HỢP CHẤT HỮU CƠ X CÓ CÔNG THỨC C4H8O3

     

Câu hỏi :

Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử là C4H8O3. X có công dụng tham gia làm phản ứng cùng với Na, với hỗn hợp NaOH cùng phản ứng tráng bạc. Thành phầm thủy phân của X trong môi trường thiên nhiên kiềm có khả năng hoà chảy Cu(OH)2 sinh sản thành dung dịch màu xanh lá cây lam. Công thức cấu trúc của X có thể là


*