Giải sbt vật lí 9 bài 7: sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

     
*

*

Bài 7. Sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào chiều dài dây dẫn

Câu 1 trang 19 SBT thứ Lí 9 

Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng ngày tiết diện, một dây tương đối dài 2m có điện trở R1 và dây kia nhiều năm 6m bao gồm điện trở R2. Tính tỉ số R1/R2

Lời giải:

Do năng lượng điện trở tỉ lệ thuận cùng với chiều lâu năm dây dẫn buộc phải ta có: R1/R2 = I1/I2 =2/6. Vậy R1/R2 =1/3

Câu 2 trang 19 SBT đồ vật Lí 9 

Một dây dẫn nhiều năm 120m được dùng làm quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện ráng 30V vào nhị đầu cuộn dây này thì cường độ cái điện chạy qua nó là 125mA

a) Tính điện trở cuộn dây

b) mỗi đoạn nhiều năm 1m của dây dẫn này còn có điện trở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

l = 120m; U = 30V; I = 125mA = 0,125A

a) R = ?

b) l’= 1 m; R’ = ?

Lời giải:

a. Điện trở của cuộn dây là: 

*

b. Bởi điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận cùng với chiều dài cần mỗi đoạn dài l’= l m của dây dẫn bao gồm điện trở là:

R’ = R/l = 240/120 = 2Ω

Câu 3 trang 19 SBT trang bị Lí 9 

Hình 7.1 trình diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, tiết diện đều, nhì điểm M với N phân chia dây dẫn AB thành bố đoạn dài bởi nhau: AM = MN = NB. Cho chiếc điện cường độ I chạy qua dây dẫn này.

Bạn đang xem: Giải sbt vật lí 9 bài 7: sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

*

a) Hãy cho biết thêm hiệu điện nuốm UABbằng bao nhiêu lần hiệu điện nạm UMN.

b) Hãy đối chiếu hiệu điện cầm UANvà UMB

Lời giải:

a) bởi vì điện trở tỷ lệ với chiều nhiều năm sợi dây bắt buộc ta có:

*

→ RAB = 3.RMN

→ UAB = I.RAB = I.RMN.3 = 3.UMN.

b)

*

→ UAN = I.RAN = I.RMB = UMB

Câu 4 trang 19 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Một dây đồng lâu năm l1 = 10m tất cả điện trở R1 và một dây dẫn bởi nhôm nhiều năm l2 = 5m tất cả điện trở R2. Câu vấn đáp nào dưới đây là đúng khi đối chiếu R1 với R2?

A. R1= R2

B. R12

C. R1> 2R2

D. Ko đủ đk để đối chiếu R1 và R2

Lời giải:

Chọn D. Không đủ điều kiện để đối chiếu R1 với R2 vì khi đối chiếu điện trở nhờ vào vào chiều lâu năm của dây dẫn ta nên dây dẫn làm cho từ cùng 1 loại vật tư và bao gồm tiết diện như nhau.

Câu 5 trang 19 SBT đồ dùng Lí 9 

Điện trở của dây dẫn không dựa vào vào nhân tố nào bên dưới đây?

A. Vật liệu làm dây dẫn

B. Cân nặng của dây dẫn

C. Chiều lâu năm dây dẫn

D. Ngày tiết diện của dây dẫn

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn không nhờ vào vào cân nặng của dây dẫn

Câu 6 trang đôi mươi SBT đồ vật Lí 9 

Để khám phá sự dựa vào của năng lượng điện trở dây đem vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở các dây dẫn gồm những đặc điểm nào ?

A. Những dây dẫn này phải gồm cùng ngày tiết diện, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều lâu năm khác nhau.

B. Các dây dẫn phải tất cả cùng chiều dài, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng bao gồm tiết diện không giống nhau.

Xem thêm: Cho Là Hai Số Thỏa Mãn Chia Được Thương Là 5, Dư 2 Và . Khi Đó

C. Các dây dẫn phải tất cả cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng những vật liệu không giống nhau

D. Các dây dẫn này phải được gia công từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Lời giải:

Chọn A. Các dây dẫn này phải tất cả cùng ngày tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều lâu năm khác nhau

Câu 7 trang đôi mươi SBT đồ Lí 9 

Dây tóc một bóng đèn khi không mắc vào mạch bao gồm điện trở là 24Ω. Từng đoạn lâu năm 1cm của dây tóc nàu bao gồm điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn thể sợi dây tóc cảu đèn điện này.

Lời giải:

Cứ 1cm dây tóc gồm điện trở là 1,5 Ω

x centimet dây tóc tất cả điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Câu 8 trang đôi mươi SBT đồ dùng Lí 9 

Đường dây dẫn của mạng điện trong một gia đình nếu nối dài liên tiếp với nhau sẽ có chiều dài tổng số là 500m với điện trở của từng đoạn gồm chiều lâu năm 1m của con đường dây này còn có điện trở vừa phải là 0,02Ω. Tính điện trở tổng số của toàn cục đường dây dẫn nối dài liên tiếp này.

Lời giải:

Cứ 1m dây bao gồm điện trở vừa phải là 0,02Ω

500m dây gồm điện trở trung bình là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Câu 9 trang đôi mươi SBT đồ vật Lí 9 

Đoạn dây dẫn nối tự cột vào một mái ấm gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và có điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi từng đoạn lâu năm 1m của dây này còn có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn bao gồm điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn gồm điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Câu 10 trang trăng tròn SBT trang bị Lí 9 

Người ta ao ước quấn một dây dẫn điện trở quanh một lõi sứ hình trụ tròn với 2 lần bán kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn có điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này tất cả bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của tất cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được cuốn cạnh bên nhau thành một lớp.

Lời giải:

Cứ 1 m dây dẫn tất cả điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn có điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng ngực quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)

Câu 11 trang trăng tròn SBT trang bị Lí 9 

Có trường hợp bếp từ sử dụng dây nung là dây mayso bị đứt, ta có thể nối chỗ dây đứt lại để liên tiếp sử dụng. Hỏi khi ấy điện trở của dây nung này cùng cường độ dòng điện trải qua chỗ đó thay đổi như vậy nào so với trước? bởi sao? biết rằng hiệu điện vắt đặt vào nhị đầu dây vẫn như trước.

Xem thêm: Bài Tập Tọa Độ Trong Mặt Phẳng Hay Và Khó, Sáng Kiến Kinh Nghiệm Toán Thpt

Lời giải:

Khi ta nối chỗ dây bị đứt lại để thường xuyên sử dụng thì chiều dài l của dây đang giảm

→ điện trở R của dây đang giảm

Mặt không giống hiệu điện ráng U để vào nhì đâu dây ko đổi phải cường độ dòng điện qua dây I = U/R sẽ tăng thêm so với trước.