GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 BÀI 4

     

Hai điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc thông liền với nhau vào nhì điểm A với B.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 4

a) Vẽ sơ trang bị mạch điện trên

b) mang đến R1= 5Ω, R2= 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch AB theo nhị cách.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ vật dụng mạch năng lượng điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu điện núm theo nhì cách:

Cách 1: vì R1 và R2 ghép thông liền nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện nạm của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Câu 2 trang 9 SBT đồ dùng Lí 9

Một năng lượng điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện nắm 12V

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở đó

b) mong muốn kiểm tra tác dụng tính trên, ta rất có thể dùng ampe kế để đo. ý muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ loại điện đang tính được phải có đk gì đối với ampe kế? vày sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều khiếu nại của ampe kế nhằm I ko đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. điện thoại tư vấn Ra là điện trở của ampe kế. Khi ấy cường độ mẫu điện chạy qua điện trở được tính bằng bí quyết sau: 

*

Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ loại điện sẽ tính được (tức là cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở không vắt đổi) thì ampe kế phải tất cả điện trở rất bé dại so với điện trở của đoạn mạch, khi ấy điện trở của ampe kế không tác động đến năng lượng điện trở của đoạn mạch. Cái điện chạy qua ampe kế chính là cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

Câu 3 trang 9 SBT trang bị Lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ vật như hình 4.1 SBT, trong những số đó điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

*

a) Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế.

b) chỉ cách hai điện trở bên trên đây, nêu hai phương pháp làm tăng cường độ cái điện trong mạch lên vội vàng 3 lần (Có thể thay đổi UAB).

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = trăng tròn Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế cùng Ampe kế?

b) Nêu 2 cách để làm đến I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của mạch là : Rtđ= R1+ R2 = 10 + trăng tròn = 30 Ω

Cường độ mẫu điện qua mạch là: 

*

Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Ta có: 

*

 Do đó nhằm I tạo thêm gấp 3 lần thì ta triển khai 2 biện pháp sau:

Cách 1: không thay đổi hai năng lượng điện trở mắc nối liền nhưng tăng hiệu điện cầm của đoạn mạch lên gấp 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: bớt điện trở tương tự của toàn mạch đi 3 lần bằng phương pháp chỉ mắc năng lượng điện trở R1 =10Ω sinh hoạt trong mạch, giữ lại hiệu điện cố gắng như ban đầu.

Khi kia R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Câu 4 trang 9 SBT trang bị Lí 9

Cho mạch điện có sơ thiết bị như hình 4.2 SBT, trong các số ấy có điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V

*

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu AB của đoạn mạch.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe kế IA?

b) UAB= ?

Lời giải:

a. Vì chưng R1 và R2 ghép thông liền nên I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe kế là:

*

b. Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ= R1+ R2 = 5 + 15 = 20 Ω

Hiệu điện cụ giữa nhì đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.Rtđ = 0,2.20 = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Câu 5 trang 10 SBT đồ gia dụng Lí 9

Ba năng lượng điện trở có những giá trị là 10 Ω, đôi mươi Ω, 30 Ω. Rất có thể mắc năng lượng điện trở này như thê như thế nào vào mạch có hiệu điện thay 12V đế chiếc điện vào mạch gồm cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: bí quyết mắc?

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch có hiệu điện núm U = 12 V cùng cường độ loại điện I = 0,4 A là: 

*

Có hai biện pháp mắc những điện trở đó vào mạch:

+ Cách trước tiên là chỉ mắc điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

*

+ biện pháp thứ nhị là mắc hai năng lượng điện trở R1 = 10 Ω với R2 = 20 Ω thông suốt nhau trong đoạn mạch.

*

Câu 6 trang 10 SBT vật Lí 9

Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu đựng được dòng điện bao gồm cường độ buổi tối đa là 2A cùng R2 = 40Ω chịu đựng được chiếc điện có cường độ buổi tối đa 1,5A. Hiệu năng lượng điện thế buổi tối đa hoàn toàn có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch có R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Lời giải:

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc tiếp liền thì chiếc điện chạy qua hai điện trở bao gồm cùng cường độ.

Do kia đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ chiếc điện buổi tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Xem thêm: Pin Nokia Xl/ Rm1030/ Rm1042/ Bn02, Đế Sạc Không Dây Nokia Lumia Chính Hãng

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = trăng tròn + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện cố kỉnh tôi nhiều là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

Câu 7 trang 10 SBT vật Lí 9

Ba năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc tiếp liền nhau vào hiệu điện cố gắng 12V

a) Tính năng lượng điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện nuốm giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V

a) Rtđ= ?;

b) U1= ?; U2= ?; U3 = ?

Lời giải:

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì ba điện trở ghép nối liền nên I1= I2= I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu điện chũm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

Câu 8 trang 10 SBT vật Lí 9

Đặt hiệu điện cầm cố U = 12V vào nhì đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40Ω với R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Tóm tắt:

R1 = 40Ω; R2 = 80Ω; U = 12 V; I = ?

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40 + 80 = 120 Ω

Cường độ cái điện chạy qua mạch này là:

*

Câu 9 trang 10 SBT đồ vật Lí 9

Một đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối liền với nhau. Cho cái điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện cố giữa hai đầu năng lượng điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện rứa giữa nhì đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Tóm tắt:

R2 = 1,5R1; U1 = 3 V; U = ?

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Vì hai năng lượng điện trở mắc tiếp nối với nhau phải ta có:

*

⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

Hiệu điện ráng giữa hai đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Câu 10 trang 10 SBT thiết bị Lí 9 

Phát biểu nào sau đây không đúng so với đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ chiếc điện là giống hệt tại đa số vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn mạch bởi tổng các hiệu điện thế giữa nhì đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch

C. Hiệu điện vậy giữa nhị đầu đoạn mạch bởi hiệu điện nạm giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở mắc vào mạch

D. Hiệu điện cố giữa nhì đầu mỗi điện trở mắc trong mạch tỉ lệ thành phần thuận với điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện ráng giữa hai đầu đoạn mạch bởi hiệu điện cố giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch bởi trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc tiếp nối thì hiệu điện rứa giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu mỗi điện trở mắc trong khúc mạch

Câu 11 trang 11 SBT đồ dùng Lí 9

Đoạn mạch gồm những điện trở mắc thông suốt là đoạn mạch ko có điểm lưu ý nào bên dưới đây?

A. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của tương đối nhiều điện trở

B. Đoạn mạch gồm có điểm nối tầm thường của hai năng lượng điện trở

C. Chiếc điện chạy qua những điện trở của đoạn mạch bao gồm cùng cường độ

D. Đoạn mạch bao gồm những năng lượng điện trở mắc tiếp tục với nhau và không có mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn A. Đoạn mạch gồm có điểm nối chung của tương đối nhiều điện trở.

Vì đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch bao gồm điểm nối chỉ của hai năng lượng điện trở. Nếu gồm điểm nối chung của không ít điện trở thì sẽ có tương đối nhiều nhành rẻ, không cân xứng với đoạn mạch nối tiếp.

Câu 12 trang 11 SBT đồ dùng Lí 9 

Đặt một hiệu điện cố kỉnh UAB vào hai đầu đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu mỗi điện trở khớp ứng là U1, U2. Hệ thức như thế nào sau đó là không đúng?

A. RAB= R1+ R2

B. IAB= I1= I2

C. U1/U2= R2/R1

D. UAB= U1+ U2

Lời giải:

Chọn C bởi hiệu điện cố giữa nhì đầu mỗi điện trở tỉ trọng thuận với điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Câu 13 trang 11 SBT đồ Lí 9 

*

Đặt một hiệu điện chũm U vào nhị đầu một quãng mạch bao gồm sơ đồ như trên hình 4.3, trong các số ấy các năng lượng điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng to hơn hay nhỏ tuổi hơn bao nhiêu lần đối với khi công tắc K mở?

A, nhỏ hơn 2 lần

B. To hơn 2 lần

C. Nhỏ hơn 3 lần

D. To hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. To hơn ba lần.

Khi công tắc K mở mạch bao gồm R1 nt R2 nt ampe kế yêu cầu điện trở tương đương của mạch là R = R1 + R2 = 9 buộc phải số chỉ của ampe kế là:

*

Khi công tắc nguồn K đóng góp thì R2 bị đấu tắt, mạch chỉ từ (R1 nt Ampe kế) buộc phải điện trở tương đương của mạch là R = R1 = 3 phải số chỉ của ampe kế là: I2 = U/R1 = U/3

Ta có: 

*

nên số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng to hơn 3 lần so với khi công tắc nguồn K mở.

Câu 14 trang 11 SBT vật Lí 9 

Đặt một hiệu điện cố kỉnh U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm cha điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ loại điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch bên trên đây

b) trong các ba năng lượng điện trở đã cho, hiệu điện cầm giữa hai dầu năng lượng điện trở làm sao là bự nhất? vị sao? Tính trị số của hiệu năng lượng điện thế lớn nhất này

Tóm tắt:

R1 = 3Ω; R2 = 5Ω; R3 = 7 Ω; U = 6 V

a) I1= ?; I2= ?; I3 = ?b) Umax= ?

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ= R1+ R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do ba điện trở mắc thông liền nên cường độ mẫu điện chạy qua mỗi điện trở là như nhau: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là U3= I.R3= 0,4 × 7 = 2,8V bởi vì I không đổi buộc phải nếu R phệ ⇒ U lớn.

Đáp số: a) I1 = I2 = I3 = I = 0,4A

b) Umax= U3= 2,8 V

Câu 15 trang 12 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Đặt một hiệu điện thay U vào nhị đầu đoạn mạch gồm sơ đồ dùng như trên hình 4.4 trong những số ấy điện trở R1 = 4Ω , R2 = 5Ω.

*

a) cho thấy thêm số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi K đóng hơn nhát nhau 3 lần. Tính điện trở R3

b) cho thấy thêm U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; U = 6 V

a) R3= ?Ωb) U = 5,4 V; Im= ?

Lời giải:

a) lúc K mở: mạch gồm R1, R2và R3 ghép nối tiếp nhau

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + R3 = 9 + R3

Cường độ chiếc điện qua 3 năng lượng điện trở là đồng nhất nên số chỉ của ampe bây giờ là:

*

Khi K đóng, năng lượng điện trở R3 bị nối tắt yêu cầu mạch chỉ với hai năng lượng điện trở R1, R2 ghép nối tiếp.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy May Mini Cmd Có Tốt Không, Có Vắt Sổ Được Không?

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch lúc K đóng là:

Rtđđ = R1 + R2 = 4 + 5 = 9 Ω

Số chỉ của ampe hôm nay là:

*

Từ (1) và (2) ta thấy Iđ > Im, đề xuất theo đề bài ta có: Iđ = 3Im (3)

Từ (1), (2) cùng (3) ta có:

*

b) U = 5,4 V cùng khi K mở:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + 18 = 27Ω

Số chỉ của ampe hôm nay là:

*

Đáp số: a) R3 = 18Ω; b) Im = 0,2 A

Câu 16 trang 12 SBT đồ Lí 9 

Đặt một hiệu điện vắt U vào hai đầu một đoạn mạch tất cả sơ đồ như trên hình 4.5. Khi đóng công tắc K vào vị trí 1 thì ampe kế có số chỉ I1 = I, khi chuyển công tắc này sang địa điểm số 2 thì ampe kế bao gồm số chỉ nên I2 = I/3, còn khi đưa K sang địa điểm 3 thì ampe kế gồm số chỉ I3 = I/8. Cho biết R1 = 3Ω, hãy tính R2 và R3.

*

Tóm tắt:

I1 = I; I2 = I/3; I3 = I/8 ; R1 = 3Ω; R2 = ?; R3 = ?

Lời giải:

Khi K tại phần 1: mạch năng lượng điện chỉ bao gồm R1 nối tiếp với ampe kế. Thế nên số chỉ của ampe kế trong lúc này là: 

*
(1)

Khi K ở đoạn số 2: mạch điện tất cả R2 nối tiếp R1 và tiếp liền với ampe kế. Vì vậy số chỉ của ampe kế khi này là: 

*
(2)

Khi K ở vị trí số 3: mạch điện bao gồm 3 điện trở R1, R2, R3 ghép tiếp liền và tiếp liền với ampe kế. Vì thế số chỉ của ampe kế kho đó là: