H2So4 Đặc Nguội Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Axit sunfuric sệt được thực hiện làm khô những chất khí ẩm. Các loại khí như thế nào sau đây rất có thể được có tác dụng khô nhờ vào axit sunfuric đặc?


Cho các thành phần hỗn hợp FeS và FeCO3 chức năng với hỗn hợp H2SO4 đậm đặc với đun nóng, tín đồ ta nhận được một hỗn hợp khí A. Hỗn hợp khí A gồm


Cho các chất sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeCO3, FeSO3, Fe(OH)3, FeSO4. Bao gồm bao nhiêu chất khi cho tính năng với H2SO4 đặc, nóng tất cả khí SO2 bay ra ?


Chất nào sau đây khi lấy cùng số mol và cho vô dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được lượng khí những nhất ?


Cho hỗn hợp X có Mg với Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y và một phần Fe không tan. Hóa học tan có trong dung dịch Y là


Hòa tung 7,2 gam Mg vào hỗn hợp H2SO4 quánh nóng dư, nhận được V lít khí H2S (đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính V với tính khối lượng H2SO4 bội nghịch ứng.

Bạn đang xem: H2so4 đặc nguội không tác dụng với kim loại nào


Hòa chảy 28,6 gam tất cả hổn hợp X (gồm Fe, Cu, Ag) vào hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư, chiếm được 12,88 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với m gam muối. Giá trị của m là


Hòa tung 0,1 mol Mg và 0,2 mol Al bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng dư nhận được 2,24 lít khí X (đktc, thành phầm khử duy nhất). Khí X là


Hòa tan trọn vẹn 2,975 gam tất cả hổn hợp Zn, Al bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được 1,904 lít SO2 và 0,16 gam S. Phần trăm khối lượng Al trong láo hợp thuở đầu là


Cho m gam tất cả hổn hợp A tất cả Al, Zn, Cu công dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 sệt nóng dư, thu được 2,8 lít SO2 (đktc). Khía cạnh khác, khi đốt trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp A phải dùng V lít khí O2 (đktc). Quý hiếm của V là


Cho a mol Fe tính năng với b mol H2SO4 đặc nóng, sản phẩm khử nhận được là SO2. Để chiếm được 2 muối hạt thì mối liên hệ giữa a cùng b là


Hòa chảy 50,4 gam hỗn hợp A tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Cu và CuO bởi dung dịch H2SO4 dư chiếm được 7,84 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch B cất 132 gam nhị muối sunfat. Ngoài ra khử trọn vẹn hỗn hòa hợp A cần dùng V lít khí teo (đktc). Quý hiếm của V là


Hoà tan trọn vẹn a gam tất cả hổn hợp A bao gồm Zn cùng một sắt kẽm kim loại M vào dung dịch H2SO4đặc chiếm được 4,144 lít hỗn hợp khí X gồm SO2và H2S tất cả tỉ khối đối với hiđro bằng 31,595. Cân nặng axit H2SO4đặc đang phản ứng là


Cho m gam láo hợp gồm 2 kim loại tác dụng với H2SO4đặc lạnh dư nhận được 3,36 lít khí SO2( đktc); 2,88 gam S với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được 52,8 gam muối bột khan. Ngoài ra nếu hoà tan hết m gam hỗn kim loại tổng hợp loại ban sơ với dung dịch HCl dư chiếm được 8,064 lít khí H2ở đktc. Các thành phần hỗn hợp 2 kim loại đầu là


Cho tất cả hổn hợp X có Fe, FeS, FeS2 chức năng hoàn toàn với H2SO­4 quánh vừa đủ, thu được hỗn hợp Y với 23,52 lít khí SO2 (đktc). đến dung dịch Y tính năng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung kết tủa Z đến khối lượng không thay đổi thu được 16 gam chất rắn. Cân nặng hỗn đúng theo X là


Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong 50 ml dung dịch H2SO4 18M (đặc, dư, đun nóng), thu được dung dịch Y với V lít khí SO2 (đktc và là thành phầm khử duy nhất). Mang đến 450 ml hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp Y nhận được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Chia các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 cùng FeCO3 thành nhì phần bằng nhau. Hòa tan hết phần một trong những dung dịch HCl dư, thu được 0,1 mol tất cả hổn hợp 2 khí bao gồm tỉ khối đối với He bằng 4,7 cùng dung dịch Y. Cho chỗ 2 công dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 quánh nóng, sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z với 0,2075 mol các thành phần hỗn hợp khí T tất cả CO2 và SO2 (sản phẩm khử độc nhất của S+6).

Xem thêm: Bảng Nguyên Tử Khối Mg, Mn, Bạc, Photpho, Ba, Pb, Canxi, C…, Nguyên Tử Khối Của Brom Là Bao Nhiêu

Khối lượng FeCl2 trong dung dịch Y là


Hỗn hợp a gồm Cu với CuO Hòa tan hoàn toàn 20,8 gam hỗn hợp a vào 73,5 gam dung dịch H2SO4 80% chỉ thu được hỗn hợp x và khí SO2 là thành phầm khử duy nhất đến x tính năng hoàn toàn cùng với 900 ml dung dịch NaOH 1M tiếp nối lọc bỏ kết tủa được dung dịch y cô cạn y thu được chất rắn z nặng nề 60,8 g nồng độ phần trăm của CuSO4 trong x.

Xem thêm: Hà Nội Công Bố Tỉ Lệ Chọi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2017, Tỉ Lệ Chọi Vào Lớp 10 Tphcm Năm 2017


Cho m gam hỗn hợp X có Fe với FeO chức năng với dung dịch HCl dư, chiếm được 0,3 mol khí H2. Nếu mang đến m gam tất cả hổn hợp X trên tác dụng với axit H2SO4 đặc, dư, đun nóng, chiếm được 11,2 lít khí SO2 (đktc). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, SO2 là thành phầm khử độc nhất vô nhị của S+6. Quý giá của m và khối lượng axit H2SO4 vẫn phản ứng thứu tự là


Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có Fe và sắt kẽm kim loại M (chỉ tất cả hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc); 5,76 gam S (không có sản phẩm khử nào khác) cùng dung dịch X đựng 105,6 gam muối hạt Fe2(SO4); MSO4. Phương diện khác, nếu hòa tan không còn m gam X thuở đầu với hỗn hợp HCl dư thu được 16,128 lít khí H2(đktc). Kim loại M là


Hòa chảy m gam hỗn hợp X tất cả Fe và các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư cho phản ứng trả toàn, thu được 80 gam muối khan và 2,24 lít SO2 (đktc). Số mol H2SO4 vẫn tham gia làm phản ứng là


Cho m gam nhôm tính năng với hỗn hợp H2SO4 (đặc, nóng, dư) sau khi phản ứng hoàn thành người ta thu 13,44 lit khí SO2 (đktc). Cực hiếm m là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.