Giải bài tập hóa 10 sgk trang 106

     

Giải bài bác tập trang 106 bài bác 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: cân nặng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 sgk trang 106


Bài 1 trang 106 sgk chất hóa học lớp 10

Cho 20g các thành phần hỗn hợp bột Mg với Fe công dụng với dung dịch HCl dư thấy tất cả 1g H2 cất cánh ra. Trọng lượng muối clorua tạo thành trong hỗn hợp là từng nào gam ?

40,5 g B. 45,5g C.

Xem thêm: Có Thể Phân Loại Thông Tin Được Phân Thành Các Loại Nào, Lý Thuyết: Thông Tin Và Dữ Liệu

55,5g D. 65.5g

Hướng dẫn giải:

Chon C

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

X mol x mol x mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Y mol y mol y mol

(left{eginmatrix 24x + 56y = 20\ x+y=0,5 endmatrix ight.)

=> x = y = 0,25

(m_MgCl_2) = 0,25 x 95 = 23,75g

(m_FeCl_2) = 0,25 x 127 = 31,75g

Khối lượng muối bột clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5g

Bài 2 trang 106 sgk hóa học lớp 10

Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Hướng dẫn giải:

Hdro clorua là khí không màu, mùi hương xốc, nặng hơn không khí, khí clorua tan những trong nước tạo nên thành dung dịch axit, ngơi nghỉ 0oC nhân thể tích nước hòa hợp 500 thể tích hidro clorua

Bài 3 trang 106 sgk hóa học lớp 10

Có các chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua

Hướng dẫn giải:

2KCl + H2SO4 đ (oversett^circ ightarrow) K2SO4 + 2HCl

2KCl + H2O

*
KOH + H2↑ + Cl2↑

H2 + Cl2(oversetas ightarrow) 2HCl

Bài 4 trang 106 sgk chất hóa học lớp 10

Hãy dẫn ra số đông phản ứng hóa học của axit clohidric để làm thí dụ:

a) Đó là đầy đủ phản ứng oxi hóa khử

b) Đó chưa hẳn là là đầy đủ phản ứng thoái hóa khử

Hướng dẫn giải:

a) Axit clohidric thâm nhập phản ứng thoái hóa khử đóng vai trò là chất khử:

(overset+6K_2Cr_2O_7) + 14(overset-1HCl)→ 3(overset0Cl_2)+ 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

(overset+4PbO_2)+ 4(overset-1HCl)→ (overset0Cl_2)+ 2H2O

b) Axit clohidric thâm nhập phản ứng không oxi hóa khử

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Bài 5 trang 106 sgk chất hóa học 10

Bản chất của các phản ứng điều chế hidro clorua bằng cách thức sunfat và cách thức tổng hợp khác biệt như cố gắng nào? Các cách thức trên đã phụ thuộc vào những đặc điểm hóa học tập nào của những chất thâm nhập phản ứng?

Hướng dẫn giải:

Bản chất của phương thức sunfat là cần sử dụng phản ứng trao đổi

NaCl + H2SO4 (oversett^circ ightarrow) NaHSO4 + HCl

Bản hóa học của phương pháp tổng hợp là dùng phương pháp hóa phù hợp (phản ứng lão hóa khử)

H2 + Cl2 (oversetas ightarrow) 2HCl

Bài 6 trang 106 sgk hóa học lớp 10

Sục khí Cl2 qua hỗn hợp Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sẽ xảy ra?

Hướng dẫn giải:

Cl2 + H2O ( ightleftharpoons) HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Bài 7 trang 106 sgk chất hóa học lớp 10

Tính độ đậm đặc của hai dung dịch axit clohidric trong các trường vừa lòng sau:

a) rất cần phải dùng 150ml dung dịch HCl nhằm kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 6 Sách Giáo Khoa Hóa Học 9

b) Khi mang đến 50g hỗn hợp HCl vào một cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí sinh hoạt đktc.