GIẢI BÀI TẬP TOÁN 10 ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1

     


*

Bài 1 (trang 24 SGK Đại số 10): Xác định tính đúng sai của mệnh đề bao phủ định A− theo tính đúng sai của mệnh đề A.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 đại số chương 1

Lời giải:

A đúng thì A− sai

A sai thì A− đúng

*

Bài 2 (trang 24 SGK Đại số 10): Thế làm sao là mệnh đề đảo của mệnh đề A ⇒ B ? nếu A ⇒ B là mệnh đề đúng thì mệnh đề đảo của nó đúng không ạ ? mang lại ví dụ minh họa.

Lời giải:

– Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A ⇒ B là mệnh đề B ⇒ A.

– trường hợp mệnh đề A ⇒ B là mệnh đề đúng thì chưa thể kết luận mệnh đề đảo B ⇒ A đúng giỏi sai.

– chẳng hạn ta có:

Mệnh đề A = “ΔABC là tam giác đều”

Mệnh đề B = “ΔABC là tam giác cân”

Khi đó mệnh đề A ⇒ B: “Nếu ΔABC phần nhiều thì ΔABC cân” là một trong những mệnh đề đúng tuy thế mệnh đề B ⇒ A “Nếu ΔABC cân thì ΔABC đều” là 1 mệnh đề sai.

Bài 3 (trang 24 SGK Đại số 10): Thế nào là nhị mệnh đề tương đương?

Lời giải:

A và B là hai mệnh đề tương tự nếu cả nhị mệnh đề A ⇒ B và B ⇒ A hầu hết đúng

Bài 4 (trang 24 SGK Đại số 10): Nêu định nghĩa tập hợp bé của một tập vừa lòng và khái niệm hai tập hợp bằng nhau.

Lời giải:

– Tập hòa hợp con: nếu mọi thành phần của tập vừa lòng A phần đông là phần tử của tập hòa hợp B thì ta bảo rằng tập vừa lòng A là tập hợp nhỏ của tập thích hợp B.

Kí hiệu: A ⊂ B ⇔ ∀ x ∈ A ⇒ x ∈ B

– lúc A ⊂ B và B ⊂ A ta nói tập phù hợp A bởi tập phù hợp B với viết là A = B.

Xem thêm: Copy Video Từ Iphone Sang Máy Tính Bằng Itunes Và Ngược Lại, Cách Copy Ảnh Từ Iphone Sang Máy Tính Bằng Itunes

Kí hiệu:

*

Bài 5 (trang 24 SGK Đại số 10): Nêu các định nghĩa hợp, giao, hiệu cùng phần bù của nhị tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ.

Lời giải:

– Giao (h.1): A ∩ B = x

– hòa hợp (h.2): A ∪ B = x ∈ A hoặc x ∈ B

– Hiệu (h.3): A B = x

– Phần bù (h.4): nếu B ⊂ A thì A B điện thoại tư vấn là phần bù của B vào A, kí hiệu: CAB.

– Hình minh họa:

*

Bài 6 (trang 24 SGK Đại số 10): Nêu quan niệm đoạn , khoảng tầm (a; b), nửa khoảng tầm , (-∞; b>,

Lời giải:

– Đoạn: = a ≤ x ≤ b

– Khoảng: (a; b) = x ∈ R .

Lời giải:

a)

k012345
3k – 2-21471013

Do đó: A = -2, 1, 4, 7, 10, 13.

b) B = 0; 1; 2; 3; … ; 12

c) vị n ∈ N nên:

(-1)n = 1 trường hợp n = 0 hoặc n chẵn

(-1)n = -1 trường hợp n lẻ.

Xem thêm: Dđiểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn 2017, Đại Học Công Đoàn Công Bố Điểm Chuẩn Năm 2017

Do đó: C = 1; -1

Bài 11 (trang 25 SGK Đại số 10): Giả sử A, B là tập số với x là một số trong những đã cho. Tìm những cặp mệnh đề tương đương trong những mệnh đề sau:

P = “x ∈ A ∪ B ” ; S = “x ∈ A và x ∈ B”

Q = “x ∈ A B” ; T = “x ∈ A hoặc x ∈ B”

R = “x ∈ A ∩ B” ; X = “x ∈ A cùng x ∉ B”

Lời giải:

Các mệnh đề tương đương:

P ⇔ T

R ⇔ S

Q ⇔ X

Bài 12 (trang 25 SGK Đại số 10): Xác định những tập vừa lòng sau:

a) (-3; 7) ∩ (0; 10)

b) (-∞; 5) ∩ (2; +∞)

c) R (-∞; 3)

Lời giải:

a) (-3; 7) ∩ (0; 10) = (0; 7)

*

b) (-∞; 5) ∩ (2; +∞) = (2; 5)

*

c) R (-∞; 3) = <3; +∞)

*

Bài 13 (trang 25 SGK Đại số 10): Dùng laptop bỏ túi hoặc bảng số nhằm tìm giá trị của ∛12. Làm cho tròn hiệu quả nhận được cho chữ số thập phân trang bị 3 và ước lượng không nên số xuất xắc đối.