LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ LỚP 10

     

Lý thuyết Hóa 10 bài xích 13. Liên kết cộng hóa trị

I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Liên kết cộng hóa trị ra đời giữa những nguyên tử như là nhau. Sự hình thành đối kháng chất

a) Sự xuất hiện phân tử hiđro (H2)

- Nguyên tử H (Z=1) : 1s1 , nhị nguyên tử H liên kết cùng với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1e tạo thành 1 cặp e chung vào phân tử H2.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị lớp 10

⟹ Trong phân tử H2, mỗi nguyên tử H có 2e, giống thông số kỹ thuật electron chắc chắn của khí hi hữu heli He : 1s2.

- Sự hình thành phân tử H2:

*

⟹ Quy ước:

- mỗi chấm (.) bên kí hiệu nguyên tố trình diễn 1 electron ở phần bên ngoài cùng.

- Kí hiệu H:H được gọi là cách làm electron, nắm 2 chấm (:) bằng 1 gạch (−), ta có H−H gọi là bí quyết cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử hiđro có một cặp electron liên kết biểu lộ bằng (−), đó là liên kết đơn.

b) Sự hình thành phân tử nitơ (N2)

- thông số kỹ thuật electron của nitơ N (Z=7) : 1s2 2s2 2p3, có 5e ở phần bên ngoài cùng. Trong phân tử N2, để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất neon Ne (Z=10) : 1s2 2s2 2p6 , mỗi nguyên tử nitơ yêu cầu góp chung 3e.

 :N⋮ + ⋮N

⟶ Công thức electron: :N⋮⋮N

⟶ Công thức cấu tạo: N≡N

⟹ Hai nguyên tử N liên kết cùng với nhau bằng 3 cặp electron liên kết biểu hiện bằng 3 gạch (≡), đó là link ba. Links ba bền hơn links đôi.

c) Khái niệm link cộng hóa trị

- Định nghĩa: liên kết cộng hóa trị là links được tạo cho giữa nhì nguyên tử bởi một hay các cặp electron dùng chung.

- từng cặp electron chung khiến cho 1 liên kết cộng hóa trị, nên ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), links ba (trong phân tử N2).

Xem thêm: Video Clip Trinh Tiet Phu Nu, Cách Kiểm Tra Trinh Tiết Phụ Nữ

- Liên kết trong các phân tử H2, N2 tạo yêu cầu từ 2 nguyên tử của thuộc 1 nhân tố (có độ âm năng lượng điện như nhau), cho nên vì thế liên kết trong số phân tử đó không phân cực. Đó là liên kết cộng hóa trị ko cực.

2. Sự ra đời phân tử hợp chất

a) Sự ra đời phân tử HCl

- mỗi nguyên tử H và Cl góp 1e tạo thành 1 cặp electron chung ⟶ tạo thành 1 link cộng hóa trị.

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: H−Cl

⟹ Kết luận:

- Trong bí quyết electron của phân tử gồm cực, người ta đặt cặp electron phổ biến lệch về phía kí hiệu của nguyên tử tất cả độ âm điện bự hơn (H:Cl)

- link cộng hóa trị trong số đó cặp eletron chung bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện lớn hơn) hotline là links cộng hóa trị có cực hay links cộng hóa trị phân cực.

b) Sự xuất hiện phân tử khí cacbon đioxit (CO2) (có kết cấu thẳng)

*

Ta có:

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: O=C=O

⟹ Kết luận: Theo phương pháp electron, mỗi nguyên tử C hay O đều có 8e ở lớp ngoài cùng đạt thông số kỹ thuật của khí hiếm đề nghị phân tử CO2 bền vững.

3. Tính chất của những chất có link cộng hóa trị

- Trạng thái: các chất mà lại phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị hoàn toàn có thể là:

+ những chất rắn: đường, lưu huỳnh, iot…

+ những chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu…

+ những chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro…

- Tính tan:

+ các chất tất cả cực như rượu etylic, đường… tan những trong dung môi bao gồm cực như nước.

+ đa phần các chất không cực như lưu lại huỳnh, iot, các chất hữu cơ không rất tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua…

- Nói chung, các chất có link cộng hóa trị không cực không dẫn năng lượng điện ở đông đảo trạng thái.

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Quan hệ giữa links cộng hóa trị không cực, links cộng hóa trị bao gồm cực và links ion

- trong phân tử, giả dụ cặp electron phổ biến ở thân 2 nguyên tử, ta có link cộng hóa trị không cực.

Xem thêm: Công Dụng Của Trái Dâu Da - Dâu Da Xanh Có Tác Dụng Gì

- nếu như cặp electron thông thường lệch về 1 nguyên tử (có cực hiếm độ âm điện to hơn) thì kia là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.