Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 5

     

Nhằm mục đích giúp học tập sinh tiện lợi làm bài tập về bên trong Vở bài tập Hóa lớp 8, chúng tôi biên soạn giải vở bài tập Hóa lớp 8 bài xích 5: yếu tố hóa học xuất xắc nhất, ngắn gọn bám sát đít nội dung sách vở và giấy tờ bài tập Hóa 8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 5

A - học theo SGK

1. Triết lý

I. Bài xích 5: Nguyên tố hóa học là gì?

1. Định nghĩa : Bài 5: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử thuộc loại, bao gồm cùng số proton trong hạt nhân.

Số phường là số đặc thù của một bài bác 5: nguyên tố hóa học

Các nguyên tử thuộc và một nguyên tố đều có số p bằng nhau

2. Kí hiệu hóa học :

Mỗi bài 5: Nguyên tố hóa học được màn biểu diễn bằng 1 xuất xắc 2 chữ cái

Theo quy mong mỗi kí hiệu của nguyên tố và chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó

Thí dụ: kí hiệu của nguyên tố hidro là H, nguyên tố canxi là Ca

II. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối : là cân nặng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 cân nặng của một nguyên tử C

Thí dụ: nguyên tử khối của C = 12 đvC; H = 1 đvC; O = 16 đvC

Mỗi nguyên tố tất cả một nguyên tử khối riêng biệt. Bởi vậy, phụ thuộc nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết, ta xác minh được đó là nguyên tố nào

III. Tất cả bao nhiêu bài bác 5: nhân tố hóa học

Đến nay, đã biết được trên 110 nguyên tố

Trong vỏ Trái Đất: Nguyên tố phổ biến nhất là oxi, chiếm 49,4% về khối lượng, nhân tố đứng hàng thứ 9 về khối lượng là hidro tuy nhiên nếu xét theo số nguyên tử thì nó chỉ thua cuộc oxi

2. Bài tập

1. Trang 15 Vở bài xích tập hóa học 8

a. Đáng lẽ nói đông đảo nguyên tử nhiều loại này, hầu hết nguyên tử loại kia, thì trong kỹ thuật nói nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b. Những nguyên tố tất cả cùng số proton trong phân tử nhân đa số là nguyên tử cùng loại, thuộc và một nguyên tố hóa học.

2. Trang 15 Vở bài xích tập hóa học 8

a) bài xích 5: Nguyên tố chất hóa học là tập hợp hầu hết nguyên tử thuộc loại, gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

b) Cách màn biểu diễn nguyên tố: mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một giỏi hai chữ cái, trong các số ấy chữ loại đầu được viết ở dạng chữ in hoa, hotline là kí hiệu hóa học.

Thí dụ: yếu tố hiđro được kí hiệu là H, thành phần natri là Na, ...

3. Trang 15 Vở bài xích tập hóa học 8

a) các cách viết sau lần lượt đến biết

2 C: hai nguyên tử cacbon , 5 O: 5 nguyên tử oxi , 3 Ca:3 nguyên tử canxi.

b) dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau:

+ tía nguyên tử nitơ : 3 N

+ Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca

+ tứ nguyên tử natri : 4 Na.

4. Trang 15 Vở bài bác tập hóa học 8

- Một đơn vị cacbon bởi 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon.

- Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Bazo Lớp 9, Hoá Học 9 Bài 7: Tính Chất Hóa Học Của Bazơ

5. Trang 15 Vở bài xích tập chất hóa học 8

(NTK(Mg))/(NTK(C)) = 24/12 = 2

Nguyên tử magie nặng hơn, bằng 2 lần đối với nguyên tử cacbon

(NTK(Mg))/(NTK(S))= 24/32 = 3/4

Nguyên tử magie nhẹ hơn, bởi 3/4 lần so với nguyên tử lưu huỳnh

(NTK(Mg))/(NTK(Al))= 24/27= 8/9

Nguyên tử magie nhẹ hơn, bởi 8/* lần đối với nguyên tử nhôm

6. Trang 15 Vở bài tập chất hóa học 8

Do nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ đề nghị nguyên tử khối của X là : 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X tất cả nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si

7. Trang 16 Vở bài xích tập hóa học 8

a) trọng lượng của một nguyên tử cacbon bằng: 1,9926.10-23 (g) = 12 đvC

*

b) trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C

8. Trang 16 Vở bài bác tập chất hóa học 8

Bài 5: Nguyên tố chất hóa học là tập hợp đều nguyên tử cùng loại, gồm cùng số proton trong hạt nhân.

Đáp án D

B - Giải bài bác tập

5.1. Trang 16 SBT chất hóa học 8: Có thể dùng các từ khác tuy nhiên nghĩa tương đương với các từ : "có thuộc số proton trong phân tử nhân" trong định nghĩa về yếu tắc hoá học tập là :

A. Tất cả cùng thành phần phân tử nhân.

B. Bao gồm cùng cân nặng hạt nhân,

C. Tất cả cùng năng lượng điện hạt nhân.

(Ghi tư tưởng này về yếu tắc hoá học vào vào vở bài tập).

Lời giải

Cụm từ bỏ C (vì nơtron không với điện đề nghị điện tích của hạt nhân chỉ vị proton mằ có). Định nghĩa : yếu tố hoá học tập là tập hợp phần nhiều nguyên tử bao gồm cùng năng lượng điện hạt nhân.

5.2. (Trang 16 SBT hóa học 8): Cho biết sơ thứ nguyên tử của tư nguyên tố như sau:

*

Hãy viết tên và kí hiệu của chất hóa học của từng nguyên tố ( coi bảng 1, phần phụ lục)

Lời giải

(a) (b) (c) (d)
Tên nguyên tố Beri Bo Magie Photpho
Kí hiệu hóa học Be B Mg P

5.6. Trang 17 SBT chất hóa học 8: Biết rằng tư nguyên tử magie nặng nề bằng tía nguyên tử nguyên tố X. Hãy viết tên với kí hiệu hoá học của nguyên tố X

Lời giải

NTK(Mg) x 4 = NTK (X) x3 => NTK (X) = 24 x 4 : 3 = 32

Tên yếu tố X là lưu huỳnh, kí hiệu hóa học là S.

5.7. Trang 17 SBT chất hóa học 8:

Cho biết sơ đồ vật hai nguyên tử như hình bên.

*

Nêu sự tương tự nhau và khác nhau về thành phần phân tử nhân của hai nguyên tử.

Giống nhau: Thành phần phân tử nhân của nhì nguyên tử như là nhau về số proton (đều bao gồm 2p)

không giống nhau: số nơtron, theo sản phẩm tự bằng 2 và 1.

Xem thêm: Các Lưu Ý Trong Chế Độ Dinh Dưỡng 3 Tháng Đầu Mang Thai Kỳ, Mách Mẹ Bầu Chế Độ Dinh Dưỡng 3 Tháng Đầu Thai Kỳ

b) giải thích vì sao nói được nhì nguyên tử thuộc và một nguyên tố hoá học:

nhì nguyên tử thuộc và một nguyên tố hoá học vì có cùng số proton trong phân tử nhân.