GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG Ở ĐỘ CAO H

     

Gia tốc trọng trường tại mặt đất là $g_0 = 9,8m/s^2$. Gia tốc trọng trường ở độ cao $h = dfracR2$ (với R- bán kính của Trái Đất ) có mức giá trị là:
Bạn đang xem: Gia tốc trọng trường ở độ cao h

+ tốc độ trọng trường trên mặt khu đất là : (g = GdfracMR^2 = 9,8m/s^2)

+ gia tốc trọng trường trên nơi gồm độ cao h là :

(g' = GdfracM(R + h)^2 = GdfracM(R + dfracR2)^2 \= GdfracMdfrac94R^2 = dfrac49g = dfrac49.9,8 = 4,36m/s^2)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật có khối lượng $m$, ở độ cao $h$ so với mặt đất. Gọi $M$ là khối lượng Trái Đất, $G$ là hằng số hấp dẫn và $R$ là bán kính Trái Đất. Gia tốc rơi tự vị tại vị trí đặt vật có biểu thức là:


Hai quả cầu đồng chất, mỗi quả có khối lượng (20kg), khoảng cách giữa hai trung ương của chúng là (50 m cm). Biết rằng số hấp dẫn là (G = 6,67.10^ - 11N.m^2/kg). Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng là:


Hai khối cầu giống nhau được đặt làm thế nào cho tâm cách nhau khoảng r thì lực hấp dẫn giữa chúng là F. Nếu nắm một trong nhì khối cầu trên bằng một khối cầu đồng chất khác tuy vậy có bán kính lớn gấp hai, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai vai trung phong (hai khối cầu không chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là:


Ở mặt đất, một vật có trọng lượng (10N). Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đất một khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng:


Biết gia tốc rơi tự vày ở đỉnh và chân một ngọn núi lần lượt là (9,809m/s^2) và (9,810m/s^2) . Coi Trái Đất là đồng chất và chân núi cách vai trung phong Trái Đất (6370 m km). Chiều cao ngọn núi này là:
Xem thêm: Các Trường Đại Học Ở Miền Trung & Tây Nguyên, Danh Sách 55 Trường Đại Học Ở Miền Trung

Khối lượng mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất (81) lần, khoảng cách giữa trọng điểm Trái Đất và trung khu Mặt Trăng bởi (60) lần bán kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất cùng của khía cạnh Trăng tính năng vào một vật cân bằng nhau tại điểm nào trên phố thẳng nối trung khu của bọn chúng tính từ bỏ Trái Đất?


Cho vận tốc trọng trường trên mặt đất là (9,8m/s^2), tính gia tốc trọng trường trên sao Hỏa. Biết cân nặng Sao Hỏa bởi (10\% ) khối lượng Trái Đất và nửa đường kính Sao Hỏa bằng (0,53) nửa đường kính Trái Đất.


Bán kính Trái Đất là (6400km), tốc độ trọng ngôi trường ở gần cạnh mặt đất là (10m/s^2). Một đồ gia dụng có trọng lượng (50kg) nghỉ ngơi độ cao bởi (frac79) lần bán kính Trái Đất. Coi vật vận động tròn đều bao bọc Trái Đất. Chu kì vận động của đồ dùng quanh Trái Đất là:


Một viên đá vẫn nằm yên trên mặt đất, lực hấp dẫn bởi vì Trái Đất tác dụng vào hòn đá có giá trị:


Ở xung quanh đất một vật tất cả trọng lượng 9N. Khi gửi vật cho tới một điểm bí quyết tâm Trái Đất 3R (R là bán kính Trái Đất) thì nó tất cả trọng lượng bằng bao nhiêu ?


Một vật khối lượng 2 kg, ở xung quanh đất gồm trọng lượng 20N. Khi chuyển vật cho tới một điểm bí quyết tâm Trái Đất 2R (R là bán kính của Trái Đất) thì nó tất cả trọng lượng bởi bao nhiêu?


Hai quả ước giống nhau, mỗi quả mong có cân nặng m = 500kg và nửa đường kính R = 50cm. Khẳng định lực lôi cuốn lớn độc nhất vô nhị giữa chúng?
Xem thêm: Bài 1 Trang 19 Sgk Hóa 9 Sgk Hóa Học 9, Bài 1 Trang 19 Sgk Hóa 9

Hai chất điểm có cân nặng lần lượt là (m_1) cùng (m_2) đặt giải pháp nhau một quãng (r) trong không khí. Khi khoảng cách giữa hai chất điểm bớt 4 lần thì lực lôi kéo giữa chúng sẽ:


Hai quả cầu giống nhau, từng quả cầu gồm (m = 150kg,R = 5m). Hằng số lôi cuốn (6,67.10^ - 11Nm^2/kg^2;). Xác định: