tự do.

C. Bảo trì hòa bình và an ninh thế giới.

D. Ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm và độc hại môi trường.

Câu 3. cơ chế đối nước ngoài của Liên bang Nga từ năm 1991 mang lại năm 2000 là ngả về phương Tây, phục hồi và phát triển quan hệ với các nước ở

A. Châu Á.

B. Châu Âu.

C. Châu Phi.

D. Châu Mĩ.

Câu 4. Sự kiện nào tiếp sau đây được coi là sự kiện mở đầu cuộc“Chiến tranh lạnh”?

A. Đạo hiện tượng viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.

B. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.

C. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.

D. Chiến lược thế giới của Tổng thống Mĩ Rudơven.

Câu 5. Những nước nhà Đông phái nam Á tuyên bố tự do trong năm 1945 là

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

B. Campuchia, Malaixia, Brunây.

C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

Câu 6. sau thời điểm “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một đơn chiếc tự quả đât như thế nào?

A. Đa cực.

B. Một cực những trung tâm.

C. Đa cực những trung tâm.

D. Đơn cực.

Câu 7. Xu thế toàn cầu hoá trên quả đât là hệ trái của

A. Sự phát triển quan hệ dịch vụ thương mại quốc tế.

B. Cuộc biện pháp mạng kỹ thuật – công nghệ.

C. Sự thành lập của những công ty xuyên quốc gia.

D. Quy trình thống nhất thị trường thế giới.

Câu 8. Đặc điểm lớn nhất của cuộc biện pháp mạng khoa học- kỹ năng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Kĩ thuật vươn lên là lực lượng cung ứng trực tiếp.

B. Khoa học đổi mới lực lượng phân phối trực tiếp.

C. Sự bùng phát của các nghành nghề dịch vụ khoa học tập - công nghệ.

D. Mọi phát minh kĩ thuật đều khởi đầu từ sản xuất.

Câu 9. Tờ báo như thế nào dưới đấy là của tiểu tứ sản trí thức ở việt nam giai đoạn 1919-1925?

A. Người nhà quê.

B. Tin tức.

C. Chi phí phong.

D. Dân chúng.

Câu 10. tư tưởng cốt lõi trong cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng cùng sản vn là

A. Tự do và dân chủ.

B. độc lập và từ do.

C. Ruộng đất mang lại dân cày.

D. Liên minh với biện pháp mạng cố kỉnh giới.

Câu 11. Luận cương thiết yếu trị (10-1930) của Đảng cộng sản Đông Dương xác định thống trị lãnh đạo biện pháp mạng là

A. Nông dân.

B. Công nhân.

C. Tư sản dân tộc.

D. Tiểu tư sản trí thức.

Câu 12. Cuộc khởi nghĩa im Bái (2-1930) do tổ chức triển khai nào tiếp sau đây lãnh đạo?

A. Đảng Thanh niên.

B. Đảng Lập hiến.

C. Việt nam Quốc dân Đảng.

D. Việt nam nghĩa đoàn.

Câu 13. cho những sự khiếu nại sau: 1. Nhật đầu mặt hàng Đồng minh ko điều kiện. 2. Quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung, tiến vào khu vực miền bắc Việt Nam. 3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. Hãy sắp xếp những sự kiện trên theo như đúng trình tự thời gian.

A. 2, 3 ,1.

B. 1, 2, 3.

C. 3, 2, 1.

D. 1, 3, 2.

Câu 14. trở ngại nghiêm trọng độc nhất vô nhị của nước vn Dân nhà Cộng hòa sau phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 là

A. Nàn đói.

B. Giặc dốt.

C. Tài chính.

D. Giặc ngoại xâm.

Câu 15. “Chúng ta thà hi sinh toàn bộ chứ nhất mực không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...” là lời của chủ tịch Hồ Chí Minh trong

A. Lời lôi kéo Toàn quốc đao binh (1946).

B. Tuyên ngôn Độc lập của nước nước ta Dân chủ Cộng hòa (1945).

C. Lời kêu gọi chống Mĩ cứu vớt nước (1966).

D. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần sản phẩm hai của Đảng (1951).

Câu 16. Chiến dịch làm sao dưới đó là chiến dịch dữ thế chủ động tiến công lớn trước tiên của lính chủ lực vn trong cuộc binh đao chống thực dân Pháp (1945-1954)?

A. Thượng Lào năm 1954.

B. Điện Biên tủ năm 1954.

C. Việt Bắc thu - đông năm 1947.

D. Biên giới thu - đông năm 1950.

Câu 17. thành công nào của quân dân nước ta ở khu vực miền nam đã buộc Mĩ cần tuyên tía “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược?

A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

B. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1968.

C. Trận “Điện Biên đậy trên không” năm 1972.

D. Cuộc Tổng tấn công và nổi lên Xuân 1975.

A. Từ do.

B. Trường đoản cú trị.

C. Trường đoản cú chủ.

D. độc lập.

A. Toàn dân chống chiến.

B. Loạn lạc kiến quốc.

C. Loạn lạc toàn diện.

D. Ngôi trường kì kháng chiến.

Câu 20. khi thực dân Pháp mở cuộc đánh lên Việt Bắc năm 1947, trung ương Đảng ra chỉ thị nào?

A. Phải dữ thế chủ động đón đánh địch ở mọi nơi chúng xuất hiện.

Xem thêm: Phương Trình Bậc 4 Quy Về Bậc 2, Cách Giải Phương Trình Bậc 4 Một Ẩn

B. Dữ thế chủ động giữ nuốm phòng ngự kế hoạch trên chiến trường.

C. Phải phá vỡ cuộc tiến công ngày đông của giặc Pháp.

D. Lập cập triển khai lực lượng tiêu diệt sinh lực địch.

Câu 21. thành công Việt Bắc năm 1947 của quân dân nước ta đã buộc thực dân Pháp yêu cầu chuyển từ kế hoạch đánh nhanh thắng cấp tốc sang

A. Chống ngự.

B. đánh phân tán.

C. Tấn công tiêu hao.

D. đánh lâu dài.

Câu 22. Phương hướng kế hoạch của quân đội cùng nhân dân vn trong Đông - Xuân 1953-1954 là đánh vào

A. Vùng đồng bằng Bắc bộ, nơi tập trung quân cơ rượu cồn của Pháp.

B. đa số hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

C. Điện Biên Phủ, trung tâm điểm của kế hoạch quân sự Nava.

D. Toàn thể các mặt trận ở Việt Nam, Lào với Campuchia.

Câu 23. Đại hội đại biểu vn lần lắp thêm VI của Đảng cùng sản Việt Nam khẳng định nhiệm vụ trước mắt của chiến lược 5 năm 1986- 1990 là

A. Thực hiện kim chỉ nam của bố chương trình tài chính lớn.

B. đổi mới toàn diện, đồng hóa về kinh tế tài chính và thiết yếu trị.

C. Xây dựng đại lý vật chất của công ty nghĩa xã hội.

D. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá khu đất nước.

Câu 24. Nền tảng cơ chế đối ngoại của Nhật bản từ năm 1951 cho năm 2000 là

A. Liên minh ngặt nghèo với Mĩ.

B. Hướng về những nước châu Á.

C. Hướng dạn dĩ về Đông nam Á.

D. Nâng cao quan hệ với Liên Xô.

Câu 25. Nhân tố hầu hết chi phối quan lại hệ thế giới trong đa phần nửa sau gắng kỉ XX là

A. Cục diện “Chiến tranh lạnh”.

B. Xu thế toàn cầu hóa.

C. Sự hình thành các liên minh gớm tế.

D. Sự thành lập các khối quân sự chiến lược đối lập.

Câu 26. mâu thuẫn chủ yếu ớt trong thôn hội vn trước bí quyết mạng tháng Tám năm 1945 là xích míc giữa

A. Kẻ thống trị vô sản với thống trị tư sản.

B. ách thống trị nông dân với giai cấp địa nhà phong kiến.

C. Toàn bộ nhân dân với đế quốc xâm lược và phản hễ tay sai.

D. Quần chúng lao động với thực dân Pháp với các kẻ thống trị bóc lột.

Câu 27. Lí luận nào tiếp sau đây đã được cán cỗ của Hội việt nam Cách mạng bạn teen truyền bá vào Việt Nam?

A. Lí luận Mác - Lênin.

B. Lí luận chống chọi giai cấp.

C. Lí luận cách mạng vô sản.

D. Lí luận giải phóng dân tộc.

Câu 28. Điểm mới của hội nghị tháng 5-1941 so với họp báo hội nghị tháng 11-1939 Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Đông Dương là

A. Thành lập và hoạt động mặt trận thống tốt nhất dân tộc rộng thoải mái để kháng đế quốc.

B. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, kháng đế quốc với phong kiến.

C. Giải quyết vấn đề dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.

D. Tạm bợ gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tiến hành giảm tô, bớt tức.

Câu 29. Sự kiện nào là mốc tiến công dấu xong xuôi cuộc tao loạn của dân tộc nước ta chống thực dân Pháp xâm lấn (1945-1954)?

A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

B. Bộ đội việt nam tiến vào tiếp cai quản Hà Nội.

C. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết.

D. Quân Pháp xuống tàu rút ngoài Hải Phòng.

Câu 30. Kẻ thù gian nguy nhất của nước việt nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian đầu sau ngày phương pháp mạng tháng Tám (1945) thành công xuất sắc là

A. Vạc xít Nhật.

B. Đế quốc Anh.

C. Thực dân Pháp.

D. Nước trung hoa Dân Quốc.

Câu 31. Trong giai đoạn 1954-1975, phong trào nào là mốc lưu lại bước cải tiến và phát triển của giải pháp mạng ở khu vực miền nam Việt nam giới từ rứa giữ gìn lực lượng sang thay tiến công?

A. “Đồng khởi”.

B. Phá “ấp chiến lược”.

C. “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.

D. “Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy cơ mà diệt”.

Câu 32. Điều khoản nào của hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa sâu sắc quyết định đối với sự cải cách và phát triển của cuộc nội chiến chống Mĩ, cứu vớt nước?

A. Nhì bên dứt bắn và giữ nguyên vị trí làm việc miền Nam.

B. Nhân dân miền nam bộ tự quyết định tương lai chủ yếu trị.

C. Các bên thừa nhận thực tiễn ở miền nam có hai bao gồm quyền.

D. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh.

Câu 33. Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát lag Tátxinhi năm 1950 và planer Nava năm 1953 là

A. đảm bảo an toàn chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra.

B. Kết thúc chiến tranh vào danh dự.

C. ý muốn xoay đưa cục diện chiến tranh.

D. Phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh.

Câu 34. Yếu tố nào tiếp sau đây quyết định sự trở nên tân tiến của trào lưu giải phóng dân tộc ở những nước châu Á sau Chiến tranh nhân loại thứ hai?

A. Sự suy yếu của những nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây.

B. Ý thức chủ quyền và sự lớn mạnh của những lực lượng dân tộc.

C. Chiến thắng của phe Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phân phát xít.

D. Khối hệ thống xã hội nhà nghĩa hiện ra và ngày dần phát triển.

Câu 35. Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ bỏ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh trái đất thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước?

A. Ứng dụng các thành tựu kỹ thuật - kĩ thuật.

B. Khai thác và sử dụng phù hợp nguồn tài nguyên.

C. Tăng tốc xuất khẩu technology phần mềm.

D. Nâng cấp trình độ tập trung vốn với lao động.

Câu 36. Nhiệm vụ hàng đầu của phương pháp mạng vn thời kì 1930-1945 là

A. Tiến công đuổi đế quốc xâm lăng giành độc lập dân tộc.

B. Tấn công đổ các thống trị bóc lột giành quyền tự do dân chủ.

C. Lật đổ chế độ phong loài kiến giành ruộng đất cho dân cày.

D. Lật đổ chính sách phản cồn thuộc địa, nâng cấp dân sinh.

Câu 37. nhà nước nước ta Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là công ty nước của

A. Công, nông, binh.

B. Tổng thể nhân dân.

C. Người công nhân và nông dân.

D. Công, nông với trí thức.

A. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.

B. đảm bảo giành thành công từng bước.

C. Tiếp tục vai trò lãnh đạo của Đảng.

D. Ko vi phạm tự do dân tộc.

Câu 39. trào lưu dân chủ 1936-1939 ở vn là một phong trào

A. Có tính chất dân tộc.

B. Chỉ bao gồm tính dân chủ.

C. Không mang tính chất cách mạng.

D. Không mang tính chất dân tộc.

Xem thêm: 380G Sữa Ông Thọ Bao Nhiêu Ml Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

Câu 40. hội nghị lần trang bị 15 Ban Chấp hành tw Đảng Lao động nước ta (1-1959) quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng là do