Giải bài tập vật lí 10 bài 3

     
- Chọn bài bác -Bài 1: vận động cơBài 2: vận động thẳng đềuBài 3: hoạt động thẳng biến hóa đềuBài 4: Sự rơi từ bỏ doBài 5: hoạt động tròn đềuBài 6: Tính kha khá của chuyển động. Phương pháp cộng vận tốcBài tập cuối chương 1

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải Sách bài bác Tập trang bị Lí 10 – bài bác 3: vận động thẳng chuyển đổi đều góp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong bài toán hình thành những khái niệm cùng định công cụ vật lí:

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 11 Sách bài xích tập đồ Lí 10:

3.1. Câu nào không nên ?

Trong chuyển động thẳng nhanh dần những thì

A. Vectơ vận tốc ngược chiều cùng với vectơ vận tốc.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 10 bài 3

B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. Gia tốc là đại lượng không đổi.

3.2 chỉ ra câu sai.

A. Gia tốc tức thời của chuyển động thẳng thay đổi đều bao gồm độ mập tăng hoặc bớt đều theo thời gian.

B. Vận tốc của hoạt động thẳng chuyển đổi đều gồm độ phệ không đổi.

C. Vectơ tốc độ của hoạt động thẳng chuyển đổi đều có thể cùng chiều hoặc trái hướng với vectơ vận tốc.

D. Trong hoạt động thẳng biến đổi đều, quãng lối đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bởi nhau.

3.3. Bí quyết tính quãng lối đi được của vận động thẳng cấp tốc dần gần như là

A. S = v1t + (at2)/2 (a với v0 thuộc dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a cùng v0 cùng dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

Lời giải:

3.1: Chọn câu trả lời A

3.2: Chọn giải đáp D


3.3: Chọn đáp án A

Bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 12 Sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 10:

3.4: Phương trình vận động của chuyển động thẳng lờ đờ dần đa số là

A. S = v1t + (at2)/2 (a với v0 thuộc dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a với v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a cùng v0 cùng dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

3.5 trong công thức tương tác giữa quãng lối đi được, vận tốc và tốc độ của vận động thẳng cấp tốc dần phần đông (v2 – v02 = 2as), ta có những điều kiện nào tiếp sau đây ?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. S > 0 ; a 0.

C. S > 0 ; a > 0 ; v 0. D. S > 0 ; a v0.

3.6 Hình 3.1 là đồ thị gia tốc theo thời gian của một xe máy chuyển động trên một đường thẳng. Trong khoảng thời hạn nào, xe cộ máy chuyển động chậm dần phần nhiều ?

*

A. Vào khoảng thời hạn từ 0 đến t1.

B. Trong khoảng thời gian từ t1 mang lại t2.

C. Trong khoảng thời gian từ t2 mang lại t3.

D. Các câu trả lời A, B, C hầu hết sai.

3.7 lúc ô tô đang hoạt động với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe xe tăng ga với ô tô hoạt động nhanh dần dần đều. Sau 20 s, xe hơi đạt tốc độ 14 m/s. Gia tốc a và tốc độ v của ô tô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là từng nào ?

A. A = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s. B. A = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.

C. A = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s. D. A = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.

Lời giải:

3.4: Chọn đáp án D

3.5: Chọn đáp án A

3.6: Chọn câu trả lời C

3.7: Chọn câu trả lời B

Bài 3.8, 3.9 trang 13 Sách bài xích tập vật Lí 10:

3.8 Cũng câu hỏi trên, hỏi quãng mặt đường s mà xe hơi đã đi được sau 40 s tính từ lúc lúcbắt đầu tăng ga và vận tốc trung bình vtb trên quãng mặt đường đó là bao nhiêu ?

A. S = 480 m ; vtb = 12 m/s. B. S = 360 m ; vtb = 9 m/s.

C. S = 160 m ; vtb = 4 m/s. D. S = 560 m ; vtb = 14 m/s.

3.9 khi ô tô đang hoạt động với gia tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh với ô tô vận động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn lại thì xe hơi đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của ô tô là bao nhiêu ?

A. A = -0,5 m/s2. C. A = -0,2 m/s2.

B. A = 0,2 m/s2 . D. A = 0,5 m/s2.

Lời giải:

3.8: Chọn giải đáp D

3.9: Chọn đáp án A

Bài 3.10 trang 13 Sách bài tập đồ Lí 10: Một xe hơi xuống dốc cấp tốc dần đầy đủ không gia tốc đầu. Vào giây lắp thêm 5 nó đi được 13.5 m. Vận tốc của xe hơi là

A. 3 m/s2 B. 1.08 m/s2 C. 27 m/s2 D. 2.16 m/s2

Lời giải:

Chọn câu trả lời A

Bài 3.11 trang 13 Sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 10: hai ô tô chuyển động trên thuộc một con đường thẳng. Ô đánh A chạy nhanh dần và ô tô B chạy lừ đừ dần. So sánh hướng tốc độ của nhị ô tô trong mỗi trường hợp sau :

a) Hai ô tô chạy thuộc chiều.

b) Hai xe hơi chạy ngược chiều.

Lời giải:

Chọn trục tọa độ trùng với quy trình của nhị xe với chiều dương hướng theo chiều chuyển động của xe pháo A.

a) Hai xe hơi chạy cùng chiều (Hình 1): Ô tô A chạy theo chiều dương (+) và chuyển động nhanh dần phần đa nên gia tốc a1 của nó cùng chiều với gia tốc v1. Còn xe hơi B cũng đuổi theo chiều dương (+) và hoạt động chậm dần gần như nên tốc độ a2 của nó ngược chiều với gia tốc v2. Trong trường phù hợp này, vận tốc a1 với a2 của hai ô tô ngược phía (cùng phương, ngược chiều)

*

b) Hai ô tô chạy ngược hướng (Hình 2): Ô đánh A đuổi theo chiều dương (+) và hoạt động nhanh dần nên vận tốc a1 của nó cùng chiều với tốc độ v1. Còn xe hơi B chạy trái chiều dương (+) và chuyển động chậm dần dần nên vận tốc a2 của nó ngược chiều với vận tốc v2. Trong trường hợp này, gia tốc a1 và a2 thuộc hướng (cùng phương, cùng chiều)

*

Bài 3.12 trang 13 Sách bài xích tập đồ Lí 10: địa thế căn cứ vào thứ thị vận tốc của 4 đồ dùng I, II, III, IV bên trên hình 3.2, hãy lập cách làm tính gia tốc và bí quyết tính quãng lối đi được của mỗi vật gửi động.


*

Lời giải:

Căn cứ vào đồ gia dụng thị vận tốc của 4 đồ vật I, II, III, IV vẽ trên hình 3.2 ta có thể xác định được tốc độ đầu v0 và gia tốc tức thời v của từng vật gửi động, vì thế tính được tốc độ theo bí quyết


Sau kia thay các giá trị kiếm được vào công thức tính vận tốc v và cách làm tính quãng đường đi được của từng vật đưa động: cùng

– đồ gia dụng I: v0= 0; v = trăng tròn m/s; t = trăng tròn s; v = t; s = t2/2

– vật dụng II: v0 = đôi mươi m/s; v = 40 m/s; t = 20 s; a = 20/20 = 1 m/s2; v = trăng tròn + t; s = 20t + t2/2

– thiết bị III: v = v0 = đôi mươi m/s; t = 20s; a = 0; s = 20t.

Xem thêm: Cách Gõ Chữ Số La Mã Trong Powerpoint 2010, Cách Viết Số La Mã Trong Powerpoint

– đồ vật IV: v0= 40 m/s; v = 0 m/s; t = 20 s; a = -40/20 = -2 m/s2; v = 40 – 2t; s = 40t – t2

Bài 3.13 trang 13 Sách bài xích tập đồ vật Lí 10: khi ô tô đang làm việc với gia tốc 12 m/s bên trên một đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe tăng ga cho ô tô chạy cấp tốc dần đều.

Sau 15 s, xe hơi đạt gia tốc 15 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính gia tốc của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng ga.

c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ thời điểm tăng ga.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo vận động thẳng của ô tô, chiều dương của trục phía theo chiều gửi động. Lựa chọn mốc thời hạn là thời điểm ô tô ban đầu tăng ga. Tốc độ của ô tô bằng:

*

Bài 3.14 trang 13 Sách bài bác tập trang bị Lí 10: Khi đang hoạt động với vận tốc 36 km/h thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh buộc phải ô tô hoạt động thẳng cấp tốc dần mọi với vận tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc tất cả độ dài 960 m.

a)Tính khoảng thời gian ô tô chạy xuống không còn đoạn dốc.

b) gia tốc ô tô sinh sống cuối đoạn dốc là từng nào ?

Lời giải:

a. Ô đánh đang chuyển động với gia tốc v0 = 36 km/h = 10 m/s thì xuống dốc và vận động thẳng nhanh dần đông đảo với vận tốc a = 0,2 m/s2. Do đó quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian t là được xem theo cách làm s = v0t + (at2)/2, nạm số vào ta được

960 = 10t + (0.2t2)/2 ⇔ t2 + 100t − 9600 = 0

Do đó giải được t = 60 s.

b. Gia tốc của ô tô ở cuối đoạn dốc là

v = v0 + at = 10 + 0,2.60 = 22 (m/s) = 79,2 (km/h)

Bài 3.15 trang 14 Sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 10: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng cấp tốc dần đều. Sau khi chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt gia tốc 36 km/h. Tính vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga.

Lời giải:

Công thức hòa bình với thời gian trong chuyển động thẳng nhanh dần phần lớn là: v2 − v02 = 2as

Gọi v1 là gia tốc của đoàn tàu sau khi đi được đoạn đường s1 = 1,5 km và v2 là gia tốc của đoạn tàu sau thời điểm chạy được phần đường s2 = 3 km kể từ thời điểm đoàn tàu ban đầu rời ga.

Vì tốc độ a không đổi với vận tốc lúc đầu v0 = 0, yêu cầu ta có: v12 = 2as1; v22 = 2as2

Do đó

*

Bài 3.16 trang 14 Sách bài bác tập đồ vật Lí 10: Một vật hoạt động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là 18 km/h. Vào giây thiết bị năm, vật dụng đi được quãng đường là 5,9 m.

a) Tính vận tốc của vật.

b) Tính quãng đường vật đi được sau khoảng thời hạn là 10 s kể từ khi vật ban đầu chuyển động.

Lời giải:

a. Trong vận động thẳng nhanh dần hầu hết với vận tốc đầu v0, quãng con đường vật đi được sau khoảng thời gian t tương tác với gia tốc a theo công thức: s = v0t + (at2)/2

Như vậy quãng đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 4 s là:

s4 = v0.4 + (a.42)/2 = 4v0 + 8a

Và quãng con đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 5 s là:

s5 = v0.5 + (a.52)/2 = 5v0 + 12.5a

Do kia quãng đường vật đi được trong giây trang bị 5 là:

Δs = s5 – s4 = (5v0 + 12,5a) – (4v0 + 8a) = v0 + 4,5a

Theo đề bài: v0 = 18 km/h = 5 m/s cùng Δs = 5,9 m nên vận tốc của viên bi bằng


*

b. Theo hiệu quả trên, ta kiếm được quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 10 s là

s10 = 5.10 + (0.2.102)/2 = 50 + 10 = 60 (m)

Bài 3.17 trang 14 Sách bài bác tập vật Lí 10: lúc ô tô đang hoạt động với vân tốc 15 m/s trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh cho ô tô chạy chững lại đều. Sau khoản thời gian chạy thêm được 125 m thì tốc độ ô tô chỉ còn bằng 10 m/s.

a) Tính vận tốc của ô tô.

b) Tính khoảng thời hạn để xe hơi chạy trên quãng đường đó.

Lời giải:

a. Lựa chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo hoạt động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều đưa động. Lựa chọn mốc thời hạn là thời điểm ô tô bắt đầu hãm phanh.

Theo công thức tương tác giữa quãng lối đi được với gia tốc và tốc độ trong chuyển động thẳng chững dần đều:

v2 − v02 = 2as

Ta suy ra cách làm tính tốc độ của ô tô:

*


Dấu – của tốc độ a chứng tỏ ô tô vận động thẳng chậm trễ dần đều sở hữu chiều dương đã chọn trên trục tọa độ, có nghĩa là ngược chiều với vận tốc thuở đầu v0.

b. Quãng đường xe hơi đi được trong chuyển động thẳng chậm dần đều được xem theo công thức

s = v0t + (at2)/2

Thay số vào ta được phương trình bậc 2 ẩn t: 125 = 15t − (0,5t2)/2 xuất xắc t2 − 60t + 500 = 0

Giải ra ta được hai nghiệm t1 = 50 s với t2 = 10 s.

Chú ý: ta một số loại nghiệm t1 vì chưng thời gian tính từ lúc lúc ban đầu hãm phanh mang đến khi dừng lại hẳn (v = 0) là

*

Do đó khoảng thời gian để xe hơi chạy thêm được 125 m kể từ khi bước đầu hãm phanh là t2 = 10 s.

Bài 3.18 trang 14 Sách bài tập vật Lí 10: nhị xe đồ vật cùng khởi hành tại hai địa điểm A với B bí quyết nhau 400 m và cùng chạy theo hướng AB trên phần đường thẳng đi qua A cùng B. Xe cộ máy bắt đầu từ A vận động nhanh dần đều với tốc độ 2,5.10-2 m/s2. Xe pháo máy.xuất vạc từ B vận động nhanh dần hồ hết với vận tốc 2,0.10-2 m/s2. Lựa chọn A có tác dụng mốc, chọn thời khắc xuất vạc của nhị xe máy có tác dụng mốc thời gian và chọn chiều trường đoản cú A mang đến B làm chiều dương.

a)Viết phương trình chuyển động của từng xe máy.

b) Xác xác định trí và thời khắc hai xe cộ máy theo kịp nhau kể từ khi xuất phát.

c) Tính vận tốc của từng xe đồ vật tại vị trí đuổi theo kịp nhau.

Xem thêm: Kẽm Tác Dụng Với Axit Sunfuric Loãng, Zn Tác Dụng Với H2So4

Lời giải:

a. Phương trình vận động của xe máy bắt nguồn từ A chuyển động nhanh dần đông đảo không gia tốc đầu với tốc độ a1 = 2,5.10-2 m/s2 :


*

Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ B cách A một đoạn x0 = 400 m chuyển động nhanh dần phần đa không vận tốc đầu với vận tốc a2 = 2,0.10-2 m/s2 :

*

b. Khi hai xe máy gặp nhau thì x1 = x2, nghĩa là:

1,25.10-2t2 = 400 + 1,0.10-2t2 xuất xắc ⇒ t = 400 s

Như vậy sau thời hạn t = 400 s = 6 phút 40 giây kể từ thời điểm xuất vạc thì nhì xe đuổi kịp nhau.

Thay vào ta tìm kiếm được vị trí hai xe đuổi kịp nhau bí quyết A đoạn x1 = 1,25.10-2.4002 = 2000 m = 2 km