Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức

     Bạn đang xem: đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức

Cho nhàn hạ từng giọt dung dịch cất y mol HCl vào dung dịch đựng x mol Na2CO3 thu được V lít khí CO2. Ngược lại, mang lại từ từ từng giọt hỗn hợp chứa x mol Na2CO3 vào dung dịch đựng y mol HCl nhận được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo thuộc điều kiện). Mối quan hệ giữa xy


Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, solo chức, mạch hở nhận được CO2 với H2O tất cả tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được tất cả hổn hợp Y chứa 2 ancol tiếp đến và tất cả hổn hợp Z chứa 2 muối bột của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong số ấy có a gam muối A với b gam muối bột B (MA B). Tỉ trọng gần nhất của a : b


Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với năng suất 80%, thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Cực hiếm của m là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất to là trieste của glixerol cùng với axit béo

(b) hóa học béo nhẹ nhàng hơn nước với không tan trong nước

(c) Glucozơ thuộc nhiều loại monosaccarit

(d) các este bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm hầu hết tạo muối với ancol

(e) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói

(f) hỗn hợp fructozơ không thâm nhập phản ứng tráng bạc

Số phát biểu đúng


Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ với saccarozơ buộc phải 2,52 lít khí O2 (đktc), nhận được 1,8 gam nước. Cực hiếm của m là
Xem thêm: Camera Hành Trình Tiếng Anh Là Gì, Và Có Bao Nhiêu Loại

Đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo 2 amin no đơn chức, mạch hở chiếm được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thành phần VCO2 : VH2O = 1:2 (các thể tích đo ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Cách làm phân tử của 2 amin kia là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp X gồm (C2H4, C2H5OH) cần dùng toàn diện V lít khí O2 (đktc), nhận được 13,2 gam CO2. Giá trị của V là


Cho 2,24 lít khí teo (đktc) làm phản ứng vừa đủ với 10 gam tất cả hổn hợp X tất cả CuO cùng MgO. Phần trăm trọng lượng của MgO trong X là


Những hợp hóa học nào tiếp sau đây có đồng phân hình học tập (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5 (IV); C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V).


Cho những chất sau: anđehit axetic, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, axit fomic, đivinyl, propilen lần lượt tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3. Số phản ứng hóa học xảy ra là
Xem thêm: Thử Ngay Những Cách Làm Tóc Thẳng Cho Nam Cực Hiệu Quả Và Tốn Ít Chi Phí

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam