Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế 2019

     

tretrucvietsun.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, tương đối đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo tương đối đầy đủ thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học Sư phạm - Đại học tập Huế để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế như sau:

Tên ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Sư phạm Toán học

18

18,5

20

Sư phạm vật lý

18

18,5

19

Sư phạm Tin học

18

18,5

19

Sư phạm Hóa học

18

18,5

19

Sư phạm Sinh học

18

18,5

19

Giáo dục thiết yếu trị

18

18,5

19

Sư phạm Ngữ văn

18

18,5

20

Sư phạm định kỳ sử

18

18,5

19

Sư phạm Địa lý

18

18,5

20

Tâm lý học giáo dục

15

15

15

- giáo dục và đào tạo Tiểu học

- giáo dục Tiểu học - giáo dục và đào tạo hòa nhập

18

18,5

21

Giáo dục công dân

18

18,5

19

Giáo dục Mầm non

17

19

19(Điều kiện: môn VH >= 6,33)

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

18

18,5

19

Vật lý (Chương trình tiên tiến, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh)

15

15

15,5

Sư phạm Âm nhạc

20

18

24

(Điều kiện: môn VH >= 6,0)

Sư phạm Công nghệ

18

19

19

Sư phạm khoa học tự nhiên

18

18,5

19

Giáo dục pháp luật

18

18,5

19

Sư phạm lịch sử vẻ vang - Địa lý

18

18,5

19

Hệ thống thông tin

15

15

16

Giáo dục Tiểu học tập (đào tạo bởi Tiếng Anh)

18,5

Sư phạm Toán học(đào tạo bằng Tiếng Anh)

18,5

20

Sư phạm Tin học(đào tạo bởi Tiếng Anh)

18,5

19

Sư phạm Vật lý(đào tạo bởi Tiếng Anh)

18,5

19

Sư phạm Hóa học(đào tạo bởi Tiếng Anh)

18,5

19

Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

18,5

19

Giáo dục Tiểu học (đào tạo bởi tiếng Anh)

21

Tìm hiểu những trường ĐH quanh vùng Miền Trung nhằm sớm có ra quyết định trọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*