ĐƯỜNG THẲNG TIẾP XÚC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

     

Cho con đường tròn $left( O;R ight)$ cùng một mặt đường thẳng $Delta $ bất kì. Gọi $d$ là khoảng cách từ trọng tâm $O$ của đường tròn cho đường thẳng đó.

Bạn đang xem: đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

Trường hòa hợp 1: Đường trực tiếp $Delta $ và đường tròn $left( O;R ight)$ cắt nhau.

*

Khi đó, con đường thẳng và con đường tròn có hai điểm bình thường và khoảng cách $d = OH R$


Từ kia ta tất cả bảng vị trí tương đối của đường thẳng và con đường tròn.

Xem thêm: Trà Sen Vàng Highland Bao Nhiêu Calo Trong Đồ Uống Highland Mới Nhất 2022


Vị trí tương đối của con đường thẳng và con đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$ cùng $R$

Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

$2$

$d R$

2. Những dạng toán thường gặp


Dạng 1: Xác xác định trí kha khá của đường thẳng và con đường tròn

Phương pháp:

Dựa vào bảng vị trí tương đối :

Vị trí kha khá của đường thẳng và đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$ với $R$

Đường thẳng và mặt đường tròn giảm nhau

$2$

$d R$

Dạng 2: việc độ dài phụ thuộc vào tính chất tiếp tuyến.

Phương pháp:

Sử dụng đặc thù tiếp con đường và định lý Pytago

Dạng 3: tìm kiếm tập hòa hợp điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Face 1 Chữ Nhanh Nhất, Cách Đổi Tên Facebook 1 Chữ Nhanh Nhất

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường phân giác và những đường thẳng tuy vậy song phương pháp đều nhằm tìm tập đúng theo điểm.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC tía
bài bác 1: Căn thức bậc nhị
bài 2: liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương
bài bác 3: biến hóa đơn giản biểu thức chứa căn
bài xích 4: Rút gọn gàng biểu thức đựng căn
bài 5: Căn bậc cha
bài xích 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài bác 1: nói lại và bổ sung khái niệm về hàm số cùng đồ thị hàm số
bài 2: Hàm số bậc nhất
bài bác 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài bác 4: Vị trí tương đối của hai đường thẳng
bài bác 5: hệ số góc của con đường thẳng
bài 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ hai PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN
bài 1: Phương trình hàng đầu hai ẩn
bài xích 2: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn
bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
bài bác 4: Giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số
bài bác 5: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn chứa tham số
bài bác 6: Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình
bài xích 7: Ôn tập chương 3: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
bài xích 1: Hàm số bậc nhị một ẩn với đồ thị hàm số y=ax^2
bài xích 2: Phương trình bậc nhì một ẩn và phương pháp nghiệm
bài bác 3: Công thức nghiệm thu gọn
bài bác 4: Hệ thức Vi-ét và áp dụng
bài bác 5: Phương trình quy về phương trình bậc hai
bài bác 6: Sự tương giao giữa con đường thẳng cùng parabol
bài 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình
bài bác 8: Hệ phương trình đối xứng
bài 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
bài xích 1: một vài hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông
bài bác 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 3: một trong những hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông
bài 4: Ứng dụng thực tiễn tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Sự xác định của mặt đường tròn-Tính hóa học đối xứng của đường tròn
bài 2: Đường kính với dây của mặt đường tròn
bài 3: vết hiệu nhận ra tiếp đường của đường tròn
bài xích 4: Vị trí tương đối giữa mặt đường thẳng và đường tròn
bài bác 5: tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
bài xích 6: Vị trí kha khá của hai tuyến phố tròn
bài xích 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Góc sinh sống tâm-Số đo cung
bài xích 2: contact giữa cung và dây
bài xích 3: Góc nội tiếp
bài bác 4: Góc tạo do tiếp con đường và dây cung
bài xích 5: Góc gồm đỉnh phía bên trong đường tròn, góc tất cả đỉnh phía bên ngoài đường tròn
bài bác 6: Cung chứa góc
bài xích 7: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
bài 8: Tứ giác nội tiếp
bài bác 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài bác 10: diện tích s hình tròn, diện tích s quạt tròn
bài 11: Ôn tập chương 7: Góc với con đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài xích 1: Hình trụ. Diện tích s xung quanh với thể tích hình tròn
bài xích 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích s xung quanh và thể tích hình nón
bài xích 3: Hình cầu. Diện tích s mặt cầu và thể tích hình cầu
bài xích 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.