Hóa học 11 sự điện li

     

Bài giảng đi vào tò mò Sự điện li là gì? Chất năng lượng điện li là gì? Rèn luyện kĩ năng quan sát thí nghiệmrút ra được tóm lại về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li,Phân biệt được hóa học điện li, chất không năng lượng điện li, hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu,Viết được phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu.

Bạn đang xem: Hóa học 11 sự điện li


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Hiện tượng Điện li

1.2.Phân loại những chất năng lượng điện li

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 1 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài bác 1

4. Hỏi đápvềBài 1: Sự điện li


1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình bày cách thực hiện thí nghiệm đồng loạt bằng nguồn điện áp và hóa chất làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: cỗ dụng cụ chứng tỏ sự dẫn năng lượng điện của dung dịch

Tuy nhiên, thí nghiệm này dụng cụ thực hiện thí nghiệm hơi xộc xệch nên khi thực hiện cho học sinh quan sát, GV thường sử dụng thiết bị thử tính dẫn điện dễ dàng và đơn giản như sau:

Video 1: thí nghiệm Sự điện li

Hiện tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … có tác dụng đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không có tác dụng đèn phân phát sángGiải thích:Cho dụng cụ thử tính dẫn điện vào lần lượt các cốc đựng những chất khác nhau.Bóng đèn phân phát sáng minh chứng chất đựng trong ly đó tất cả tính dẫn điện.​Kết luận: hỗn hợp Axit, bazơ cùng muối rất nhiều dẫn điện1.1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối hạt trong nước.Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra những ion khiến cho dd của chúng dẫn điện.Quá trình phân li các chất vào H2O ra ion là việc điện li.Những hóa học tan vào H2O phân li thành các ion call là hóa học điện li.Sự điện li được biểu diễn bằng pt năng lượng điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


1.2. Phân loại các chất điện li


1.2.1. Thí nghiệmTiến hành thử nghiệm với hóa học điện li táo tợn như dung dịch NaOH và chất điện li yếu đuối như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn điện của dung dịch hóa học điện li yếu

Hiện tượng: Cả nhị dung dịch số đông làm đèn điện phát sáng. Bóng đèn ở dung dịch axit axetic sáng mờ hơn ở hỗn hợp NaOH khôn cùng nhiềuGiải thích:ở thuộc nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn nữa CH3COOH. Lượng ion càng các thì tính dẫn năng lượng điện càng tăng đề nghị bóng đèn ở hỗn hợp NaOH sáng sủa hơn.Nhận xét: phụ thuộc vào mức độ phân li thành ion của những chất điện li khác nhau, bạn ta phân thành chất điện mạnh dạn và hóa học điện li yếu.1.2.2. Hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu

*Chất năng lượng điện li mạnh:

Khái niệm: chất điện li bạo gan là hóa học khi rã trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion.Phương trình điện li NaCl: (chú ý áp dụng mũi tên một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ với 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít táo tợn HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết những muối.

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Toán Lớp 6 Chi Tiết, Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 6

Ví dụ: Tính nồng độ của ion Na+và SO42-trong hỗn hợp muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch hóa học điện li to gan lớn mật nên ta gồm phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất năng lượng điện li yếu:

Khái niệm: chất điện li yếu là chất khi tung trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.Phương trình năng lượng điện li: (chú ý thực hiện 2 mũi tên ngược hướng nhau)

CH3COOH (leftrightarrows)CH3COO- + H+

Ví dụ vào dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử hài hòa thì bao gồm 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn sót lại không phân li.

Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...Lưu ý: quá trình phân li của chất điện li yếu đuối là quá trình cân bằng động, theo đúng nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: Giỏ Đồ Đi Sinh Gồm Những Gì ? Chuẩn Bị Đồ Đi Sinh Cho Mẹ Và Bé Đầy Đủ Nhất


Bài 1:

Xác định chất điện li mạnh, năng lượng điện li yếu và viết phương trình điện li của các chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:Chất điện li mạnh mẽ là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

Chất điện li yếu là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ nghỉ ngơi dạng kết tủa nên phân li yếu.Mg(OH)2(leftrightarrows)Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu phải phân li cũng yếu hèn theo 2 nấc như sau:

H2S(leftrightarrows)H++ HS-

HS-(leftrightarrows)H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M b. Dd BaCl2 0,2 M c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình năng lượng điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy nồng độ của ion Ba2+là 0,1M cùng ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình năng lượng điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- với y mol SO42-. Tổng cân nặng muối tan bao gồm trong hỗn hợp là 5,435 gam. Xác định giá trị của x và y

Hướng dẫn:

Các ion vào dịch tồn tại cùng cả nhà vì ghép các ion không chế tác kết tủa.

Áp dụng định chế độ bảo toàn điện tích ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết vừa lòng (1) và (2) ta có hệ phương trình:

(left{ eginarrayl x + 2y = 0,07\ 35,5x + 96y = 2,985 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl x = 0,03(mol)\ y = 0,02(mol) endarray ight.)