Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp na2o al2o3

     

Câu 14364: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X bao gồm Na2O và Al2O3 vào H2O chiếm được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tung duy nhất gồm nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y nhận được a gam kết tủa. Cực hiếm của m cùng a thứu tự là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp na2o al2o3

8,3 với 7,2

B.

Xem thêm: Phân Dạng Bài Tập Xác Định Nguyên Tố Trong Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

11,3 và 7,8

C.

Xem thêm: Toán 12 Bài 1 Trang 23 Sgk Giải Tích 12, Bài Tập 1 Trang 23 Sgk Giải Tích 12

13,3 và 3,9

D. 8,2 và 7,8


Giải chi tiết:

Các bội phản ứng xảy ra trong dung dịch 

Na2O + H2O → 2NaOH 

Al2O3 + 2NaỌH → 2NaAlO2 + H2O 

Sau pư dd chỉ có 1 chất tan yêu cầu chất sẽ là NaAlO2 

n(NaAlO2) = 0,2.0,5 = 0,1mol 

→ n(Al2O3) = n(NaAlO2)/2 = 0,05mol 

→ n(NaOH) = n(NaAlO2) = 0,1mol → n(Na2O) = n(NaOH)/2 = 0,05mol 

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3 

0,1_____________________0,1 

Khối lượng kết tủa thu được 

m = 0,1.78 = 7,8g 

Khối lượng hh oxit ban đầu: 

m(hh oxit) = m(Al2O3) + m(Na2O) = 0,05.102 + 0,05.62 = 8,2g

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát