Giới Từ In On At Chỉ Thời Gian

     

Giới trường đoản cú chỉ thời gian trong tiếng Anh (prepositions of time) rất đa dạng và phong phú vì vậy giải pháp dùng giới tự chỉ thời gian sẽ trở phải khó khăn còn nếu như không nắm được phép tắc hay cấu trúc của các giới từ bỏ thời gian. Nếu biết được cách sử dụng giới từ bỏ chỉ thời hạn thì giới từ sẽ nằm trong tầm tay. Bài viết sau trên đây sẽ gửi ra bí quyết dùng giới tự chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Họ cùng bắt đầu với bảng tóm tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Giới từ in on at chỉ thời gian

*

Bảng bắt tắt ngữ pháp giới tự chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN trong TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi trong ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian trong ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ ngủ lễat Christmas; at Easter
cụm từ vậy địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc mon + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + ngày tháng (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong ngày (ngoại lệ) - xem xét lại giới tự on sinh sống trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong 1 khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday & Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday khổng lồ Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho đến lúc mà / đến tầm màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng chừng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm gì ….trước khi ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn rộng (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào tầm khoảng hay trước (mốc thời gian)by Monday
up khổng lồ = up untillên mang lại (không nhiều hơn nữa một khoảng thời gian)up to yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước lúc nói5 minutes ago
pastdùng cùng với giờhalf past six
todùng cùng với giờhalf lớn six

Cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian

Để áp dụng giới từ chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up khổng lồ một cách đúng đắn, bọn họ phải nắm rõ cách sử dụng của chúng, họ cùng kiếm tìm hiểu.

Cách áp dụng giới trường đoản cú in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới tự thường gặp mặt nhất trong số bài tập về giới tự chỉ thời gian, phép tắc ghi nhớ

– at + giờ đồng hồ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : dịp 7 giờ đồng hồ ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào đồ vật 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào hầu như thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới trường đoản cú by chỉ thời gian

– by + thời hạn : vào tầm hoặc trước thời gian nào đó

Ví dụ: by Monday: trước thiết bị 2

By = before

Cách cần sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye lớn each of them. Trước lúc đi, anh ấy chào thân ái từng người trong những họ.

Giới từ thời hạn after

after + thời hạn / danh từ bỏ (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp gỡ anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một vài người tin có cuộc sống đời thường sau khi chết.

Giới từ chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh: till/until

till / untill + thời gian / danh trường đoản cú : cho khi, cho đến khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed lớn vote. Đến năm 1918, thiếu phụ nước Anh chưa được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao thọ nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới từ bỏ đi với thời gian up to

up to lớn = up until = đến, cho đến

Ví dụ: Up to lớn two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up khổng lồ intermediate level here. Chúng ta có thể dạy diễn viên múa có trình độ chuyên môn trung cấp cho tại đây.

Cách cần sử dụng giới từ thời hạn between

between …(and)…..: thân 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Gồm giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The cửa hàng is closed for lunch between 12.30 & 1.30. Cửa hàng đóng cửa suốt giữa trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Tđn Số 2 Lớp 8 Bài Trở Về Su, Tập Đọc Nhạc Số 2 Lớp 8 Bài Trở Về Su

Cách dùng những giới trường đoản cú chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… to ………, from………..till………., from………….until……….. = between : từ bỏ …….đến……..

Ví dụ: The museum is xuất hiện from 9.30 khổng lồ 6.00 Tuesday to lớn Sunday. Bảo tàng open từ 9.30 cho 6.00 từ Thứ tía đến nhà Nhật.

Giới trường đoản cú trước thời hạn during

during: vào lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh khoảng thời gian một sự việc xẩy ra khi một hành động khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night & sleep by day. Họ thao tác vào đêm hôm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn mạnh dạn thời gian đêm tối là thời gian họ làm việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây nhiều lần trong đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ tiến hành chiếu bên trên truyền hình vào thời gian cuối tuần.

Cách sử dụng giới từ chỉ thời hạn trong tiếng anh for

for + khoảng giời gian: trong khoảng thời gian ; được dùng để nhấn mạnh khoảng chừng thời gian diễn ra của hành vi hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời hạn dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đang làm người có quyền lực cao được / vào 5 năm. Nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn 5 năm, diễn ra “working…”

Sử dụng giới từ chỉ thời gian since

since + mốc thời hạn / mệnh đề sống quá khứ đơn: trường đoản cú / tự khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, và has been there ever since (= và is still there) . Anh ấy ban đầu làm câu hỏi cho công ty khi tránh trường học, với đã ngơi nghỉ đó tính từ lúc đó (= cùng vẫn làm việc đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng thời gian: trong tầm thời gian/trong khoảng thời gian

Ví dụ: within three months: trong vòng bố tháng; within an hour: vào vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta có thể nói giờ Anh hoàn hảo!

Các giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh past, to

past/ lớn + giờ: vượt (qua, sau) / yếu (đến, tới)

It’s a quarter lớn six. 6 giờ nhát 15 phút.

Trước thời gian dùng giới từ bỏ gì ago

thời gian + ago: cách/ đã qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời ra khỏi nhà hơn một giờ trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long đã chết cách đây 65 triệu năm.

Xem thêm: Top 9 App Tải Video Cho Điện Thoại Android Miễn Phí, Tốt Nhất

Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng anh tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực đường (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến (Bài 11A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online (Bài 12A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 1B)

Kết luận: giải pháp dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to lớn mỗi từ gồm cách dùng riêng, họ cần hiểu rõ cấu trúc, cách làm và ý nghĩa của từng giới từ một thì mới có thể sử dụng giới tự chỉ thời hạn một cách đúng mực được. Trong quá trình biên soạn, chắc chắn rằng có hầu hết thiếu sót, ao ước nhận được đóng góp và phản hồi của bạn dưới bài viết.