Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 4

     
*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài xích 4. Phản nghịch ứng dàn xếp ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION vào DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng tạo thành thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ tan và phân li táo bạo trong nước:

*

Trong số bốn ion được phân li ra chỉ có những ion

*
phối kết hợp được cùng với nhau chế tạo ra thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực chất phản ứng trong dung dịch là:

*

Phương trình (2) được hotline là phương trình ion rút gọn của làm phản ứng (1).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 4

Phương trình ion rút gọn đến biết thực chất của phản bội ứng trong dung dịch những chất điện li.

2.Phản ứng chế tác thành hóa học điện li yếu

a) phản ứng tạo thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH và HCl hầu hết dễ tan với phân li bạo dạn trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch tạo nên phenolphtalein chuyển sang màu hồng. Khi mang lại dung dịch HCl vào, các ion H+ của HCl đang phản ứng với các ion OH− của NaOH tạo ra thành chất điện li cực kỳ yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi color của dung dịch trong cốc mất, sẽ là lúc những ion H+ của HCl đang phản ứng hết với các ion OH− của NaOH.

Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit gồm tính bazơ rất giản đơn xảy ra vị tạo thành hóa học điện li vô cùng yếu là H2O. Mg(OH)2 ít tung trong nước, nhưng dễ dàng tan trong hỗn hợp axit mạnh:

*

b)Phản ứng chế tạo ra thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ hỗn hợp HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ tạo nên thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là những chất dễ dàng tan với phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, các ion H+ sẽ kết phù hợp với các ion CH3COO- chế tác thành hóa học điện li yếu hèn là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Bội phản ứng tạo nên thành chất khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng giữa muối cacbonat cùng dung dịch axit rất dễ xảy ra vì chưng vừa chế tạo ra thành hóa học điện li rất yếu là H2O, vừa tạo ra chất khí CO2 tách khỏi môi trường thiên nhiên phản ứng. Chẳng hạn, các muối cacbonat không nhiều tan vào nước dẫu vậy tan thuận tiện trong những dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất dễ dàng trong dung dịch HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xẩy ra trong dung dịch các chất năng lượng điện li là phản ứng giữa những ion.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Anh Mới Nhất, Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Anh

2.Phản ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi những ion phối hợp được cùng với nhau tạo thành thành tối thiểu một trong các chất sau:

_ chất kết tủa.

_ chất điện li yếu.

Xem thêm: Cách Bấm Máy Tính Giải Hệ Phương Trình, Phương Trình Bằng Máy Tính Casio Fx

_ chất khí.