Giải Bài Tập Hóa 10 Trang 101

     

Giải bài xích tập trang 101 bài 22 Clo Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: trong phòng xem sét , khí mang đến thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp hóa học nào sau đây...Bạn vẫn xem: Giải bài tập hóa 10 trang 101

Bài 1 trang 101 sgk chất hóa học lớp 10

Trong phòng xem sét , khí mang lại thường được điều chế bằng phương pháp oxi hóa hợp chất nào sau đây?

A. NaCl

B. HCl

C. KClO3

 D.KMnO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Bài 2 trang 101 sgk chất hóa học lớp 10

Cho biết đặc điểm hóa học tập cơ phiên bản của yếu tắc clo. Giải thích vì sao nguyên tố clo có tính chất hóa học tập cơ bản đó. Mang đến ví dụ minh họa?

Hướng dẫn giải:

Clo gồm tính thoái hóa mạnh.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 101

- công dụng với kim loại: clo oxi hóa trực tiếp hầu như các kim loại tạo muối bột clorua, phản nghịch ứng xảy ra ở ánh nắng mặt trời thường hoặc không tốt lắm, tốc độ nhanh, tỏa những nhiệt.

2Fe + 3Cl2 (oversett^circ ightarrow) 2FeCl3

- chức năng với hidro: làm phản ứng xảy ra khi chiếu sáng mặt trời.

Xem thêm: Cách Kết Hợp Hàm Kết Hợp Trong Excel Mà Bạn Cần Nắm Rõ

H2 + Cl2 → 2HCl

- tác dụng với nước:

Cl2 + H2O ( ightleftharpoons) HCl + HClO

N guyên tố clo có tính chất hóa học cơ bản đó vày khi tham gia phản ứng, nguyên tử clo dễ nhận thêm 1 electron để thành ion Cl-

Bài 3 trang 101 sgk hóa học lớp 10

Dẫn khí clo vào nước, xẩy ra hiện tượng vật dụng lí giỏi hóa học ? Giải thích.

Hướng dẫn giải:

Dẫn khí clo vào nước, xảy ra vừa là hiện tượng vật lí , vừa là hiện tượng lạ hóa học.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Lao Đông Xã Hội Tp Hcm Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động

Cl2 + H2O 

*

HCl + HClO

Bài 4 trang 101 sgk hóa học lớp 10

Nêu phần đông ứng dụng thực tế của clo?

Hướng dẫn giải:

Khí clo được dùng để làm tiệt trùng nước sinh hoạt, hòa tan vào nước một lượng nhỏ khí clo nhằm diệt vi trùng gây bệnh.Khí clo được dùng làm sản xuất những chất tẩy trắng giáp trùng như nước Gia-ven, clorua vôi và sản xuất phần đông hóa chất trong công nghiệp như HCl, KclO2Một lượng khủng clo được dùng để chế số đông dung môi công nghiệp như cacbon tetra clorua sản xuất nhiều chất polime như vật liệu nhựa PVC, cao su thiên nhiên tổng hợp…

Bài 5 trang 101 sgk chất hóa học 10

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng thoái hóa – khử sau bằng các phương thức thăng bằng electron :

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) HNO3 + HCl → NO + Cl2 + H2O

c) HClO3 + HCl → Cl2 + H2O

d) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O

Hướng dẫn giải:

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bởi các cách thức thăng bằng electron:

a) 2(overset+7KMnO_4)+ 16(overset-1HCl)→ 2KCl + 2(overset+2MnCl_2) + 5(overset0Cl_2) + 8H2O


*

b) (6overset-1HCl) + (2overset+5HNO_3) → (2overset+2NO) + 3(overset0Cl_2) +4 H2O


*

c) 5(overset-1HCl) + (overset+5HClO_3) → 3(overset0Cl_2)+ 3H2O


*

d) (overset+4PbO_2) + 4(overset-1HCl) → (overset+2PbCl_2)+(overset0Cl_2) + 2H2O


*

Bài 6 trang 101 sgk chất hóa học lớp 10

Tại sao vào công nghiệp fan ta dùng cách thức điện phân hỗn hợp NaCl bão hòa chứ không dùng phản ứng oxi hóa khử giữa các hóa chất để pha trộn khí clo?

Hướng dẫn giải:

Trong công nghiệp không sử dụng phản ứng oxi hóa khử giữa các hóa hóa học để điều chế clo vì ngân sách sản phẩm cao.

 

Bài 7 trang 101 sgk hóa học lớp 10

Cần từng nào gam KmnO4 vào từng nào mililit hỗn hợp axit clohidric 1M để điều chế đủ khí clo chức năng với sắt, làm cho 16,25 g FeCl3 ?