ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 2018

     

Điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân luôn luôn nằm trong đứng top đầu các trường đào tạo và giảng dạy ngành kinh tế tài chính của Việt Nam. Trong thời điểm 2019, trường công bố mức điểm tối đa là 26.15 điểm cùng với ngành kinh tế tài chính quốc tế với thấp duy nhất 22.75 đến ngành technology tài chính.

> thông tin trường Đại Học kinh tế Quốc Dân

> quy chế tuyển sinh 2020 của Đại Học tài chính Quốc Dân

Trước thềm tuyển chọn sinh 2020, với phần nhiều thí sinh tất cả nguyện vọng thi vào ngôi trường Đại Học kinh tế Quốc Dân, hãy thuộc Kênh tuyển Sinh tra cứu vãn và so sánh điểm chuẩn của trường qua 3 năm ngay gần nhất.

*
Trường Đại Học tài chính Quốc Dân sở hữu cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất Việt nam giới theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế

Điểm chuẩn Đại Học tài chính Quốc Dân vào 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019)
Ngành Điểm chuẩn
2017 2018 2019
Thống kê tởm tế 24 21.65 23.75
Toán vận dụng trong tởm tế 23.25 21.45 24.15
Kinh tế tài nguyên 24.25 20.75 22.3
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) 25.25 22.1 24.25
Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) 31 28.75 31.75
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 34.42 30.75 33.65
Kinh tế 25.5 22.75 24.75
Quản lý công và chế độ học bằng tiếng Anh (E-PMP) 23.25 21 21.5
Khởi nghiệp với phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 2) - 28 31
Định tổn phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) học bằng tiếng Anh - 21.5 23.5
Kinh lợi nhuận (E-BDB) - - 23.35
Kế toán tích hợp bệnh chỉ thế giới (ICAEW CFAB) - - 24.65
Khoa học dữ liệu trong tài chính & khiếp doanh - - 23
Phân tích sale (BA) - - 23.35
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) - - 23.15
Quản trị chất lượng và Đổi new (E-MQI) - - 22.75
Công nghệ tài bao gồm (BFT) - - 22.75
Đầu tứ tài chủ yếu (BFI) (tiếng Anh thông số 2) - - 31.75
Quản trị khách hàng sạn thế giới (IHME) (tiếng Anh hệ số 2) - - 33.35
Kinh tế đầu tư 25.75 22.85 24.85
Kinh tế phân phát triển - 22.3 24.45
Kinh tế quốc tế 27 24.35 26.15
Quản trị tởm doanh 26.25 23 25.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25 22.75 24.85
Quản trị khách sạn 26 23.15 25.4
Marketing 26.5 23.6 25.6
Bất đụng sản 24.25 21.5 23.85
Kinh doanh quốc tế 26.75 24.25 26.15
Kinh doanh yêu thương mại 26 23.15 25.1
Tài bao gồm - Ngân hàng 26 22.85 25
Bảo hiểm 24 21.35 23.35
Kế toán 27 23.6 25.35
Quản trị nhân lực 25.75 22.85 24.9
Hệ thống thông tin quản lý 24.25 22 24.3
Luật 25 - 23.1
Luật khiếp tế - 22.35 24.5
Khoa học máy tính xách tay (CNTT) 24.5

21.5 (KHMT)

21.75 (CNTT)

23.7 (KHMT)

24.1 (CNTT)

Kinh tế nông nghiệp 23.75 20.75 22.6
Quan hệ công chúng - 24 25.5
Thương mại điện tử - 23.25 25.6
Khoa học tập quản lý - 21.25 23.6
Quản lý công - 20.75 23.35
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng - 23.85 26
Quản lý tài nguyên và môi trường - 20.5 22.65
Quản lý khu đất đai - 20.5 22.5
Quản lý dự án - - 24.4

Sáng ngày 14/5, ngôi trường Đại học tài chính Quốc Dân bằng lòng đưa ra đề án tuyển sinh 2020, vào đó công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt chiếm 60%, xét tuyển phối kết hợp 35-40% với xét tuyển kết hợp 5%. Nhìn chung, trong giải pháp tuyển sinh năm nay, ngôi trường Đại học kinh tế Quốc Dân vẫn giữ lại ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tương tự với năm 2018 và 2019. Các tổ đúng theo xét tuyển vẫn được bên trường không thay đổi như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).