KHẢO SÁT ĐỒ THỊ HÀM SỐ

     

Tài liệu gồm 95 trang, được soạn bởi cô giáo Phùng Hoàng Em, tổng hợp định hướng cần nhớ, những dạng toán thường gặp gỡ và bài tập từ luyện chăm đề điều tra hàm số và các bài toán liên quan, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học lịch trình Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ vật dụng thị của hàm số.

Bạn đang xem: Khảo sát đồ thị hàm số

CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của một hàm số mang lại trước.Dạng 2. Tìm khoảng tầm đơn điệu của hàm số bằng hình ảnh đồ thị mang đến trước.Dạng 3. Tìm m để hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đơn điệu trên R.Dạng 4. Tìm m nhằm hàm y = (ax + b)/(cx + d) đơn điệu trên từng khoảng chừng xác định.Dạng 5. Biện luận 1-1 điệu của hàm đa thức bên trên khoảng, đoạn cho trước.Dạng 6. Biện luận 1-1 điệu của hàm phân thức bên trên khoảng, đoạn cho trước.Dạng 7. Một số trong những bài toán liên quan đến hàm hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 1) để tìm rất trị cực hàm số.Dạng 2. Xác định cực trị khi biết bảng biến chuyển thiên hoặc đồ gia dụng thị.Dạng 3. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 2) để tìm cực trị cực hàm số.Dạng 4. Tìm kiếm m để hàm số đạt rất trị tại điểm x0 mang lại trước.Dạng 5. Biện luận rất trị hàm bậc bố y = ax3 + bx2 + cx + d.Dạng 6. Biện luận cực trị hàm trùng phương y = ax4 + bx2 + c.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Kiếm tìm max – min của hàm số mang lại trước.Dạng 2. Một trong những bài toán vận dụng.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

Xem thêm: Công Thức Tính Lực Căng Dây Của Con Lắc Đơn, Con Lắc Đơn

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. đến hàm số y = f(x), tìm kiếm tiệm cận đứng cùng tiệm cận ngang của trang bị thị tương ứng.Dạng 2. Xác định TCN với TCĐ lúc biết bảng biến đổi thiên hàm số y = f(x).Dạng 3. Một số bài toán biện luận theo tham số m.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

5. ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Thừa nhận dạng đồ vật thị hàm bậc tía y = ax3 + bx2 + cx + d.Dạng 2. Thừa nhận dạng vật thị hàm bậc tứ trùng phương y = ax4 + bx2 + c.Dạng 3. Nhấn dạng đồ vật thị hàm nhất biến y = (ax + b)/(cx + d).C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

6. ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Giải, biện luận nghiệm phương trình bằng cách thức đồ thị.Dạng 2. Giải, biện luận nghiệm bất phương trình bằng cách thức đồ thị.Dạng 3. Một vài bài toán liên quan đến hàm hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

7. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA nhị ĐỒ THỊ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Xác định (biện luận) giao điểm của con đường thẳng và đồ thị của hàm số bậc ba.Dạng 2. Khẳng định (biện luận) giao điểm của đường thẳng và đồ thị của hàm số bậc bốn trùng phương.Dạng 3. Khẳng định (biện luận) giao của đường thẳng và đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d).C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

8. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

Xem thêm: Vật Lý 11 Bài 21: Từ Trường Của Dòng Điện Thẳng, Tổng Hợp Công Thức Tính Từ Trường Vật Lý 11

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Viết phương trình tiếp con đường của thiết bị thị hàm số y = f(x) trên điểm (x0; y0) mang đến trước.Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến đường của vật dụng thị hàm số y = f(x) lúc biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng k0.Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số y = f(x), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(xA; yA).Dạng 4. Bài tập tổng hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.