KHÔNG CÓ CÂY XANH THÌ KHÔNG CÓ SỰ SỐNG NGÀY NAY TRÊN TRÁI ĐẤT ĐIỀU ĐÓ CÓ ĐÚNG KHÔNG VÌ SAO

     

Không có cây xanh thì không tồn tại sự sống ngày này trên Trái Đất, điều này có đúng không nào ? vì sao ?
Bạn đang xem: Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên trái đất điều đó có đúng không vì sao

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Không gồm cây xanh thì không tồn tại sự sống ngày nay trên Trái Đất. Vì:

– cây xanh quang hợp tạo nên chất hữu cơ nuôi sinh sống một biện pháp trực tiếp hoặc gián tiếp các sinh đồ vật trên Trái Đất.

– cây cỏ quang hợp tạo nên khí O2 và hấp thụ khí CO2 góp phần duy trì nồng độ các chất khí trong khí quyển cân xứng nhu ước của mọi khung người sống trên Trái Đất.

tretrucvietsun.com
Xem thêm: Lời Bài Hát Phú Thọ Quê Hương Tôi, Phú Thọ Quê Hương Tôi

*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Cho Hai Số Tự Nhiên Thỏa Mãn: Và . Khi Đó, Cho Hai Số Tự Nhiên Thỏa Mãn: Và

Bài tiếp theo
*