Giải bài tập hoá 9

     

giải bài 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 trang 143 SGK Hóa 9: Axit axetic – Chương 5 hóa.

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá 9

Bài 1: Hãy điền hầu hết từ tương thích vào những chỗ trống:

a) Axit axetic là chất …, ko màu, vị…, tung … vào nướcb) Axit axetic là vật liệu để điều chế…c) Giấm nạp năng lượng là dung dịch …. Từ 2% – 5%d) bằng cách … butan với hóa học xúc tác thích hợp người ta chiếm được axit axetic

*
a) Axit axetic là chất LỎNG, không màu, vị CHUA, chảy VÔ HẠN vào nướcb) Axit axetic là nguyên vật liệu để điều chế dược phẩm phẩm nhuộmc) Giấm nạp năng lượng là dung dịch ..axit axetic… tự 2% – 5%d) bằng cách OXI HÓA butan với chất xúc tác thích hợp người ta chiếm được axit axetic

Bài 2: Trong những chất sau đây:

a) C2H5OH ; b)CH3COOH; c) CH3CH2CH2 – OH d) CH3 – CH2…

Chất nào tính năng được với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết những phương trình hóa học

Đáp án:Chất tính năng được với mãng cầu là a b c d. (có gốc OH)

Chất tác dụng được với NaOH là: b và d (có nơi bắt đầu COOH)

Chất tính năng được với Mg là: b với d

Chất chức năng được cùng với CaO là: b và d

Phương trình:

Tác dụng với NaOH

Bài 3: Axit axetic bao gồm tính axit vị trong phân tử:

a) bao gồm hai nguyên tử oxib) bao gồm nhóm – OHc) CÓ team – OH với nhóm >C = Od) gồm nhóm – OH kết hợp với nhóm >C = O chế tác thành …

Chọn d.


Quảng cáo


Bài 4: Trong các chất tiếp sau đây chất nào có tính axit. Giải thích?

Trả lời: Trường phù hợp a bao gồm tính axit bởi vì trong phân tử gồm nhóm COOH.

Bài 5 Hóa 9 trang 143: Axit axetic bao gồm thể công dụng được với gần như chất nào trong các chất dưới đây : ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, fe ?

Viết những phương trình phản nghịch ứng chất hóa học nếu gồm :

Giải bài 5:

Axit axetic có thể chức năng được với gần như chất : ZnO,  KOH, Na2CO3, Fe

2CH3COOH + ZnO -> (CH3COO)2Zn + 2H2O

CH3COOH + KOH -> CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 -> 2CH3COONa + CO2 + H2O

2CH3COOH + sắt -> (CH3COO)2Fe + H2.

Bài 6 trang 143: Hãy viết phương trình hóa học pha trộn axit axetic từ bỏ :

a) natri axetat và axit sunfuric.


Quảng cáo


b) rượu etylic.

Đáp án:

a) CH3 – CH2OH + H2SO4 đ -> 2CH3COOH + Na2SO4.

b) CH3 – CH2OH + O2 –men-> CH3COOH + H2O

Bài 7 : Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3 –COOC2H5.

a) Viết phương trình chất hóa học và call tên sản phẩm của phản nghịch ứng.

Xem thêm: Sửa Lỗi Không Đăng Nhập Được Vào Nộp Thuế Điện Tử, Sửa Lỗi Thuedientu

b) Tính công suất của phản bội ứng trên.

Giải bài 7:

Số mol CH3COOH = 60 : 60 = 1 mol; số mol C2H5OH = 100 : 46 ≈ 2,17 mol.

a) Phương trình hóa học của phản nghịch ứng.

CH3COOH + C2H5OH —H2SO4 quánh –>CH3 –COOC2H5  + H2O.

(etylaxetat)

b) Theo phương trình phản ứng, vị lượng C2H5OH dư nên lượng CH3 –COOC2H5  theo lí thuyết đề xuất tính theo lượng CH3COOH. Theo bội phản ứng số mol của CH3COOH là một trong những mol.

Khối lượng CH3COOH theo lí thuyết = 1.88 = 88 gam.

Thực tế chỉ thu được 55 gam.

Vậy công suất của làm phản ứng là : H% = 55/88 .100% = 62,5%.

Xem thêm: Cách Tính Số Hạt Trong Nguyên Tử, Cách Tính Số Nơtron Proton Hay Nhất

Bài 8 : Cho dung dich axit axetic độ đậm đặc a% chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH mật độ 10%, chiếm được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.