MẶT PHẲNG CHỨA TRỤC OX

     

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình phương diện phẳng (P) trải qua điểm M(3;-4;7) và cất trục Oz.

Bạn đang xem: Mặt phẳng chứa trục ox

Bạn vẫn xem: Phương trình khía cạnh phẳng đựng trục ox


*

*

*

*

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) trải qua điểm M(3;-4;7) và chứa trục Oz

A. ( p ) : 3 x + 4 z = 0 .

B. ( phường ) : 4 x + 3 y = 0 .

C. ( p ) : 3 x + 4 y = 0 .

D. ( p. ) : 4 y + 3 z = 0 .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzmặt phẳng α cất trục Ozvà trải qua điểm P(2;-3;5)có phương trình là

A. α : 2x + 3y = 0.

B. α : 2x - 3y = 0

C. α : 3x + 2y = 0

D. α : y + 2z = 0

Trong không khí Oxyz, tất cả bao nhiêu mặt đường thẳng đi qua điểm và cắt trục tọa độ Oz tại điểm N, cắt mặt phẳng tọa độ trên điểm M sao cho tam giác OMN vuông cân

A. Hai.

B.Vô số.

C.Ba.

D.Một

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, đến điểm M (-2;-1;3). Phương trình khía cạnh phẳng đi qua những điểm theo lần lượt là hình chiếu của điểm M lên những trục tọa độ Ox, Oy, Oz là:

A.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 9 Môn Vật Lý Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Lớp 9 Môn Vật Lý

x - 2 + y - 1 + z 3 = 1

B. x - 2 + y - 1 + z 3 = 0

C. x 2 + y 1 + z - 3 = 1

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M (-2;-1;3). Phương trình phương diện phẳng đi qua những điểm thứu tự là hình chiếu của điểm M lên những trục tọa độ Ox, Oy, Oz là:


*

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, khía cạnh phẳng (P)chứa trục Oy và trải qua điểm M(1;1;-1)có phương trình là

A.x + z =0

B. x - y =0

C.x - z =0

D. y + z =0

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến mặt phẳng (P) cất trục Oy và trải qua điểm M 1 ; 1 ; - 1 gồm phương trình là:

A.

Xem thêm: Các Bài Toán Nâng Cao Lớp 6 Chuyên Đề Lũy Thừa Toán Lớp 6, Các Dạng Toán Lũy Thừa Nâng Cao Lớp 6

x - z = 0

B. Y + z = 0

C. X - y = 0

D. X + z = 0

Trong không gian Oxyz , khía cạnh phẳng đựng trục Ox và trải qua điểm A(1;1;−1) gồm phương trình là

A.z+1=0 .

B.x−y=0 .

C.x+z=0 .

D.y+z=0 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Lời giảiChn D Mặt phẳng cất trục Ox tất cả dạng: By+Cz=0, B2+C2≠0 . Mặt phẳng đi qua điểm A(1;1;−1) nên: B−C=0⇔B=C . Cho nên vì vậy chọn B=C=1 . Vậy đáp án đúng là D.

câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Phương trình mặt phẳng trong không gian - Toán học 12 - Đề số 1

Làm bài bác

chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi. Trong không gian Oxyz , phương diện phẳng chứa trục Ox và đi qua điểm A(1;1;−1) bao gồm phương trình là