Bài 21

     

Hóa 8 bài 21 giúp các em học viên lớp 8 nắm vững được kiến thức về công thức hóa học tập của hợp hóa học và biết cách xác định công thức đúng theo chất. Đồng thời giải cấp tốc được các bài tập chất hóa học 8 chương 3 trang 71.

Bạn đang xem: Bài 21

Việc giải bài tập hóa học 8 bài xích 21 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kỹ năng hôm sau sinh hoạt trên lớp vẫn học gì, hiểu sơ qua về câu chữ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, mau lẹ soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.


Hoá học 8 bài 21: Tính theo phương pháp hóa học

Giải bài bác tập Hóa 8 bài bác 21 trang 71

Giải bài bác tập Hóa 8 bài xích 21 trang 71

Bài 1 trang 71 SGK Hóa 8

Tìm thành phần xác suất (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a) teo và CO2.

b) Fe3O4 và Fe2O3.

c) SO2 và SO3.

Gợi ý đáp án

a)

Hợp hóa học CO:

%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%

%m O = 100% - 42,8% = 57,2%

Hợp hóa học CO2

%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %

%O = 100% – 27,3% = 72,7%

b) Hợp hóa học Fe2O3

%Fe = 2MFe/MFe2O3 . 100% = 2.56/160 . 100% = 70%

%O = 100% – 70% = 30%

Hợp chất Fe3O4 :

%Fe = 3MFe/MFe3O4 . 100% = 3.56/232 . 100% = 72,4%

%O = 100% – 72,4% = 27,6%

c) Hợp hóa học SO2

%S = MS/MSO2 . 100% = 32/64 . 100% = 50%

%O = 100% – 50% = 50%

Hợp hóa học SO3

%S = MS/MSO3 . 100% = 32/80 . 100% = 40%

%O = 100% – 40% = 60%

Bài 2 trang 71 SGK Hóa 8

Hãy tìm công thức hóa học của các hợp chất bao gồm thành phần các nguyên tố như sau:

a) Hợp hóa học A có trọng lượng mol phân tử là 58,5g tất cả thành phần những nguyên tố 60,68% Cl và sót lại là Na.


b) Hợp hóa học B có trọng lượng mol phân tử là 106g, yếu tố 43,4% na 11,3% C và 45,3% O.

Gợi ý đáp án

a)

- khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp hóa học là:

mCl =

*
= 35,5 (g)

mNa = 58,5 - 35,5 = 23 (g)

- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp hóa học là:

nCl =

*
 = 1 (mol)

nNa =

*
 = 1 (mol)

Suy ra vào một phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Na với 1 nguyên tử Cl.

- cách làm hóa học của hợp chất là: NaCl.

b)

- khối lượng của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất là:

mNa =

*
= 46 (g)

mC =

*
 = 12 (g)

mO = 106 - 46 - 12 = 48 (g)

- Số mol nguyên tử của từng nguyên tố có trong một mol hợp hóa học là:

nNa =

*
 = 2 (mol)

nC =

*
= 1 (mol)

nO =

*
 (mol)

Suy ra vào một phân tử hợp hóa học có: 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O.


- cách làm hóa học của hợp hóa học là: Na2CO3

Bài 3 trang 71 SGK Hóa 8

Công thức hóa học của mặt đường là C12H22O11.

Xem thêm: Tổng Hợp Bì Cơm Tấm Mua Ở Đâu, Tổng Hợp Bì Cơm Tấm Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 3/2022

a) tất cả bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O vào 1,5 mol đường?

b) Tính trọng lượng mol đường.

c) trong một mol đường bao gồm bao nhiêu gam những nguyên tố C, H, O.

Gợi ý đáp án:

a) trong một mol phân tử C12H22O11 bao gồm 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H, 11 mol nguyên tử O. Cho nên vì thế trong 1,5 mol phân tử C12H22O11 có số mol những nguyên tử của nhân tố là:

nC =

*
 = 18 mol nguyên tử cacbon.

nH =

*
 = 33 mol nguyên tử H.

nO =

*
 = 16,5 mol nguyên tử O.

b) khối lượng mol đường:

MC12H22O11 =12.MC + 22.MH + 11.MO = 12.12 + 1.22 +16.11= 342 g/mol.

c) trong 1 mol phân tử C12H22O11 có khối lượng các nguyên tố.

mC = 12 . 12 = 144g.

mH = 1 . 22 = 22g.

mO = 16 . 11 = 176g.

Xem thêm: 9 Cách Khắc Phục Lỗi Mess Không Gửi Được Tin Nhắn Hiệu Quả, Tại Sao Messenger Không Gửi Được Tin Nhắn

Bài 4 trang 71 SGK Hóa 8

Một nhiều loại oxit đồng màu đen có trọng lượng mol phân tử là 80g. Oxit này còn có thành phần là 80% Cu và 20% O. Hãy tìm cách làm hóa học của nhiều loại oxit đồng nói trên.