Điểm Chuẩn Ngoại Thương 2012

     
TPO- ĐH ngoại thương (cơ sở 1 Hà Nội) vừa công bố điểm trúng tuyển chọn vào trường. Theo đó, ngành kinh tế tài chính đối nước ngoài khối A bao gồm điểm chuẩn tối đa là 26.


Bạn đang xem: điểm chuẩn ngoại thương 2012

TPO- ĐH ngoại thương (cơ sở 1 Hà Nội) vừa chào làng điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, ngành tài chính đối nước ngoài khối A bao gồm điểm chuẩn cao nhất là 26.

*
Ảnh minh họa.

1. Điểm trúng tuyển chuyên ngành kinh tế đối ngoại (mã số 401)

– khối A

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

26.0

25.5

25.0

24,5

Ưu tiên 2

25.0

24.5

24.0

23,5

Ưu tiên 1

24.0

23.5

23.0

22,5

– khối A1,D1,

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

24.0

23.5

23.0

22,5

Ưu tiên 2

23.0

22.5

22.0

21,5

Ưu tiên 1

22.0

21.5

21.0

20,5

– khối D2,3,4,6

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

23.5

23.0

22,5

22.0

21,5

Ưu tiên 2

22.5

22.0

21,5

21.0

20,5

Ưu tiên 1

21.5

21.0

20,5

20,0

2. Điểm trúng tuyển chăm ngành Tài chính quốc tế (mã số 406)

– khối A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

25.0

24.5

24.0

23,5

Ưu tiên 2

24.0

23.5

23.0

22,5

Ưu tiên 1

23,0

22,5

22,0

21,5

– khối A1,D1

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

23.5

23.0

22,5

22.0

Ưu tiên 2

22.5

22.0

21,5

21.0

Ưu tiên 1

21.5

21.0

20,5

20,0

3. Điểm trúng tuyển các chuyên ngành: Thương mại nước ngoài (mã số 402), quản lí trị sale quốc tế (mã số 403), kế toán tài chính (mã số 404), dịch vụ thương mại điện tử (mã số 405), so với và chi tiêu tài chính (mã số 407), bank (mã số 408), kinh doanh quốc tế (mã số 409), kinh tế quốc tế (mã số 470), Luật thương mại quốc tế (mã số 660):

Khối A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

24.0

23.5

23.0

22.5

Ưu tiên 2

23.0

22.5

22.0

21.5

Ưu tiên 1

22.0

21.5

21.0

20,5

Khối A1,D1:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

22.5

22.0

21.5

21.0

Ưu tiên 2

21.5

21.0

20.5

20.0

Ưu tiên 1

20,5

20,0

19,5

19,0

4. Điểm trúng tuyển chuyên ngành giờ Anh dịch vụ thương mại (751)-D1 (môn nước ngoài ngữ tính thông số 2),

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

30,0

29,5

29,0

28,5

Ưu tiên 2

29,0

28,5

28,0

27,5

Ưu tiên 1

28,0

27,5

27,0

26,5

5. Điểm trúng tuyển khối ngành nước ngoài ngữ mến mại, gồm: chuyên ngành tiếng Pháp thương mại (761) - D3 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2), giờ đồng hồ Trung thương mại (771) - D1&4 (môn nước ngoài ngữ hệ số 2), tiếng Nhật thương mại (781) - D1&6 (môn nước ngoài ngữ thông số 2):

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

29,0

28,5

28,0

27,5

Ưu tiên 2

28,0

27,5

27,0

26,5

Ưu tiên 1

27,0

26,5

26,0

25,5

6. Điểm trúng tuyển những chuyên ngành học tại Quảng Ninh, gồm: chuyên ngành kế toán tài chính (504), siêng ngành quản lí trị du lịch và hotel (506), chuyên sale quốc tế (509):

Khối A, A1, D1:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

17,0

16,5

16,0

15,5

Ưu tiên 2

16,0

15,5

15,0

14,5

Ưu tiên 1

15,0

14,5

14,0

13,5

7. Điểm trúng tuyển chương trình rất tốt ngành kinh tế tài chính (giảng dạy bởi Tiếng Việt), chương trình chất lượng cao ngành Tài chính bank (giảng dạy bởi Tiếng Việt), chương trình rất tốt ngành quản lí trị sale (giảng dạy bằng Tiếng Việt):

Khối A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

22.5

22.0

21.5

21.0

Ưu tiên 2

21.5

21.0

20.5

20.0

Ưu tiên 1

20,5

20,0

19,5

19,0

– Khối A1, D1,2,3,4,6

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

21.0

20.5

20.0

19,5

Ưu tiên 2

20,0

19,5

19,0

18,5

Ưu tiên 1

19,0

18,5

18,0

17,5

8. Các thí sinh chưa trúng tuyển siêng ngành đăng ký dự thi, nhưng tất cả điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của các chuyên ngành và chỉ tiêu hoàn toàn có thể đăng cam kết xét chuyển siêng ngành.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Word 2010 Về Mặc Định Trong Word, Excel, Please Wait


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lắp Camera Vào Máy Tính Cho Giáo Viên, Cách Để Cài Đặt Webcam Cho Máy Tính Hoặc Laptop


Các chuyên ngành còn chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Thương mại dịch vụ quốc tế (ngành ghê tế) (mã 402) : 10

2. Kế toán (ngành quản trị khiếp doanh) (mã 404) : 35

3. Thương mại điện tử (ngành quản lí trị tởm doanh) (mã 405) : 30

4. So sánh và đầu tư chi tiêu tài chính (ngành Tài chủ yếu Ngân hàng) (mã 407) : 35

5. Marketing quốc tế (ngành sale quốc tế) (mã 409) : 50

6. Luật dịch vụ thương mại quốc tế (ngành Luật) (mã 660) : 60

7. Tiếng Pháp thương mại (ngành ngôn ngữ Pháp) (mã 761) : 10

8. Giờ đồng hồ Trung dịch vụ thương mại (ngành ngôn ngữ Trung) (mã 771) : 5

9. Tiếng Nhật dịch vụ thương mại (ngành ngôn từ Nhật) (mã 781) : 5

10. Chương trình rất chất lượng ngành kinh tế tài chính (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100

11. Chương trình rất chất lượng ngành Tài chính bank (giảng dạy bởi Tiếng Việt): 100

12. Chương trình rất chất lượng ngành quản lí trị kinh doanh (giảng dạy bởi Tiếng Việt): 100