GIẢI TOÁN 9 ÔN TẬP CHƯƠNG 1

     

Giải bài 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 32. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và giải đáp các câu hỏi trong bài xích học. Bí quyết làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học sinh nắm tốt kiến thức bài xích học.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tổng kết các kiến thức cơ bạn dạng về căn bậc hai bởi sơ đồ tứ duy

*


Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết quả nào tiếp sau đây đúng?

A. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt6- 5$ ; B. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt65$ ;

C. $sqrtfrac2a^2$ = $fracsqrt2a$ ; D. $sqrtfrac16a^2$ = $frac4a$


Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn biểu thức $sqrt3 - 2sqrt2$ + $sqrt3 + 2sqrt2$ ta được hiệu quả là:

A. 6 ; B. $sqrt6$ ; C. 2; D.2$sqrt2$


Câu 3: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định làm sao sau đấy là đúng?

A. $sqrt100 + x$ gồm nghĩa với mọi x ; B. $sqrtx^2 + 25$ tất cả nghĩa cùng với x $ eq $ 5 vàx $ eq $ - 5 ;

C. $frac1sqrtx^3 + 4$ có nghĩa với tất cả x ; D. $frac1sqrtx^2 + 4$ gồm nghĩa với mọi x.

Bạn đang xem: Giải toán 9 ôn tập chương 1


Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a) $left ( sqrtfrac92 + sqrtfrac12 - sqrt2 ight )$.$sqrt2$ ; b) ($sqrt3$ - $sqrt2$ + 1)($sqrt3$ - 1) ;

c) $(sqrt2 + sqrt5)^2$ ; d) ($sqrt8$ - 5$sqrt2$ + $sqrt20$).$sqrt5$ - $left ( 3sqrtfrac110 + 10 ight )$


Câu 5: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Giải phương trình:

a) $frac12$$sqrtx - 2$ - $frac32$$sqrt9x - 18$ + 24$sqrtfracx - 264$ = -17

b) -5x + 7$sqrtx$ + 12 = 0.


Câu 6: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh đẳng thức:

a) $frac54 - sqrt11$ + $frac13 + sqrt7$ - $frac6sqrt7 - 2$ - $fracsqrt7 - 52$ = 4 + $sqrt11$ - 3$sqrt7$ ;

b) $fracsqrtx + sqrty2(sqrtx - sqrty)$ - $fracsqrtx - sqrty2(sqrtx + sqrty)$ - $fracy + xy - x$ = $fracsqrtx = sqrtysqrtx - sqrty$.


Câu 7: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p. = $frac12sqrtx - 2$ - $frac12sqrtx + 2$ + $fracsqrtx1 - x$ với x $geq $ 0, x $ eq $ 1

a) Rút gọn biểu thức phường b) Tính giá trị của p. Với x = $frac49$.

Xem thêm: Đập Đá Có Bị Vô Sinh Không ? Giải Đáp: Tác Hại Của Đập Đá Là Gì

c) Tìm cực hiếm của x để $left | phường ight |$ = $frac13$


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai biểu thức: A = $fraca^2 + sqrtaa - sqrta + 1$ và B = $frac2a + sqrtasqrta$ - 1 cùng với a > 0.

a) Tính giá trị của biểu thức B lúc a = 19 - 8$sqrt3$

b) Rút gọn gàng biểu thức A - B ;

c) Tính quý giá của a để A - B = 2 ;

d) Tìm cực hiếm của a để biểu thức A - B đạt giá bán trị bé dại nhất.


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: phường = $left ( fracsqrtx - sqrty1 + sqrtxy + fracsqrtx + sqrty1 - sqrtxy ight )$ : $left (fracx + y + 2xy1 - xy + 1 ight )$

a) Rút gọn P

b) Tính quý giá của p tại x = $frac22 + sqrt3$.

Xem thêm: Cách Xác Định Pha Ban Đầu - Pha Ban Đầu Của Dao Động Điều Hòa

c) triệu chứng minh: P $leq $ 1.


Câu 10: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: phường = $frac3(x + sqrtx - 3)x + sqrtx - 2$ + $fracsqrtx + 3sqrtx + 2$ - $fracsqrtx - 2sqrtx - 1$

a) Rút gọn biểu thức P

b) kiếm tìm x để phường => Xem khuyên bảo giải
=> Xem gợi ý giải
=> Xem hướng dẫn giải