Đốt Cháy Hoàn Toàn A Gam Este Hai Chức Mạch Hở X

     

→ Y tạo vày axit 2 chức no, mạch hở với 1 ancol no, mạch hở cùng 1 ancol ko no (1 lk π), mạch hở

CTCT Y:

→ mchất rắn = mNaOH dư + m(COONa)2 = 0,1.40 + 0,05.134 = 10,7 gam

Chú ý:

NaOH dư


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este no, đối chọi chức, mạch hở E bởi 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn các thành phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được 24,72 gam hóa học lỏng X với 10,08 gam hóa học rắn khan Y. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được CO2, H2O cùng 8,97 gam muối hạt cacbonat khan. Khía cạnh khác, cho X tác dụng với mãng cầu dư, chiếm được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối vào Y có mức giá trị gần nhất với


Hỗn vừa lòng X gồm 4 este mạch hở, trong các số ấy có một este đơn chức và cha este nhị chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hết 11,88 gam X nên 14,784 lít khí O2 (đktc), nhận được 25,08 gam CO2. Đun lạnh 11,88 gam X với 310 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng, thu được m gam chất rắn Y cùng phần khá chỉ cất một ancol đơn chức Z. Mang đến hết lượng Z chức năng với na dư thì trọng lượng bình cất Na tăng 5,85 gam. Trộn m gam Y cùng với CaO rồi nung nóng (không có mặt oxi), chiếm được 2,016 lít khí (đktc) một hidrocacbon duy nhất. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng của este solo chức tất cả trong X là:


A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức mạch hở x

5 gam


B. 4 gam


C. 4,4 gam


D. 5,1 gam


Câu 3:


Xà chống hóa trọn vẹn 0,1 mol một este E đối kháng chức, mạch hở bởi 26 gam dung dịch MOH 28% (M là sắt kẽm kim loại kiềm) rồi tiến hành chưng cất sản phẩm thu được 26,12 gam hóa học lỏng cùng 12,88 gam chất rắn khan Y. Nung chất rắn Y vào bình kín với lượng oxi vừa đủ, sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2, tương đối nước cùng 8,97 gam một muối bột duy nhất.

1. Cho các phát biểu liên quan tới bài xích toán:

2. Thể tích CO2 (ở đktc) chiếm được 5,264 lít.

3. Tổng số nguyên tử C, H, O tất cả trong một phân tử E là 21.

4. Este E tạo vì ancol có phân tử khối là 74.

5. Este E có tác dụng tham gia phản bội ứng tráng bạc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:


A. 4


B. 3


C. 1


D. 2


Câu 4:


Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 este no, solo chức vói NaOH thu được 7,36 gam tất cả hổn hợp 2 muối cùng 3,76 gam tất cả hổn hợp 2 ancol. Lấy các thành phần hỗn hợp muối rước đốt cháy trả toàn, thu toàn cục sản phẩm khí cùng hơi đến hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi vào dư, khối lượng dung dịch sút 3,42 gam. Khối lượng của X là


A. 7,84 gam.


B. 7,70 gam.


C. 7,12 gam.


D.

Xem thêm: Làm Gì Sau Khi Chia Tay Mà Vẫn Yêu Rất Nhiều ? Làm Gì Sau Khi Chia Tay Mà Vẫn Còn Yêu

7,52 gam.


Câu 5:


Hỗn phù hợp X tất cả 2 este no, 1-1 chức mạch hở. Mang đến 0,25 mol X tác dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư, làm cho nóng thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, đến 14,08 gam X tác dụng với dung dịch NaOH hoàn toản thu được các thành phần hỗn hợp 2 muối bột của 2 axit cacboxylic đồng đẳng tiếp nối và 8,256 gam hỗn hợp hai ancol no, đối chọi chức mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Nguyên tố phần trăm khối lượng của 2 este là:


A. một nửa và 50%


B.30% và70%


C.40% và60%


D.80% và20%


Câu 6:


Hỗn hợp E tất cả 2 este solo chức, là đồng phân kết cấu và phần đông chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E buộc phải vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), chiếm được 14,08 gam CO2 với 2,88 gam H2O. Đun lạnh m gam E với hỗn hợp NaOH (dư) thì gồm tối nhiều 2,80 gam NaOH làm phản ứng, thu được hỗn hợp T đựng 6,62 gam tất cả hổn hợp 3 muối. Khối lượng của axit cacboxylic trong T là


A. 3,84 gam.


B. 3,14 gam.


C. 3,90 gam.


D. 2,72 gam.


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại tretrucvietsun.com


*

link
tin tức tretrucvietsun.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


tretrucvietsun.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


tretrucvietsun.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Mã Bưu Điện Bắc Ninh 2021 - Mã Bưu Điện Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh Mới Nhất 2022


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


tretrucvietsun.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
tretrucvietsun.com